НБУ перевірить якість активів банків після послаблення кризи, - Меморандум з МВФ

Все про економіку та фінанси

У Меморандумі з МВФ влада України констатувала, що криза COVID-19 впливає в т.ч. на банківський сектор, внаслідок чого переглядається підхід до нагляду "за цих виняткових обставин":

"Позичальники вже стикаються з труднощами в обслуговуванні своїх позик, і було прийнято законодавство, яке забороняє банкам вводити додаткові збори та штрафи для роздрібних клієнтів, які пропускають регулярні платежі, на період карантину. НБУ призупинив проведення виїзних перевірок на період карантину і відклав запровадження додаткових буферів капіталу та щорічне проведення стрес-тестування та заохочує проведення добровільної та виваженої реструктуризації позик, де це необхідно для секторів чи підприємств, що зазнали значного впливу кризи. Під час застосування коригувальних заходів, ми будемо використовувати гнучкість в рамках чинної нормативної бази, беручи до уваги проблеми, спричинені пандемією. Однак, будь-яке тимчасове зниження коефіцієнтів достатності капіталу повинно супроводжуватися надійним планом відновлення капіталу. З іншого боку, ми не плануємо послаблення мінімальних вимог до капіталу та ліквідності, правил класифікації кредитів та формування резервів під втрати за кредитами , що дозволить запобігти надмірному ризику та приховуванню поганих практик андерайтингу та збитків. Крім того, щоб допомогти поглинути можливі втрати від кризи, ми забезпечимо перегляд банками свого планування розподілу дивідендів за 2019 рік.

<...> З послабленням кризи ми проведемо перевірку якості активів (AQR) для скерування регуляторної та наглядової політики. Ці перевірки дадуть кращу інформацію про якість активів банків та розмір недостатності капіталу. Ми попросимо банки з недостатньою капіталізацією представити обмежений у часі план відновлення коефіцієнтів достатності капіталу.

Ми вживатимемо наглядових заходів щодо банків, які не виконують своїх планів дій. Ми також продовжимо наші зусилля щодо узгодження вимог до капіталу з міжнародними стандартами, як тільки мине криза і економіка повернеться до стабільного шляху зростання. У зв`язку з цим, на основі нових змін до Закону про банківську діяльність, ми впровадимо буфер збереження капіталу та доопрацюємо положення про нову структуру капіталу, що відповідає Положенню про вимоги до капіталу (CRR) та Директиві IV щодо вимог до капіталу (CRD-IV).

<...> Ми забезпечимо відповідність нашої системи банківського нагляду передовим практикам. З цією метою ми внесемо зміни до Закону про банківську діяльність, підготовлені спільно з МВФ та Світовим банком: (i) для усунення прогалин у відношенні до надійних практик корпоративного управління в контексті рекомендацій Базельського Комітету 2015 року щодо корпоративного управління для банків (включаючи колективну придатність наглядової ради); (ii) для запровадження нової структури капіталу (з відповідним графіком реалізації) та буферів капіталу; (iii) для надання НБУ правових повноважень щодо калібрування вимог щодо капіталу та ліквідності на основі профілю ризику банку; та (iv) з метою посилення наших вимог щодо ліцензування та вимог до акціонерів (структурний маяк на кінець листопада 2020 року).

Ми покращили наші поточні заходи з реагування та прийняття рішень у декількох аспектах. Щоб мати змогу ефективно реагувати на критичні загрози для надійності нашої фінансової системи у разі несприятливих судових рішень щодо раніше прийнятих рішень з врегулювання та з метою повного захисту інтересів Держави і українських платників податків, ми прийняли, шляхом консультацій з експертами МВФ, як попередній захід, пакет законодавчих змін, що вносять зміни до Закону про банківську діяльність, Закону про ФГВФО, Кодексу адміністративного судочинства та інших процесуальних кодексів, щоб здійснити такі термінових удосконалення:

a. Зміни до Закону про банківську діяльність. Ці зміни запроваджують поняття професійного судження для підтримки проведення дискреційних оцінок НБУ, передбачають вимогу щодо попереднього погодження НБУ всіх членів наглядової ради перед тим, як вони приступатимуть до виконання обов`язків, і вдосконалюють нашу систему раннього втручання, включаючи визначення проблемного банку та прийняття рішення про антикризову реструктуризацію, підкреслюючи гнучкість НБУ щодо визнання проблемного банку неплатоспроможним протягом 120-ти днів, а також вдосконалюючи механізми реструктуризації виходячи з показників капіталу та ліквідності.

