НБУ пом`якшив для деяких банків вимоги щодо нормативу LCR в інвалюті

Все про економіку та фінанси

НБУ повідомив, що уточнив вимоги до виконання нормативу LCR в іноземній валюті для банків, співвідношення зобов’язань яких в іноземній валюті до усіх зобов’язань становить менше 5%.

Такі банки продовжать розраховувати LCR в іноземній валюті для цілей нагляду, проте не матимуть зобов’язання забезпечувати дотримання його значення на рівні 100%.

"Такий підхід зменшить регуляторне навантаження на банки, які не працюють з іноземною валютою. Уточнення вимог щодо застосування нормативу LCR в іноземній валюті враховує рекомендації Базеля ІІІ та норми європейського законодавства", - зауважив регулятор.

Це рішення затверджене постановою Правління Національного банку України № ­­­21 від 19 лютого 2020 року "Про внесення змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні", яка набуває чинності з 20 березня 2020 року.

Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) установлює мінімально необхідний рівень ліквідності для покриття чистого очікуваного відпливу коштів з банку протягом 30 днів з урахуванням стрес-сценарію. Наразі норматив LCR встановлено за всіма валютами, а також окремо за групою іноземних валют у розмірі 100%.