Наглядова рада Ощадбанку оголосила повторний конкурс на посаду глави правління

Все про економіку та фінанси

Міністерство фінансів заявило, що конкурсна комісія та комітет з питань призначень та винагород посадовим особам наглядової ради Ощадбанку "висловлюють свою подяку всім кандидатам, які вже подали документи для участі у конкурсному відборі на посаду голови правління" та повідомляє, що відповідно до рішення наглядової ради банку оголошується "новий конкурсний відбір кандидата на посаду голови правління" Ощадбанку "у зв’язку із зовнішніми непередбачуваними обставинами" (цитата).

Для участі в конкурсному відборі кандидат надсилає на адресу електронної пошти kyiv@pedersenandpartners.com наступні документи українською мовою та/або англійською мовою до 18:00 за київським часом 22 травня 2020 року (два тижні з моменту оголошення):

заяву на участь в конкурсі;

заява на участь у відборі на ім’я голови комітету з питань призначень та винагород посадовим особам АТ «Ощадбанк» Міхаеля Вайнштейна; заява має містити відомості про кандидата (ПІБ кандидата – повністю, адреса реєстрації/проживання кандидата та адреса для листування, контактний номер телефону, адреса електронної пошти та адреса Skype у разі наявності) та бути підписана кандидатом кульковою ручкою (синє чорнило)

біографічну довідку (резюме), підписану кандидатом кульковою ручкою (синє чорнило);

мотиваційний лист, підписаний кандидатом кульковою ручкою (синє чорнило);

конкурсну пропозицію;

конкурсна пропозиція може містити план стратегічного розвитку та реформування Банку, заходи з реалізації стратегічних засад та можливі ризики, пропозиції щодо поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності Банку

згоду на обробку персональних даних (форма додається).

Кандидати, що будуть відібрані та допущені до другого етапу конкурсу (про що їх буде окремо повідомлено компанією з добору персоналу у вільний спосіб на вибір компанії), мають надіслати наступні документи на адресу електронної пошти: kyiv@pedersenandpartners.com українською мовою та/або англійською мовою протягом 10 днів з дати отримання повідомлення про проходження до другого етапу:

засвідчену належним чином копію документа, що посвідчує особу (на кожній сторінці документ повинен містити слова «Згідно з оригіналом», підпис особи, прізвище та ініціали, дату, зазначені кульковою ручкою (синє чорнило);

лист у довільній формі, що підтверджує відсутність конфлікту інтересів або містить інформацію про відповідні конфлікти інтересів та пропозицію щодо їх усунення або врегулювання;

засвідчену копію трудової книжки особи (за наявності в неї трудової книжки) або іншого документа, що

засвідчують досвід роботи;

засвідчену копію документа про вищу освіту;

засвідчені копії документів про отримання особою додаткової освіти, знань, управлінського досвіду та практичних навиків, які є бажаними або необхідними для виконання особою її посадових обов’язків з урахуванням основних напрямів діяльності, стратегії та бізнес-плану Банку, а також функціонального навантаження та сфери відповідальності особи (за наявності таких документів);

довідку компетентного органу країни, податковим резидентом якої є фізична особа, про стан виконання нею обов’язків зі сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів або підтвердження / заява / лист від компетентного органу чи сертифікованого адвоката, що підтверджує, що податкові органи відповідної юрисдикції не видають такий документ;

довідку компетентного органу країни постійного місця проживання фізичної особи про відсутність в неї судимості;

інформації кваліфікованого (кваліфікованих) бюро кредитних історій про кредитну історію фізичної особи;

довідку органу банківського нагляду іноземної країни або іноземного банку, в якому кандидат обіймав протягом останніх трьох років посаду, про відсутність зауважень та фактів порушень банківського законодавства і внутрішніх документів банку за час роботи в банківських установах (якщо претендент обіймав протягом останніх трьох років посаду в іноземному банку);

рекомендації та інші документи на розсуд кандидата.

Кандидати, що виявили бажання брати участь у конкурсі, мають надати пакет документів компанії з добору персоналу Pedersen&Partners (ТОВ «Педерсен енд партнерс») до 18:00 за київським часом 22 травня 2020 року (два тижні з моменту оголошення).

Співбесіда фіналістів з наглядовою радою банку (особисто або skype-співбесіда) - до 22 червня.