НБУ: активи страхових компаній на кінець першого півріччя - 62 млрд грн

Все про економіку та фінанси

За даними НБУ, наразі в реєстрі перебувають 215 страхових компаній. Зберігається тенденція до скорочення кількості страховиків, яка триває з 2010 року. Значна частина страховиків виходить із ринку за власною ініціативою.

Водночас в умовах карантину й зниження економічної активності в першому півріччі 2020 року валові премії страховиків, що прозвітували, зросли на 4,4% порівняно з 25% приросту в попередньому періоді. Рівень виплат склав 35%.

Частка вхідного перестрахування у валових страхових преміях зменшилася з 25% до 9%. Частка вихідного перестрахування зменшилася з 33% до 20%.

На 30 червня 2020 року активи страховиків склали 62 млрд грн. У структурі балансу прийнятні активи становили 76%, а страхові зобов`язання - 52%.

30 червня 2020 року закінчився перехідний період для застосування нормативу платоспроможності та достатності капіталу у розмірі 100%. Нові вимоги щодо покриття нормативу платоспроможності не виконали 58 з 188 страхових компаній. Дефіцит прийнятних активів - 2,7 млрд грн. Із них 18 страховиків не виконували норматив на попередню дату, на них припадає майже 60% існуючого дефіциту прийнятних активів.

НБУ вбачає таку архітектуру нового законодавства та системи нормативно-правових актів з питань регулювання небанківського ринку:

Перший рівень архітектури законодавства – це головний закон «Про фінансові послуги та діяльність з надання фінансових послуг», який визначає загальні вимоги до авторизації, єдині базові підходи до регулювання і нагляду на ринках фінпослуг; другий рівень – секторальні закони, такі як «Про кредитні спілки», «Про страхування», що визначають вимоги до авторизації окремих суб’єктів, нагляду та діяльності за окремими сегментами ринку; третій рівень – похідні закони щодо порядку надання окремих фінансових послуг, такі як «Про ОСЦПВ», «Про страхову дистрибуцію» тощо.

Наразі регулятор вже перейшов на другий рівень. Вже оприлюднено пропозиції проєкту закону «Про кредитні спілки» та презентовано учасникам і експертам ринку пропозиції до проєкту закону «Про страхування», який після доопрацювання також буде оприлюднено для широкого загалу.

НБУ разом із роботою над пропозиціями до нових законів до кінця поточного року планує розробити 13 нормативно-правових актів із питань регулювання та нагляду нового регулятора ринків небанківських фінансових послуг.

Нацбанк планує оприлюднити проєкт Положення про вимоги до структур власності небанківських фінансових установ, який міститиме ключові критерії до прозорості структур власності.

Другим важливим положенням, що має замінити низку документів попередніх регуляторів, зокрема Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг Кабінету Міністрів України та розпорядження Нацкомфінпослуг щодо погодження істотної участі, ведення державного реєстру фінустанов, має стати Положення про ліцензування небанківських фінансових установ. Положення відображатиме ключові принципи, якими керується регулятор та які оприлюднені в Білій книзі, розроблятиметься й оприлюднюватиметься в 4 кварталі цього року.

Серед пропонованих Нацбанком норм проекту нової редакції закону "Про страхування" в т.ч. такі:

- трансформація діючих страховиків у формі товариств з додатковою відповідальністю в акціонерні товариства – у спрощеному порядку протягом 2 років;

- переоформлення ліцензій діючих страховиків – здійснюється регулятором упродовж 6 місяців;

- приведення системи управління у відповідність до вимог законодавства– страховики мають надати регулятору бізнес-план протягом 6 місяців та привести у відповідність до вимог законодавства організаційно-правову форму, структуру власності, керівників, систему управління упродовж 2 років;

- оцінка платоспроможності – протягом перших 3 років платоспроможність усіх страховиків оцінюватиметься за спрощеним підходом;

- завершення процедур, що розпочалися до набрання чинності Законом:

надання ліцензії на здійснення страхової діяльності, що розпочалася і не завершилася до дня набрання чинності Закону – застосовуються положення цього Закону;
реорганізація та ліквідація страховика – завершуватимуться відповідно до вимог нового Закону;
страховики мають право здійснити реорганізацію шляхом приєднання до іншого страховика за спрощеною процедурою, розпочавши її не пізніше дня набрання чинності Законом.