НБУ програв Індустріалбанку в апеляційному суді: штраф на 6,85 млн грн скасовано

Все про економіку та фінанси

Шостий апеляційний адмінсуд своєю постановою від 24 червня відмовився задовольнити апеляційну скаргу НБУ та залишив без змін рішення Окружного адмінсуду м. Києва від 17.12.2019 (в справі №640/10798/19), яким було задоволено позов Індустріалбанку та скасовано рішення НБУ про накладення на Індустріалбанк штрафу в розмірі 6,85 млн грн.

Згідно з судовими матеріалами, за оцінками Нацбанку, Індустріалбанк порушив вимоги закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Зокрема, за результатами перевірки регулятор вказував на

- сумнівні фінансові операції клієнтів банку, які вони можуть бути пов`язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, уникненням оподаткування тощо (зокрема пов`язаних зі зняттям готівкових коштів, переказом коштів за кордон, купівлею - продажем цінних паперів, використанням рахунків осіб не за призначенням тощо);

- нездійснення банком достатніх заходів для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму;

- невикористання банком права відмовити у проведенні клієнтам банку регулярних фінансових операцій, характер яких дає підстави вважати, що вони можуть бути пов`язані з використанням послуг банку для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму, фінансування розповсюдження зброї масового знищення чи вчинення іншого злочину.

Як уточнюється, за інформацією НБУ, Індустріалбанк не здійснив належних заходів щодо вивчення таких клієнтів, як ТОВ «ФК «Кредо - Інвест», ТОВ «Авіс - Інвестментс», ТОВ «ТД Політехсістемс» та ТОВ «Айур Фінанс».

Раніше НБУ заявляв, що виявив факти проведення за період з 31.10.2017 по 14.06.2018 трьома фінансовими компаніями – клієнтами Індустріалбанку фінансових операцій із перерахування безготівкових коштів у сумі близько 906 млн грн до трьох інших банків згідно з договорами на послуги інкасації. Ці кошти в подальшому засобами інкасації інших банків доставлялися готівкою до підрозділів фінансових установ, зокрема, для видачі кредитів.

"Характер та наслідки зазначених фінансових операцій дають підстави вважати, що вони можуть бути пов`язані, зокрема, з легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку", - констатував Нацбанк.

Свій висновок регулятор пояснює таким:

1. Кошти отримано клієнтами банку від інших юридичних осіб переважно як відступлення права вимоги або як розрахунок за цінні папери (поза фондовою біржою) у безготівковій формі без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати" за ціною реалізації, яка до 36 разів перевищувала номінальну вартість цих цінних паперів.

2. В офіційних джерелах наявна інформація, що відокремлені підрозділи деяких з фінансових установ на момент укладення договорів на послуги інкасації не існували, щодо однієї фінансової установи згідно договору інкасації готівка розвозилась на 3 адреси, водночас відокремлених підрозділів у неї не було.

3. Фінансові операції з погашення фізичними особами кредитів на відповідні суми та/або сплати відсотків за їх користування відсутні.

4. За інформацією Нацкомфінпослуг у 2017 році та у І півріччі 2018 року одна з фінансових компаній не надавала звітність щодо укладених договорів з надання коштів у позику, зокрема і на умовах фінансового кредиту фізичним/юридичним особам.

5. Щодо фінансових компаній наявні ознаки фіктивності, зокрема:

- місцезнаходження є адресою, яка є місцем реєстрації значної кількості юридичних осіб;
- часті зміни в установчих документах фінансових компаній, зокрема пов`язані із зміною його керівників;
- зміна керівника та кінцевого бенефіціарного власника перед відкриттям рахунків в банку;
- у штаті фінансової компанії працює одна особа або декілька осіб;
- керівником та кінцевим бенефіціарним власником фінансової компанії є одна й та сама особа тощо.

6. Щодо одного з емітентів цінних паперів у відкритих джерелах на момент проведення фінансових операцій була наявна інформація про анулювання всіх ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг та виключення цього емітента з реєстру фінансових установ.

"Водночас банком не було здійснено достатніх заходів, які б дозволили отримати вичерпну інформацію щодо вищезазначених клієнтів, їх спроможності ведення фінансової діяльності на відповідні об’єми, з’ясувати суть вищезазначених фінансових операцій, зокрема через здійснення поглибленої перевірки клієнтів, витребування у них додаткових пояснень, документів і відомостей стосовно фінансових операцій та подальшого використання готівкових коштів", - підкреслював НБУ.

Натомість Шостий апеляційний адмінсуд у постанові від 24.06.2020 погодився з висновком суду першої інстанції “щодо недотримання Національним банком України, як суб`єктом владних повноважень, під час реалізації наглядових повноважень одного з обов`язкових складових принципу верховенства права - правової визначеності, оскільки в рішенні про застосування штрафних санкцій до ПАТ АКБ «Індустріалбанк» не навів чітких ознак ризикової діяльності банку, які можуть завдати шкоду інтересам клієнтів та кредиторам банку, не довів наявність таких ознак у діях банку” (цитата).