НБУ: РЕОК гривні в 2020-2022 роках буде відносно стабільним

Все про економіку та фінанси

НБУ прогнозує зниження облікової ставки до 7% на кінець 2020 року, причому найстрімкіше її зменшення очікується впродовж першої половини 2020 року.

Нацбанк очікує, що "РЕОК [реальний ефективний обмінний курс] гривні у 2020‒2022 роках буде відносно стабільним на тлі низького інфляційного тиску та пом’якшення монетарної політики" (цитата).

“В умовах зниження інфляційного тиску НБУ продовжуватиме пом’якшувати монетарну політику. Це поверне інфляцію в цільовий діапазон 5% ± 1 в. п. вже до кінця поточного року (4.8%). А надалі інфляція коливатиметься навколо середньострокової цілі 5%.

Збереженню стабільно низьких темпів інфляції сприятимуть виважена фіскальна політика, відносно низькі ціни на енергоресурси на світових ринках та підвищення продуктивності української економіки.

Пом’якшення монетарної політики сприятиме зниженню ревальваційного тиску, а утримання інфляції на цільовому рівні зумовить стабілізацію РЕОК (реального ефективного обмінного курсу) гривні в 2020-2022 роках після його стрімкого зміцнення в 2016-2019 роках.

Очікується збереження суттєвого профіциту ліквідності банківської системи, який формуватиметься головним чином внаслідок купівлі НБУ валюти для поповнення міжнародних резервів. Це частково компенсуватиметься зростанням готівки в обігу та купівлею валюти урядом для здійснення виплат за зовнішнім боргом”, - зазначає Нацбанк.

Довідково

 

Реальний ефективний обмінник курс (РЕОК) - real effective exchange rate (REER) – розрахунковий валютний курс, який є індикатором зміни цінової конкурентоспроможності вітчизняних товарів по відношенню до продукції основних торговельних партнерах країни.

Економічний зміст РЕОК полягає у відображенні зміни обмінного курсу, відкоригованого на рівень інфляції в країнах – торговельних партнерах. Факторами, що впливають на динаміку РЕОК, є: значення номінального обмінного курсу до валют країн-партнерів і співвідношення рівня інфляції в країні до масштабу цін у країнах-партнерах.

 

Зростання РЕОК вказує на те, що конкурентоспроможність вітчизняних товарів на світових ринках знижується. Така ситуація можлива у випадку перевищення темпів зростання цін у країні над рівнем інф­ляції в країнах-партнерах, або у випадку ревальвації обмінного курсу національної валюти. У тому випадку, коли РЕОК знижується, то відбувається зростання конкурентоспроможності вітчиз­няних товарів на світових ринках унаслідок порівняно менших темпів інфляції або девальвації національної валюти.

 

Розрахунки ефективних валютних курсів здійснюються за методикою МВФ, яка отримала назву «моделі багатостороннього обмінного курсу» і передбачає виконання таких кроків: 1) вибір базового року, до якого будуть перераховуватись усі індекси валютних курсів; 2) вибір способу усереднення валютного курсу за рік; 3) визначення країн – головних торговельних партнерів даної держави; 4) визначення частки кожної з них у торговельному обороті цієї країни; 5) розрахунок індексів середньорічних обмінних курсів національної валюти до валют країн – головних торговельних партнерів по відношенню до базового року; 6) зважування їх за часткою цих країн у торговельному обороті даної країни.

 

Для розрахунку значення РЕОК використовують вагові коефіцієнти, які відображають середню за останні три роки питому вагу країн – основних торговельних партнерів у загальному зовнішньому товарообороті. Критерієм включення країни до переліку основних торговельних партнерів є її частка у загальному зовнішньоторговельному обороті. Для України відповідний критерій встановлено на рівні 1%.

Сукупний обсяг експорту та імпорту товарів з 25 країн, що враховуються при обчисленні РЕОК гривні, становить 76% від загального зов­нішньо­торговельного обороту України.