Криптовалюти: Мінцифри хоче стати регулятором, підготувало законопроект

Все про економіку та фінанси

Міністерство цифрової трансформації (Мінцифри) винесло на громадське обговорення законопроект "Про віртуальні активи".

Законопроект визначає віртуальний актив як “особливий вид майна, який є цінністю у цифровій формі, який можна переказувати та обмінювати і використовувати для платіжних або інвестиційних цілей”, причому “віртуальні активи включають у себе криптоактиви (незабезпечені токени) та забезпечені токени”.

При цьому токен – це “частина інформації (запис) у системі обігу токенів, яка може підтверджувати цивільні права, які належать користувачеві, в тому числі - право власності, інші майнові та немайнові права”.

Згідно з документом, забезпечений токен - це “віртуальний актив, який використовується учасниками цивільного обігу переважно для цілей обміну його на інші віртуальні активи або гроші, та надає його власнику право вимоги щодо об’єктів цивільних прав, які належать емітенту віртуального активу, та/або будь-яких третім особам на праві власності”.

Як зазначається, криптоактив (незабезпечений токен) – віртуальний актив, який використовується учасниками цивільного обігу переважно для цілей обміну його на інші віртуальні активи, гроші та інше майно, та при цьому не надає його власнику будь-яких прав вимоги щодо об’єктів цивільних прав, які належать на праві власності емітенту віртуального активу (якщо такий є), та/або будь-яких третім особам.

Відповідно до законопроекту, центральним органом виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику в сфері обігу віртуальних активів є Мінцифри, а серед його завдань в т.ч. здійснення державного регулювання та контролю за емісією і обігом віртуальних активів на території України та здійснення, у межах компетенції, забезпечення виконання учасниками ринку віртуальних активів законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (фінмоніторинг).

Мінцифри пропонує встановити, що діяльність кваліфікованих постачальників послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів, допускається виключно на підставі державної реєстрації. Причому цей кваліфікований постачальник послуг повинен, зокрема, розкрити інформацію про структуру власності заявника, яке дозволяє встановити кінцевих бенефіціарних власників заявника або їх відсутність, а також зареєструватися як суб’єкт первинного фінмоніторингу в порядку, передбаченому законодавством України.

У випадку пропозиції віртуальних активів, емітент віртуальних активів (або інша особа за його дорученням), який здійснює таку пропозицію (оферент), зобов’язаний:

- підготувати публічну інформацію згідно з вимогами цього Закону;

- опублікувати таку інформацію у спосіб, який дозволяє будь-якій зацікавленій особі мати змогу вільного доступу до неї у будь-який час та з будь-якого місця за своїм власним вибором із використанням мережі Інтернет;

- завчасно, але не пізніше ніж за 30 днів до запланованої дати продажу віртуальних активів, повідомити Мінцифри про здійснення пропозиції віртуальних активів у порядку, визначеному цим Законом.

Порядок здійснення повідомлення про пропозицію віртуальних активів встановлюється Мінцифри.

У разі, коли емітент віртуальних активів здійснює емісію забезпечених токенів, та при цьому об’єктами цивільних прав, що виступають забезпеченням цих віртуальних активів, є об’єкти цивільного обігу, відносно яких існує окремий, встановлений законодавством України порядок їх обігу та/або реєстрації правочинів з ними, держорганами, що здійснюють реєстрацію емісії та регулюють обіг таких віртуальних активів виступають, крім Мінцфри, також і інші державні органи, до компетенції яких віднесено регулювання обігу відповідних об’єктів цивільних прав та/або реєстрації правочинів.

Законопроект визначає біржу віртуальних активів як юрособу, яка здійснює свою діяльність згідно з законодавством України на підставі рішення про реєстрацію їх в Державному реєстрі кваліфікованих постачальників послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів.

Біржа віртуальних активів на дату подання заяви про державну реєстрацію повинні володіти сформованим статутним капіталом в сумі в гривнях або в іноземній валюті еквівалентній сумі 20 тисяч євро.

Передбачається, що особи, винні у порушенні вимог законодавства у сфері обігу віртуальних активів, несуть таку відповідальність:

1. за здійснення діяльності, що має ознаки діяльності кваліфікованого постачальника послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів, без державної реєстрації – штраф у розмірі від п’яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

2. за здійснення іншої діяльності, що має ознаки діяльності кваліфікованого постачальника послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів, ніж зареєстрована діяльність відповідно до даних Реєстру постачальників послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів, – штраф у розмірі від п’яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

3. за надання завідомо неправдивих або неточних відомостей при поданні заяви про реєстрацію в якості постачальника послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів, – штраф у розмірі від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

4. за ненадання інформації, надання завідомо неправдивої інформації на запит Мінцифри – штраф у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

5. за несвоєчасне інформування Мінцифри про зміну даних, внесених до Державного реєстру кваліфікованих постачальників послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів, якщо таке зобов’язання передбачене Законом або підзаконними нормативно-правовими актами – штраф у розмірі від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

6. за здійснення публічної пропозиції віртуальних активів емітентом (або іншої особою за його дорученням), без повідомлення Мінцифри про таку пропозицію в установленому законом порядку, - штраф у розмірі від десяти до п`ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі до ста відсотків прибутку (надходжень), одержаних в результаті цих дій;

7. за неопублікування, опублікування не в повному обсязі публічної інформації та/або опублікування недостовірної публічної інформації емітентом віртуальних активів (або іншої особою за його дорученням) - у розмірі від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

8. за неподання, подання не в повному обсязі кваліфікованими постачальниками послуг звітності, передбаченої інформації та/або подання недостовірної інформації до Мінціфри - у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

9. за невиконання або несвоєчасне виконання рішень Мінцифри або розпоряджень, щодо усунення порушень законодавства у сфері обігу віртуальних активів - у розмірі від тисячі до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порядок розгляду справ про застосування штрафів за порушення визначає Мінцифри.