НБУ: прибутки банківської системи будуть високими "в середньостроковому періоді"

Все про економіку та фінанси

За даними НБУ, в ІІ кварталі відновилося зростання банківських активів, насамперед завдяки прискоренню роздрібного кредитування. Банківський сектор другий рік поспіль має високу рентабельність, причому завдяки знову ж таки саме стабільному зростанню прибуткового споживчого кредитування. Прибутковість сектору залишиться високою у середньостроковому періоді, вважає НБУ.

У ІІ кварталі діючих банків стало 76: один здав ліцензію та перетворився на фінансову компанію. Частка державних банків скоротилася в чистих активах і депозитах населення на 1.2 в.п. та 0.6 в.п. до 54.1% та 62.4% відповідно. Державні фінустанови, зокрема Приватбанк, – єдина група, у якої чисті активи знизилися. Ступінь концентрації в секторі зменшився: у ІІ кварталі частка 5 найбільших банків у чистих активах скоротилася на 0.8 в.п. до 60.1%. Але частка 20 найбільших не змінилася (91%).

У ІІ кварталі чисті активи сектору зросли на 1.2% до 1.36 трлн грн. У їхній структурі найістотніше зменшилися вкладення державних банків в ОВДП та ДС (депозитні сертифікати, - ред.), а збільшилися залишки готівки, коштів на рахунках в НБУ та інших банках. У результаті за квартал частка державних цінних паперів у чистих активах скоротилася на 2.8 в.п. до 31.4%. А кошти на рахунках в інших банках та НБУ зросли на 2.2 в.п. до 14.7%.

Чисті гривневі корпоративні кредити зросли у ІІ кварталі на 3.1% та на 8.9% р/р, зокрема через сезонні фактори та кредитування державних підприємств. Тим часом валютні кредити скоротилися на 1.7% (у доларовому еквіваленті). Поєднання цих двох тенденцій зумовило зниження доларизації чистого портфеля корпоративних кредитів на 2.2 в.п. до 47.5%. Також фактором дедоларизації було зміцнення гривні.

Чисті гривневі роздрібні кредити надалі динамічно зростають: +6.6% за квартал та +33.2% р/р. Лідерами кредитування були приватні та державні банки: 12.7% та 10.3% зростання за квартал відповідно. Натомість у Приватбанку, який лідирував у роздрібному кредитуванні після націоналізації, портфель зріс помірно, на 3.3% за ІІ квартал. Стійка тенденція дедоларизації кредитів фізичним особам зберігається: протягом кварталу частка чистих валютних кредитів знизилася на 0.7 в.п. і на кінець червня становила лише 5.7%.

Нове роздрібне кредитування покращило якість роздрібного портфеля. За ІІ квартал частка непрацюючих кредитів зменшилася на 3.1 в.п. до 40.7%. Якість загального кредитного портфеля підвищилася майже в усіх групах банків, частка непрацюючих кредитів зменшилася за квартал на 0.9 в.п. до 50.8%. Найвідчутніше – у приватних та іноземних фінустановах, окрім російських, (до 21.4%). Найбільші п’ять іноземних банків мають частку непрацюючих кредитів лише 13.8%. У ІІ кварталі непрацюючі активи зменшилися на 4.8% в номінальному обсязі, зокрема через ліквідацію банку “Фінансова ініціатива” та укріплення гривні. Непрацюючі активи покриті резервами під усі активи на 92.9%.

Протягом II кварталу кошти населення та бізнесу зросли на 2.7%. Кошти міжнародних організацій, зосереджені в державних банках на 89%, зменшилися на 12.2%. Найістотніше на це вплинула квітнева виплата Укрексімбанком боргу за єврооблігаціями, що разом із відсотками становила 0.4 млрд. дол.

Гривневі кошти населення зросли на 5.9% за квартал і на 11.8% р/р. Це відбувалося в усіх групах банків, а найдинамічніше – у приватних (+8.5% за квартал). Кошти в іноземній валюті збільшилися на 2.2% за квартал (в доларовому еквіваленті). Додатна динаміка була в усіх групах, крім Приватбанку, у якому валютні кошти населення скоротилися на 6.5% за квартал.

