ДБР розслідує відмивання коштів через операції з ОВДП на сотні мільйонів гривень

Все про економіку та фінанси

Відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 24 липня, Державне бюро розслідувань в рамках кримінального провадження №62019000000000464 від 09.04.2019 встановило, що “особи, уповноважені на виконання функцій держави, органів місцевого самоврядування, у період 2016-2019 років за попередньою змовою із службовими особами учасників фондового ринку, серед яких встановлені торговці цінними паперами ПрАТ «Майстер Брок», ТОВ ФК «Фінекс-Україна», ТОВ «Фондова Компанія «Даліз-фінанс», ПрАТ «ІФК «Арт Капітал», ТОВ «Навігатор-Інвест», ТОВ «Універ Капітал», ТОВ «Капітал Таймс», ТОВ «І-Нвест», ТОВ «МевазорІнвест», ТОВ «Сігніфер», ТОВ «БТС Брокер», ТОВ «Домінанта Трейд», ТОВ «ФК Проффінанс», ТОВ «Ай Бі Кепітал», їх клієнти, в т.ч. ТОВ «Преміум Торг Груп», ТОВ «Бадрен», ТОВ «Марфін Люкс», ТОВ «Солвент Капітал», за сприяння посадових осіб АТ «Фондова Біржа ПФТС» і АТ «Українська біржа», вчинили дії, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів, а саме операції щодо облігацій внутрішньої державної позики, що призвело до отримання фізичними особами прибутку у значних розмірах та заподіяло значну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та державним інтересам” (цитата).

Нижче - знову ж таки цитата з ухвали суду:

“Злочинна схема зазвичай полягає у наступному, Торговець цінними паперами (брокер) №1 від імені юридичної особи купує в банку облігації внутрішньої державної позики і перепродає їх за заниженою ціною, але в межах ринкових коливань, брокеру №2, який діє від імені фізичної особи. У подальшому брокер №1, який діє від імені юридичної особи, викуповує цей пакет облігацій назад, але вже за вищою ціною. І потім знову продає облігації брокеру №2, знову за ціною нижче попередньої покупки. У кінці ланцюгу брокер №2, який діє від імені фізичної особи, продає цей пакет облігацій внутрішньої державної позики банку за ринковою ціною. Також до схеми можуть залучатися інститути спільного інвестування (інвестиційні фонди).

В результаті таких дій фізична особа систематично отримує інвестиційний дохід, а юридична особа - інвестиційний збиток.

Вказані операції з ОВДП були удаваними та відповідають визначенню маніпулювання, передбаченого ст. 101 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», та спрямовані на легалізацію доходів без сплати податку на доходи фізичних осіб.

Злочинна схема була налагоджена на базі ПАТ «Фондова біржа ПФТС» та ПАТ «Українська біржа». Протягом зазначеного вище періоду часу службові особи ПРАТ «Майстер Брок», ТОВ ФК «Фінекс-Україна», ТОВ «Фондова Компанія «Даліз-фінанс», ПрАТ «ІФК «АРТ Капітал», ТОВ «Навігатор-Інвест», ТОВ «Універ Капітал», ТОВ «Капітал Таймс», ТОВ «І-Нвест», ТОВ «МевазорІнвест», ТОВ «Сігніфер», ТОВ «БТС Брокер», ТОВ «Домінанта Трейд», ТОВ «ФК Проффінанс», ТОВ «Ай Бі Кепітал», ТОВ «Преміум Торг Груп», ТОВ «Бадрен», ТОВ «Марфін Люкс», ТОВ «Солвент Капітал», інших торговців цінними паперами та їх клієнтів укладали договори купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики у банківських установ, без мети створити правомірні юридичні наслідки та без наміру отримати прибуток.

По вказаному кримінальному провадженні ухвалами Печерського районного суду м. Києва розкрито банківську таємницю торговців цінними паперами ПРАТ «Майстер Брок», ТОВ «І-Нвест», ТОВ «Фондова Компанія «Даліз-фінанс» та інших. За результатом аналізу банківських виписок встановлено схему виведення грошових коштів на банківські рахунки фізичних осіб та їх зняття через касу в банківській установі АТ «РВС БАНК».

Відповідно до матеріалів кримінального провадження та банківських виписок торговців цінними паперами ПрАТ «Майстер Брок», ТОВ «І-Нвест», ТОВ «Фондова Компанія «Даліз-фінанс» встановлено, що вказані компанії перерахували грошові кошти на банківські рахунки низки фізичних осіб, які у подальшому було знято через касу в банківській установі АТ «РВС Банк» в загальній сумі понад 264 млн грн”.

Контекст

У квітні НБУ заявив, що повідомив НКЦПФР про виявлені фінансові операції з цінними паперами, зокрема ОВДП, що проводились професійними учасниками фондового ринку (брокерами) від свого імені, за рахунок і на замовлення юридичних та фізичних осіб, характер яких міг свідчити про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Як зазначалося, результатом проведення регулярних/циклічних операцій купівлі-продажу ОВДП було постійне отримання фізичними особами (одна сторона правочину) інвестиційного прибутку, а юридичними особами (друга сторона правочину) – інвестиційного збитку. 

За результатами аналізу даних з відомостей правочинів щодо цінних паперів, зокрема ОВДП, встановлено, що у період з 10.01.2017 до 04.12.2018 вищезгаданими брокерами укладено на фондових біржах правочини щодо ОВДП, питома вага яких становить не менше 30% від усіх укладених на фондових біржах правочинів щодо ОВДП за цей період. При цьому було

а) отримано прибуток на загальну суму близько 895 млн грн, з них:

- 74 фізичними особами (зокрема 12 публічними особами) на суму близько 800 млн грн;

- 4 юридичними особами (зокрема 2 нерезидентами) на суму близько 95 млн грн;

б) отримано збиток 18 юридичними особами (зокрема 6 нерезидентами) на загальну суму близько 919 млн грн.