Фінкомітет ВР підготував законопроект про азартні ігри на повторне перше читання

Все про економіку та фінанси

14 січня парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики на своєму засіданні прийняв рішення внести на розгляд Верховної Ради на повторне перше читання підготовлену в комітеті нову редакцію законопроекту про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор (№2285-д) та рекомендувати прийняти його за основу.

Відповідним документом передбачаються такі положення:

1) запроваджується виключний перелік видів діяльності у сфері азартних ігор, що дозволені в Україні, а саме

- організація та проведення азартних ігор в гральних закладах казино;
- організація та проведення азартних ігор казино через мережу Інтернет;
- організація та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах;
- організація та проведення букмекерської діяльності через мережу Інтернет;
- організація та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів;
- випуск та проведення лотерей;
- організація та проведення азартних ігор в покер через мережу Інтернет;
- ліцензування діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор.

Виключено положення щодо можливості розміщення залів гральних автоматів та букмекерських пунктів в окремих будівлях.

Зали гральних автоматів дозволяється розміщувати виключно в готелях.

2) запроваджується система ліцензування діяльності у сфері азартних ігор з диференційованим розміром плати за ліцензії залежно від виду діяльності, розташування грального закладу тощо;

3) встановлюються вимоги до фінансового стану організаторів азартних ігор з метою забезпечення їх фінансової стабільності та гарантування виплат виграшів;

4) встановлюються спеціальні вимоги щодо відповідності грального обладнання, що використовується для проведення азартних ігор, загальноприйнятим міжнародним стандартам;

5) створюються засади для запровадження обмежень щодо діяльності операторів, що не зареєстровані в Україні та не мають відповідної ліценції;

6) передбачається збільшення віку гравця з 18 до 21 року, а також встановлюються вимоги до гравців та їх ідентифікації, що сприятиме попередженню негативних наслідків від участі в азартних іграх, зокрема осіб, які не досягли 21 року та фінансові санкції за невиконання таких вимог;

7) створюється реєстр самообмежених осіб та осіб, щодо яких наявні інші обмеження, що надає змогу обмежити участь в азартних іграх фізичної особи термін від 6 місяців до 3 років;

8) запроваджується принцип "відповідальної гри", що передбачає здійснення організатором азартних ігор заходів щодо попередження та мінімізації негативних наслідків від участі фізичних осіб в азартних іграх та створюються механізми боротьби із ігровою залежністю (лудоманією);

9) встановлюються обмеження щодо місць проведення азартних ігор та пропонуються зміни до Закону України «Про рекламу», що запроваджують обмеження щодо реклами азартних ігор;

10) встановлюється фінансова, адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення законодавства України у сфері грального бізнесу тощо.

Законопроектом передбачається, що регулювання у сфері азартних ігор здійснюється спеціальним органом – Комісією з розвитку та регулювання азартних ігор, що підпорядкований Кабінету Міністрів (надалі – Комісія).

До компетенції Комісії відноситься ліцензування організаторів азартних ігор, ведення відповідних реєстрів, встановлення вимог щодо сертифікації відповідного грального обладнання.

Законопроектом запроваджується система онлайн моніторингу, що дозволить здійснювати державний контроль за діяльністю організаторів азартних ігор шляхом отримання даних від грального обладнання організаторів азартних ігор, які підключені до єдиної системи.

Законопроект передбачає створення в Державному бюджеті спеціального Фонду для підтримки медицини, спорту та культури. Кошти Фонду спрямовуються на:

1) розвиток системи надання медичної допомоги, зокрема й екстреної; поліпшення процесу забезпечення надання медичних послуг; забезпечення справедливого фінансування та підвищення зарплат медичного та адміністративного персоналу закладів охорони здоров’я; створення лікарень інтенсивного лікування, лікарень планового лікування, центрів реабілітації, хоспісів, спеціалізованих центрів з визначенням профілів надання медичної допомоги (медичних послуг) для кожного закладу охорони здоров’я; фінансування програм з охорони здоров’я; фінансування навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації медичного персоналу;

2) підтримку масового, дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів та ветеранів; фінансування заходів, спрямованих на популяризацію здорового способу життя, розвиток олімпійських, неолімпійських та видів спорту інвалідів; розбудову спортивної інфраструктури, зокрема будівництва та модернізації спортивних споруд; забезпечення функціонування та удосконалення мережі закладів фізичної культури та спорту; поліпшення організаційного, нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури та спорту;

3) фінансування програм з підвищення культурного та духовного рівня населення України; оновлення матеріально-технічного та кадрового забезпечення системи надання культурних послуг населенню; будівництво нових та модернізація застарілих закладів освіти та культури (бібліотек, театрів, музеїв, центрів творчості тощо); фінансування культурних проектів; створення та популяризація закладів спільної творчості та спілкування – медіатеки, відкриті концерти, виставкові простори, коворкінги та площадки для представників креативних індустрій;

Порядок спрямування коштів Фонду підтримки медицини, спорту та культури визначається Кабінетом Міністрів.

Щодо регулювання окремих видів діяльності в сфері азартних ігор:

1) для гральних закладів казино: встановлюється обмежений режим здійснення діяльності казино: розміщення виключно на території будівель, в яких розташовані готелі категорії «п’ять зірок» з відповідним номерним фондом для різних території, площа таких закладів повинна складати не менше 500 квадратних метрів;

2) для букмекерської діяльності та азартних ігор казино в мережі Інтернет: передбачається здійснення букмекерської діяльності в мережі Інтернет або в букмекерських пунктах. Також для букмекерських пунктів законопроектом встановлюються спеціальні вимоги щодо грального обладнання та його сертифікації;

3) для азартних ігор казино в мережі Інтернет передбачається сертифікована онлайн система та обов’язкове підключення до системи онлайн моніторингу, веб-сайт в доменній зоні .UA та можливість кожного гравця установлювати добровільні обмеження витрат грошей і часу;

4) для гральних автоматів: встановлюється обмеження кількості гральних автоматів – до 40 000, право на розміщення яких реалізується за допомогою електронних аукціонів з прив’язкою до відповідної території, а також встановлюються вимоги для залів гральних автоматів (лише в готелях категорії три, чотири та п’ять зірок);

5) для лотерей: передбачається три ліцензії на випуск та проведення лотерей, яка застосовується в багатьох країнах Європейського Союзу та інших іноземних країнах для стимулювання розвитку ринку лотерей. Такий підхід дозволить залучити до участі у конкурсі великі міжнародні компанії у сфері лотерейної діяльності, запровадити загальноприйняті міжнародні стандарти, залучити інвестиції в економіку країни, підвищити довіру гравців у сфері лотерейної діяльності тощо;

6) для покеру: в мережі Інтернет, встановлюються вимоги до приміщень та спеціальні правила проведення покерних турнірів.

Для всіх видів азартних ігор встановлені вимоги щодо приміщень.

Законопроектом також встановлюються обмеження щодо реклами азартних ігор, зокрема встановлюється заборона щодо зовнішньої реклами, окрім вивісок, а також встановлюються обмеження на всі інші види реклами.