Приплив коштів нерезидентів в ОВДП призупинився, - НБУ

Все про економіку та фінанси

НБУ повідомив, що в засіданні комітету з монетарної політики, яке відбулося напередодні прийняття правлінням рішення про зниження облікової ставки на 0,5 п.п., брало участь 8 членів, і всі висловлилися за зниження облікової ставки у вересні: сім з них підтримали зниження на 0,5 п.п до 16,5%, один – на 1 п.п. до 16,0%.

На думку членів КМП, макроекономічні чинники, що спостерігалися з часу попереднього засідання КМП, є взаємно врівноважуючими для прогнозу інфляції. Зберігається суттєвий проінфляційний тиск з боку високих темпів підвищення реальної заробітної плати та стійкого зростання споживання. Споживчі настрої знаходяться на рекордно високих рівнях. Відсутні виразні сигнали щодо сповільнення процесів зростання заробітних плат і споживчого попиту. Натомість зміцнення гривні та зниження цін на нафту і газ можуть мати більший дезінфляційний ефект, ніж передбачає липневий макроекономічний прогноз.

“Інфляційні та девальваційні очікування населення та бізнесу також можуть поступово поліпшуватись з огляду на зниження внутрішньополітичних ризиків, зокрема завдяки завершенню політичного циклу, швидкому формуванню нового Уряду та відновленню перемовин з МВФ щодо нової програми співпраці. Водночас продовження співпраці з МВФ – це ключове припущення базового макроекономічного сценарію, тому воно не є підставою для суттєвішого зниження облікової ставки, ніж передбачено прогнозною траєкторією”, - констатує Нацбанк.

Як зазначається, один з членів КМП також звернув увагу на попередню комунікацію НБУ, де йшлося про можливість прискореного зниження облікової ставки за умови подальшого зростання попиту з боку нерезидентів на гривневі ОВДП. Утім, в останні тижні приплив коштів нерезидентів в державні облігації призупинився. Нерезиденти не нарощували свій портфель, хоча і не виводили інвестиції з Україні. Гроші, отримані від погашення короткострокових паперів, вони вкладали в інші випуски ОВДП, але вже на довші строки.

Агресивніше зниження облікової ставки (на 1 п.п.) підтримав один член КМП. На його думку, це є логічним кроком з огляду на продовження глобальних торговельних конфліктів. Останні зумовлюють пом’якшення монетарної політики центральними банками розвинених країн і створюють можливості для стрімкішого пом’якшення монетарної політики в економіках, що розвиваються, зокрема і в Україні. Члени КМП також обговорили чинники впливу на майбутню траєкторію облікової ставки, що можуть бути враховані під час чергового перегляду макропрогнозу НБУ в жовтні.

Окремі члени Комітету зазначали, що реалізація анонсованих економічних та законодавчих ініціатив нового Уряду може посприяти поліпшенню інвестиційного та економічного середовища і, відповідно, збільшенню потенціалу економічного зростання. За оптимістичнішого розвитку подій, ніж це передбачалося у липневому прогнозі, монетарна політика може пом’якшуватися швидше вже у поточному році. Проте зазначене більшою мірою відіб’ється на пришвидшенні зниження облікової ставки у 2021 році, констатує Нацбанк.

Водночас члени КМП звернули увагу на ризики збереження високого тиску на інфляцію з боку споживчого попиту та продовження зростання заробітних плат темпами, що перевищують темпи підвищення продуктивності праці в Україні. Такі фактори впливу на інфляцію мають нівелюватися безпосередньо монетарними інструментами. Відповідно реалізація цього ризику змушуватиме Національний банк повільніше знижувати облікову ставку, резюмує НБУ.