НБУ підготував нові правила визначення суми прийнятних активів страховиків

Все про економіку та фінанси

НБУ виніс на обговорення з учасниками ринкку нові правила визначення суми прийнятних активів страховиків.

Ці правила передбачені в проєкті Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

"Якісні та ліквідні активи – запорука платоспроможності страховика, його здатності вчасно та в повному обсязі проводити страхові виплати. Тому регулятор пропонує низку новацій, які повинні поліпшити якість та структуру активів страховиків", - зауважує регулятор.

Ключові зміни, які пропонує Національний банк

По-перше, страхові компанії повинні будуть включати до суми прийнятних активів лише вартість тієї нерухомості, яка підтверджена аудитором. Якщо компанія купує нову нерухомість, переоцінює чи дооцінює вартість майна, то актив вважатиметься прийнятним лише після додаткового підтвердження вартості такого майна звітом про оцінку, рецензією на звіт та звітом аудитора.

Без звіту аудитора до суми прийнятних активів можна буде включити лише 25% від вартості придбаного майна або 25% від розміру дооцінки. Підтвердження вартості не буде потрібно у єдиному випадку: якщо розмір дооцінки чи дооцінок нерухомості упродовж календарного року буде незначним – меншим 10% вартості майна на початок року. По-друге, страхові компанії не зможуть включати до переліку прийнятних активів земельні ділянки. НБУ пропонує перехідний період, ця зміна запрацює з 30 червня 2021 року.

По-третє, страховики зможуть включати до суми прийнятних активів лише ті цінні папери (у тому числі державні), на які оформлено право власності належним чином. Водночас Національний банк пропонує встановити обмеження: частка акцій, корпоративних та іпотечних облігацій українських емітентів, інвестицій в економіку України за напрямами, визначеними Кабінетом Міністрів України, не може перевищувати 3% від страхових резервів компаній. Ця зміна запрацює з 30 червня 2021 року.

Як констатує Нацбанк, за результатами аналізу звітності страховиків за 6 місяців 2020 року та з метою відстеження виконання вимог Положення № 850 було виявлено, що в 42 страхових компаній, що становить 20% від загальної кількості страховиків станом на 30 червня 2020 року, до складу прийнятних активів були включені окремі об’єкти нерухомого майна, що мають ознаки завищеної вартості (земельних ділянок тощо), у тому числі за результатами здійснення дооцінки/переоцінки вже набутого майна. Вартість об’єктів нерухомості, що мають ознаки завищеної, становить 1 062,4 млн грн станом на 30 червня 2020 року. Сукупний дефіцит прийнятних активів цих 42 страховиків після вирахування завищеної вартості нерухомості із загального обсягу їх прийнятних активів становив 900 млн грн. За результатами аналізу звітності страховиків за 9 місяців 2020 року сукупна частка нерухомого майна в структурі прийнятних активів страховиків залишилася незмінною порівняно з даними звітності за 6 місяців 2020 року та становила 10%. Тому виникає необхідність знизити ризики можливості маніпуляцій з визначенням об’єктів нерухомого майна як прийнятних активів.

Окрім того, додає регулятор, оскільки страхові компанії, що здійснюють інше страхування, ніж страхування життя, у переважній більшості укладають короткострокові договори страхування (до одного року дії включно), такий низьколіквідний актив як нерухоме майно може використовуватись страховиком в обмеженому обсязі та з переліку дозволених категорій нерухомого майна з метою інвестування коштів страхових резервів.

За оцінкою НБУ, окремою проблемою, що потребує вирішення, є можливість використання страховиками для інвестування коштів страхових резервів та виконання нормативів достатності капіталу, платоспроможності, ризиковості операцій акції та облігації підприємств українських емітентів, іпотечні облігації та інвестиції в економіку України за напрямами, визначеними Кабінетом Міністрів України, від 10% страхових резервів у кожен окремий вказаний вид активу і до 60% сумарно за переліком таких активів.

"Зважаючи на теперішній період рецесії, викликаний у тому числі пандемією вірусу COVID-19 та невизначеністю щодо його тривалості, рівень ризиковості інвестицій коштів страхових резервів у такі активи підвищується, що відповідно негативно впливає на можливість виконання страховиками взятих
на себе страхових зобов’язань", - зазначає НБУ.

За даними звітності страховиків станом на 30 вересня 2020 року активи за балансом страховиків становили 61 626,3 млн грн, активи страховиків, визначені статтею 31 Закону України “Про страхування”, - 48 085,4 млн грн. На 30 вересня 2020 року дефіцит коштів для виконання нормативів платоспроможності та достатності капіталу становив 2 770,1 млн грн, а для виконання нормативу ризиковості операцій - 607,6 млн грн.