Гривневі кошти корпорацій зросли на 1.9% за квартал і на 8.7% р/р, а валютні кошти на 9.7% та 2.5% відповідно в доларовому еквіваленті. Найвищі темпи спостерігалися у банків з іноземним капіталом як в національній, так і в іноземній валютах (6.5% та 16.0% відповідно).

Частка іноземної валюти зросла у коштах суб’єктів господарювання та скоротилася в коштах фізичних осіб. Рівень доларизації клієнтських депозитів на кінець кварталу становив 40.7%.

У квітні-липні НБУ двічі знижував облікову ставку – загалом з 18.0% до 17.0% річних. Однак протягом кварталу ставки за 12-місячними гривневими депозитами фізичних осіб на це майже не відреагували й залишалися близькими до 15.5% річних. Вартість 12-місячних депозитів населення в доларах США вкотре оновила історичні мінімуми, знизившись на 0.3 в.п. до 3.1% річних.

Гривневі кошти корпорацій подешевшали до 13.4% річних, що вище, ніж у середньому за останні чотири роки.

Кредитування фізичних осіб залишається для банків найбільш дохідним сегментом завдяки високому попиту на споживчі кредити. Порівняно з березнем вартість кредитів для фізичних осіб зросла на 0.9 в.п. до 29.5% річних, а для бізнесу зменшилася на 0.1 в.п. до 17.1%.

У І півріччі чистий прибуток банківського сектору склав 31 млрд грн. Це у 3.8 рази вище р/р і більше, ніж прибуток за весь 2018 рік. Майже 60% прибутку сектору сформував Приватбанк. З 76 платоспроможних прибутковими були 66 банків. Їхній прибуток становив 31.9 млрд грн.

Операційні доходи зросли на 41.7% р/р, а операційні витрати – лише на 10.7% р/р. Відтак операційний прибуток до формування резервів збільшився на 89.1% р/р, а операційна ефективність залишалася високою: CIR сектору становив 47.1%. Динаміку операційних доходів визначило стійке зростання чистого процентного (+20.2% р/р) та чистого комісійного (+17.4% р/р) доходів завдяки стрімкому розвитку споживчого кредитування та безготівкових операцій з населенням. Крім того, у високі показники сектору свою лепту вклав суттєвий прибуток від торгових операцій державних банків, зокрема від валютної переоцінки.

У ІІ кварталі відрахування в резерви були на 63.3% нижчі, ніж у І кварталі. Усього за І півріччя вони становили 6.4 млрд грн (-31.2% р/р) і були переважно сформовані держбанками (крім Приватбанку) та банком з російським капіталом.

НБУ очікує, що розпочатий цикл зниження ставок позитивно впливатиме на прибутковість банків, бо вартість фондування знизиться, а високий попит у роздрібному сегменті підтримає високі ставки за споживчими кредитами.

“Темпи зростання депозитів хоча і скоротяться, але залишаться достатніми для підтримки кредитування, насамперед роздрібного. НБУ підтверджує свої попередні очікування зростання чистого гривневого роздрібного кредитного портфеля на рівні понад 30% р/р”, - констатує Нацбанк.

Триває стрес-тестування 29 банків. Наприкінці вересня НБУ оприлюднить узагальнені результати стрес-тестів, а наприкінці грудня буде розкрито інформацію в розрізі окремих банків.

У рамках гармонізації банківського регулювання та нагляду з вимогами європейського законодавства триває робота над розробкою нових правил розрахунку регулятивного капіталу, потреб капіталу на покриття операційного ризику та методики нормативу довгострокової ліквідності NSFR. НБУ планує затвердити методику розрахунку NSFR наприкінці 2019 року та запровадити нові вимоги у 2020 році. Початкове значення нормативу NSFR та перехідний термін для його запровадження буде визначено за результатами тестових розрахунків.