Наглядова рада Укргазбанку пропонує не виплачувати дивіденди за 2019 рік

Все про економіку та фінанси

Наглядова рада Укргазбанку повідомила, що 7 липня дистанційно будуть проведені річні збори акціонерів банку (в порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів і загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196).

У порядок денний зборів акціонерів включені в т.ч. питання затвердження річного звіту банку за 2019 рік і розподіл торішнього прибутку (1,29 млрд грн), а також визначення основних напрямів діяльності банку на 2020-2023 роки.

Згідно з проектом рішення, 10% суми прибутку (що складає 128,9 млн грн) пропонується спрямувати в резервний фонд Укргазбанку, а решту частину прибутку (1,16 млрд грн) - на покриття збитків минулих років. При цьому виплата дивідендів за підсумками 2019 року не буде здійснюватися.

Нагадаємо, 94,94% акцій Укргазбанку належить державі в особі Мінфіну.