Мінфін: видатки держбюджету за 2019 рік зросли на 9,1%, але були на 1,6% менші від плану

Все про економіку та фінанси

За даними Міністерства фінансів, у 2019 році фінансування видатків держбюджету здійснювалося відповідно до затверджених законом про бюджет показників. "Було забезпечено фінансування всіх необхідних захищених статей видатків, видатків на національну безпеку і оборону, на обслуговування державного боргу, а також низки інших видатків, які сприяли розвитку економіки та добробуту громадян", - констатує Мінфін.

Як зазначається, касові видатки держбюджету проведені в обсязі 1075,1 млрд грн, що відповідає 98,4% річного показника, затвердженого Верховною Радою, зі змінами. Рівень виконання річного розпису з урахуванням змін, внесених розпорядниками коштів держбюджету за спецфондом, становив 95,2%.

У 2019 році видатки державного бюджету зросли на 89,3 млрд грн, або на 9,1%. 

"Недовиконання річного затвердженого показника обумовлено економією видатків на обслуговування боргу через ефективне управління державним боргом та зміцнення гривні, фінансуванням соціальних видатків відповідно до фактично зареєстрованих зобов’язань, а також здійсненням наприкінці року головними розпорядниками аналізу пріоритетності своїх видатків, що дозволило знизити частку неефективних видатків, і водночас яскраво проілюструвало важливість проведення оглядів витрат та визначення чітких показників ефективності і результативності бюджетних програм", - зауважує Мінфін.

За 2019 рік касові видатки загального фонду держбюджету виконані в обсязі 953 млрд грн, що становить 96,9% річного показника, затвердженого Верховної Радою, зі змінами. Проти 2018 року видатки загального фонду держбюджету зросли на 68,8 млрд грн, або на 7,8%.

У 2019 році на національну безпеку і оборону держави спрямовано загальний ресурс у сумі 218,0 млрд грн, що на 26,3 млрд грн більше порівняно з 2018 роком.

Видатки державного бюджету на обслуговування державного боргу у 2019 році становили 119,2 млрд грн, що на 3,8 млрд грн, або на 3,3% більше ніж у 2018 році. Економія видатків на обслуговування боргу у сумі 4,3 млрд грн пояснювалась в основному відхиленням фактичного курсу іноземних валют до гривні від прогнозних, що закладались в проекті державного бюджету на 2019 рік.

Видатки на виплату заробітної плати та нарахувань для працівників бюджетної сфери у 2019 році становили 210,1 млрд грн, що на 38,8 млрд грн, або на 22,7 відсотка більше ніж у 2018 році. Зростання відповідних видатків пов’язано із підвищенням мінімальної заробітної плати, окладів відповідно до Єдиної тарифної сітки. Так, розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки встановлювався у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року, тобто 1921 грн (підвищення становило 9,0 відсотка порівняно з 2018 роком).

Пенсійне забезпечення у 2019 році здійснювалося відповідно до норм чинного законодавства своєчасно та у повному обсязі. За 2019 рік касові видатки держбюджету на перерахування трансфертів до Пенсійного фонду становили 182,3 млрд грн, у тому числі 7,1 млрд грн - кошти від пільгового розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією.

Мінімальний розмір пенсії у 2019 році становив 1537,0 грн, що на 128 грн більше ніж у 2018 році. На 01.01.2020 середній розмір пенсійних виплат становив 3083 грн, що на 437 грн більше, ніж станом на 01 січня 2019 року.

Також у 2019 році було запроваджено щорічну індексацію пенсій та продовжено поетапний перерахунок пенсій військовослужбовцям, запроваджений у 2018 році. Видатки на реалізацію зазначених заходів здійснювались у межах коштів, що були передбачені у державному бюджеті та у бюджеті Пенсійного фонду України на 2019 рік.

Для забезпечення належного соціального захисту кожного громадянина України у 2019 році було здійснено поетапне підвищення розмірів прожиткового мінімуму з 01 липня та з 01 грудня. Порівняно з 2018 роком розміри прожиткового мінімуму на одну особу зросли грудень до грудня попереднього року на 9,4% до 2027 гривень.

Так прожитковий мінімум для основних соціальних і демографічних груп населення зріс грудень до грудня попереднього року та становив: для дітей віком до 6 років — на 153 грн до 1779 грн; дітей віком від 6 до 18 років — на 191 грн до 2218 грн; працездатних осіб — на 181 грн до 2102 грн; осіб, які втратили працездатність, — на 141 грн до 1638 грн.

Оскільки прожитковий мінімум відповідно до Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні гарантії» є базовим державним соціальним стандартом, на основі якого визначаються розміри основних державних соціальних гарантій, у 2019 році відповідно зростали розміри пенсій і державних допомог.

На виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, у 2019 році спрямовано 55 млрд грн, що на 3,2 млрд грн більше ніж у 2018 році.

