Мінфін: доходи держбюджету за 2019 рік зросли на 7,6%, але були на 0,9% менші від плану

Все про економіку та фінанси

За даними Міністерства фінансів, надходження до держбюджету в2019 році становили 998,3 млрд грн, що на 70,2 млрд грн, або на 7,6% більше, ніж у 2018 році.

Доходи державного бюджету становили 99,1% річного показника, затвердженого Верховною Радою, зі змінами. Недовиконання річного затвердженого показника становило 9,0 млрд грн. Рівень виконання річного розпису з урахуванням змін, внесених розпорядниками коштів державного бюджету, за спеціальним фондом (переважно через збільшення плану власних надходжень бюджетних установ) становив 96,3%.

Як зауважує Мінфін, на виконання доходної частини держбюджету у 2019 році впливало в т.ч.  перерахування коштів Нацбанком до держбюджету в обсязі 64,9 млрд грн, що більше від затвердженого законом про бюджет показника на 36,3%, або на 17,3 млрд грн; зростання середньої зарплати на 18,4% у 2019 році; скорочення виробництва тютюну на 18,4% за 2019 рік; звільнення з січня 2019 року від оподаткування ПДВ імпорту сонячних батарей; запровадження з 01.06.2019 урядом РФ видачі дозволів на експорт до України вугілля, бензинів, дизпалива та скраплених газів; зміцнення гривні; зниження ціни імпортного газу та нафти і нафтопродуктів.

Доходи загального фонду держбюджету за 2019 рік порівняно із 2018 роком зросли на 5,5%, або на 46,2 млрд грн до 879,8 млрд грн. Рівень виконання річного показника, затвердженого Верховною Радою, зі змінами за загальним фондом державного бюджету становив 96,9%, недовиконання - 28,6 млрд грн, що в основному обумовлене недонадходженням доходів від таких джерел:

– ПДВ із ввезених товарів - у сумі 33,3 млрд грн;

– акцизного податку - в сумі 13,4 млрд грн;

– рентної плати за надра - в сумі 11,3 млрд грн;

– ПДВ із вироблених товарів з урахуванням відшкодування - в сумі 5,7 млрд грн;

яке було частково компенсоване перевиконанням доходів з таких джерел:

– коштів, що перераховуються НБУ, - в сумі 17,3 млрд грн;

– податку на прибуток підприємств - в сумі 11,6 млрд грн;

– податку на доходи фізичних осіб - в сумі 3,8 млрд грн;

– надходжень від дивідендів та частини чистого прибутку (доходу) державних та комунальних підприємств та їх об’єднань у сумі 1,8 млрд грн.

Як нагадує Мінфін, закон «Про Державний бюджет України на 2019 рік» було затверджено 23 листопада 2018 року за доходами у сумі 1026,1 млрд грн, видатками – у сумі 1112,1 млрд грн та граничним розміром дефіциту державного бюджету — у сумі 90,0 млрд грн, або 2,28 відсотка у ВВП (у розрахунках було враховано прогнозний обсяг номінального ВВП у сумі 3946,9 млрд гривень).

Протягом року Верховна Рада вносила зміни до держбюджету чотири рази, найсуттєвішими з яких були зміни від 31 жовтня 2019 року, які дозволили профінансувати програми об’єднаних та нових міністерств. Під час внесення змін Урядом враховано виклики із виконання доходів в результаті міцнішого обмінного курсу, ніж було враховано в бюджеті, та стан використання коштів за різними бюджетними програмами.

Так, доходи держбюджету було зменшено на 20,4 млрд грн, зокрема,  за загальним фондом зменшено показники митних платежів на 20,1 млрд грн, із них ПДВ з ввезених на митну територію України товарів на 19,0 млрд грн, через зміцнення гривні до долара США та євро.

Як результат, здійснено скорочення видатків в т.ч. за бюджетною програмою «Обслуговування державного боргу» на 21,6 млрд грн, що стало наслідком не лише міцнішого курсу гривні до долара США та євро, "але й, передусім, результатом правильного та виваженого управління ліквідністю Міністерством фінансів" (цитата).

Зокрема, було скориговано графік запозичень, знижено середньозважені ставки дохідності за запозиченнями як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, а також здійснено перехід на випуск довших інструментів.

Загалом, з урахуванням схвалених протягом 2019 року Верховною Радою змін до бюджету 2019 року планові показники доходів держбюджету були зменшені на 18,8 млрд грн до 1007,3 млрд грн, видатків та надання кредитів — на 17,7 млрд грн до 1108,2 млрд грн, при цьому граничний обсяг дефіциту держбюджету було збільшено на 1,1 млрд грн до 91,1 млрд грн. 

Як наголошує Мінфні, дефіцит держбюджету в 2019 році утримано у межах граничного показника, затвердженого законом (план – 99,6 млрд грн, факт – 81 млрд грн), а державний борг по відношенню до ВВП було знижено (за попередніми оцінками нижче 50% до ВВП).