b. Судовий перегляд рішень щодо реструктуризації. Скасування рішень щодо врегулювання стосовно банків у низці випадків спровокувало значну юридичну невизначеність, що створює потенційний ризик для фінансової стабільності та державних фінансів. З метою забезпечення балансу фінансової стабільності та захисту прав людини відповідно до кращих практик, вищезазначені поправки до закону гарантують, що:

(і) рішення НБУ, ФГВФО, Уряду та Міністерства фінансів, пов’язані із врегулюванням, не можуть бути предметом судових заборон, і посадовим особам НБУ та ФГВФО не можна чинити перешкоди у виконанні їхніх обов`язків;

(іі) суди покладаються на технічну експертизу та рішення НБУ, ФГВФО, Уряду та Міністерства фінансів з питань врегулювання банків; та

(ііі) враховуючи потенційний вплив перегляду будь-яких рішень на фінансову стабільність та інтереси вкладників, рішення щодо врегулювання стосовно банків (включаючи тимчасову адміністрацію та ліквідацію) не можуть підлягати перегляду, але натомість суди можуть прийняти рішення щодо грошової компенсації як способу відшкодування за підтверджені збитки (у разі незаконного врегулювання чи ініціювання ліквідації, збитки визначатимуться авторитетною міжнародною аудиторською компанією, призначеною судом, яка відповідає визначеним критеріям, на основі вартості акцій станом на дату врегулювання, при цьому вартість акцій вважається такою, що не існує, якщо чиста вартість активів банку була негативною з огляду на всю наявну інформацію, в тому числі інформацію після врегулювання і після виключення будь-якої державної фінансової підтримки, наданої банку, та шляхом вирахування будь-якого фінансового оздоровлення, проведеного акціонерами під час врегулювання/ліквідації).

Для цілей підзвітності та прозорості ці поправки вимагають, щоб рішення щодо врегулювання стосовно банків були ретельно обґрунтованими, тоді як НБУ продовжить посилювати процес прийняття рішень;

c. Інструменти врегулювання. Ми сприяли ефективному врегулюванню банку шляхом участі держави. Серед іншого, до цих змін увійшли гнучкий підхід щодо часових рамок інструментів врегулювання, в яких бере участь держава, включаючи створення перехідного банку (bridge bank) перед рішенням щодо остаточного врегулювання та на більш тривалий період, використовуючи при цьому пільговий період (3 місяці) для дотримання пруденційних вимог. Ці поправки додатково передбачають, що призупинення платежів є дискреційним, якщо держава бере участь у врегулюванні, уточнюють специфіку продажу акцій держави (у тому числі, якщо держава має частковий пакет акцій у банку), передбачають механізм визначення активів та зобов`язань, що підлягають передачі (включаючи перелік зобов`язань, які не підлягають передачі, таких як вимоги пов`язаних сторін), сприяючи при цьому придбанню активів та зобов`язань пакетом шляхом підписанням відповідних договорів банком-отримувачем або перехідним банком, також як частина процесу ліквідації, і з можливістю згодом виправити помилки в балансі рахунків.

<...> Ми також забезпечили подальше посилення наших процедур та механізмів кризового регулювання. За консультацій з експертами МВФ в рамках механізму раннього втручання та врегулювання ми підготували надійний та ретельно опрацьований план на випадок непередбачуваних обставин, для того щоб пом’якшити та ефективно вирішити питання щодо потенційних ризиків, які з’являються для фінансової стабільності та для державних фінансів у випадку прийняття несприятливих судових ухвал, стосовно минулих рішень щодо врегулювання банку. Ми забезпечили, що той план, який прийнято Радою фінансової стабільності (попередній захід), є: (i) юридично обґрунтованим; (ii) придатним для операційного впровадження; (iii) захищає фінансову стабільність; (iv) мінімізує фіскальні витрати; та (v) мінімізує ризики моральних збитків. Під час проведення своїх регулярних засідань Рада фінансової стабільності буде продовжувати здійснювати перевірку готовності усіх зацікавлених сторін, та, за необхідності, у разі істотних змін, буде актуалізувати план".