Мегабанк оцінив дефіцит капіталу в разі ослаблення гривні

Все про економіку та фінанси

Мегабанк декларує прибуток за перше півріччя 20,16 млн грн (за 6 місяців 2019 року - 18,2 млн грн).

Відрахування до резерву під знецінення кредитів становили 10,1 млн грн (за 6 місяців 2019 року - 2,2 млн грн).

Активи банку знизилися до 8,99 млрд грн (з 9,2 млрд грн на початок року).

Заявлений показник достатності (адекватності) регулятивного капіталу на 01.07.2020 - 11,06% (вимога НБУ - не менше 10%).

Разом з тим, Мегабанк на звітну дату порушував норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов’язаними з банком особами (Н9; має бути не більше 25%), який становив 65,67%.

Мегабанк зауважує, що працює згідно з планом приведення його діяльності у відповідність до вимог законодавства та актів НБУ щодо операцій з пов`язаними з банком особами, який розроблений на строк до 01.07.2021 та погоджений рішенням правління НБУ від 28.12.2018.

За даними НБУ, за результатами стрес-тесту, проведеного в 2019 році, в Мегабанку за базовим макроекономічним сценарієм (включав курс 30 грн/дол) була виявлена потреба в капіталі на 1,6 млрд грн, а за негативним макросценарієм (включав 37 грн/дол) - 2,63 млрд грн. З урахуванням вжитих банком заходів, на 01.10.2019 ці суми зменшилися відповідно до 1,5 млрд грн та 2,3 млрд грн.

У звітності за перше півріччя 2020 року Мегабанк констатує, що здійснив стрес-тестування кредитного ризику та ризику ліквідності, з врахуванням впливу поширення пандемії коронавірусу:

“Сценарій з кредитного ризику розрахований для подій на наступні 6 місяців, передбачає зростання курсу долару до 30,5 грн. за 1 дол. США, євро – до 34,2 грн. за 1 євро. Інші припущення, наприклад, збільшення вартості заставного майна у зв’язку зі зміною курсу, зміна валюти за позичальниками, Банк не здійснював.

Збільшення кредитного ризику банку за подібним сценарієм передбачає 121 431 тис. грн. З врахуванням стрес-тесту до кредитного портфелю на 1 липня 2020 року, регулятивний капітал склав би 849 млн. грн., Н2 – 9,81%, Н3 – 5,92%.

З метою зниження рівня кредитного ризику та нівелювання впливу стрес-тесту, Банк планує збільшення обсягу забезпечення за кредитами у валюті, зменшення заборгованості або зміну валюти за кредитами, а також збільшення статутного капіталу у 2020 році.

Для підтримання ліквідності на даний час можливе залучення коштів від НБУ та на міжбанківському ринку. Програма реструктуризації Банку передбачає зростання основного капіталу Банку за рахунок збільшення статутного капіталу на загальну суму 450 000 тис. грн., тобто потенційні втрати у разі реалізації сценарію за стрес-тестом, проведеним Банком, повністю покриваються заходами за результатом стрес-тестування, проведеного Національним банком.

Банк очікує погіршення якості кредитного портфелю за позичальниками секторів економічної діяльності «послуги» та «торгівля», фізичних осіб, але не вважає, що фінансове становище цих позичальників може суттєво вплинути на загальний рівень кредитного ризику.

Стрес-тестування ризику ліквідності показало, що з врахуванням фактичного відтоку коштів, в Банку достатньо ресурсів для виконання зобов’язань перед вкладниками, та наявні можливості щодо врегулювання негативного впливу за потреби”.