За рахунок зазначених коштів забезпечено виплату:

1) допомоги при народженні та усиновленні дитини. Розмір допомоги при народженні дитини у 2019 році, як і 2018 році, встановлено єдиний для усіх одержувачів - 41280 гривень. Виплата зазначеної допомоги здійснюється одноразово у сумі 10320 грн, решта суми допомоги виплачуватиметься протягом наступних 36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, у сумі 860 грн;

2) допомоги по вагітності та пологах. Мінімальний розмір у 2019 році допомоги по вагітності та пологах незастрахованим особам в середньому за рік становив 2071 грн, що більше ніж у 2018 році на 172 грн;

3) допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. Максимальний розмір допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, залежно від віку дитини становив відповідно 3338 грн та 4162 грн у 2019 році проти 3062 грн та 3818 грн у 2018 році;

4) допомоги на дітей одиноким матерям. У 2019 році максимальний розмір допомоги на дітей одиноким матерям у середньому за рік становив: 1669 грн для дітей віком до 6 років проти 1531 грн у 2018 році; 2081 грн для дітей віком від 6 до 18 років проти 1909 грн у 2018 році; 1972 грн для дітей віком від 18 до 23 років, які навчаються, проти 1808 грн у 2018 році;

5) державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. У 2019 році було продовжено практику диференціації рівня забезпечення прожиткового мінімуму для різних категорій населення для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. Так, у 2019 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становив: для працездатних осіб — 21 відсоток; для дітей — 85 відсотків; для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю — 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму. При цьому розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям (у тому числі і максимальний) збільшувався на кожну дитину віком від 0 до 13 років на 250 гривень, а на кожну дитину віком від 13 до 18 років — на 500 грн. 

6) державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства і дітям з інвалідністю становила: розмір допомоги для осіб з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи разом з надбавкою на догляд за ними — 3157 грн проти 2928 грн у 2018 році; розмір допомоги для осіб з інвалідністю з дитинства підгрупи В І групи разом з надбавкою на догляд за ними — 2305 грн проти 2184 грн у 2018 році; розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства ІІ та ІІІ групи разом з надбавкою на догляд за ними — 1537 грн проти 1456 грн у 2018 році; розмір допомоги дітям з інвалідністю віком до 6 років у разі призначення надбавки на догляд за ними — 2745 грн для дітей з інвалідністю підгрупи А та 1910 грн для інших дітей з інвалідністю проти 2550 грн та 1785 грн у 2018 році; розмір допомоги дітям з інвалідністю віком від 6 до 18 років у разі призначення надбавки на догляд за ними — 3157 грн для дітей з інвалідністю підгрупи А та 2116 грн для інших дітей з інвалідністю проти 2928 грн та 1973 грн у 2018 році;

7) розмір допомоги на догляд за особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу в середньому за рік становив 1902 грн проти 1745 грн у 2018 році;

8) тимчасової державної допомоги дітям. У 2019 році максимальний розмір зазначеної допомоги у середньому за рік становив: 835 грн для дітей віком до 6 років проти 766 грн у 2018 році; 1040 грн для дітей віком від 6 до 18 років проти 954 грн у 2018 році;

9) одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» при народженні дитини, яка запроваджена з 01 вересня 2018 року відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 № 427 «Деякі питання реалізації пілотного проекту із соціального захисту сімей з дітьми та підтримки розвитку відповідального батьківства», від 20.06.2018 № 512 «Деякі питання реалізації пілотного проекту із надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» та розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 № 445-р «Про підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Управлінням Організації Об’єднаних Націй з обслуговування проектів і Дитячим фондом Організації Об’єднаних Націй у сфері соціального захисту сімей з дітьми та підтримки розвитку відповідального батьківства»;

10) розмір тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, становив 1537 грн;

11) допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, що запроваджена з 01 квітня 2019 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 13.03.2019 № 250 «Деякі питання надання соціальної підтримки багатодітним сім’ям», у розмірі 1700 грн;

12) відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» у розмірі 1626 грн;

13) допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлена інвалідність, розмір якої у 2019 році становив 1537 гривень.

Видатки на надання пільг та субсидій населенню у 2019 році становили 46,7 млрд грн, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг — 44,9 млрд грн, з яких 23,3 млрд грн спрямовано на виплату пільг і житлових субсидій у грошовій формі та 21,6 млрд грн спрямовано на розрахунки з надавачами послуг за надані пільги і житлові субсидії, на придбання твердого палива і скрапленого газу — 1,8 млрд гривень.

У цілому, у 2019 році видатки на здійснення державних програм соціального захисту з надання пільг, субсидій та допомог населенню, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, становили 79,2 млрд гривень.

У 2019 році було покращено фінансування капітальних видатків порівняно з минулими роками. Так, касові капітальні видатки державного бюджету у 2019 році становили 76,2 млрд грн, що на 9,1%, або на 6,4 млрд грн більше ніж у 2018 році.