НБУ проаналізував фінансовий стан страхових компаній

Все про економіку та фінанси

НБУ констатує, що на 1 липня 2020 року на ринку було 215 страхових компаній, з них 20 здійснювали страхування життя.

Як зауважує регулятор, зменшення кількості компаній спричинило зниження обсягу активів страховиків. Водночас валові страхові премії компаній, що продовжували працювати на ринку, зросли на 4.4% порівняно з першим півріччям 2019 року. Це дещо нижче від показників попередніх періодів.

Зростали також обсяги страхових виплат. Рівень виплат, що розраховується як співвідношення виплат і зібраних премій, зріс із 25% у IV кварталі 2019 року до більш як 30% у ІІ кварталі 2020 року. Щоправда, ця зміна здебільшого технічна, адже ринок залишила низка компаній, які займалися переважно перестрахуванням та мали низький рівень виплат.

Структура страхових премій протягом останніх років залишається відносно сталою. Переважну частку формує автострахування (КАСКО та ОСЦПВ) – 36%. Премії зі страхування життя, добровільного медичного страхування та страхування від нещасних випадків становлять у загальному обсязі 28%. Значні обсяги премій зібрано також за страхування майна та вогневих ризиків, фінансових ризиків.

Показник збитковості ризикових видів страхування (loss ratio) за результатами ІІ кварталу 2020 року становить 26%. Він дещо знизився під час карантину порівняно з показниками початку року. Для обов’язкових видів страхування він вищий і становить 37%. Різкий стрибок цього показника у І кварталі 2020 року пояснюється формуванням резервів за збитками внаслідок катастрофи літака МАУ в Ірані у січні 2020 року. Премії з ОСЦПВ становлять 68% премій за обов’язковими видами страхування. Для добровільного страхування рівень збитковості становить 23%.

Страховики non-life із кінця 2019 року демонструють невисоку ефективність. Сукупно страхові виплати, витрати на формування резервів та інші пов’язані з веденням страхової діяльності витрати на 23-25% перевищували премії. У ІІ кварталі, не зважаючи на запровадження карантину, спостерігалось незначне поліпшення метрик через нижчі показники збитковості (loss ratio).

Попри погіршення операційної ефективності частини страхових компаній, фінансовий результат залишався прийнятним, а рентабельність активів становила 1.7%, зазначає Нацбанк.

Загалом, зауважує НБУ, поточні показники діяльності страховиків, що встановилися після згортання діяльності окремими гравцями, краще відображають ринкові умови, ніж спостережувані в попередніх періодах

30 червня 2020 року завершився перехідний період для повного виконання вимог до забезпечення платоспроможності страхових компаній. Відтак проявилися проблеми в окремих страхових компаніях, які порушують вимоги регулятора. Зокрема 57 страховиків не виконували повною мірою вимогу до платоспроможності та достатності капіталу. Як зазначається, основна причина – низька якість активів.

"Значну частку в активах окремих страхових компаній наразі складає неліквідне нерухоме майно, вартість якого може бути завищеною", - констатує НБУ.

Регулятор додає, що позитивною зміною з початку року є зниження частки дебіторської заборгованості в складі активів, що покривають вимоги до запасу платоспроможності. Натомість зросла частка грошових коштів та залишків у МТСБУ. Найбільші ризики нині пов’язані зі значною часткою в активах неліквідного нерухомого майна, вартість якого до того ж може бути завищеною.