Активи НПФ зросли торік на 11% до 2,75 млрд грн, пенсійні виплати - на 16% до 810 млн грн

Все про економіку та фінанси

За даними Нацкомфінпослуг, на 31.12.2018 в держреєстрі фінустанов була інформація про 62 недержавних пенсійних фонди (далі – НПФ) та 22 адміністратори НПФ (на 31.12.2017 у держреєстрі реєстрі налічувалось 64 НПФ та 22 адміністратори).

На 31.12.2018 адміністраторами недержавних пенсійних фондів укладено 68,8 тис. шт. пенсійних контрактів, що більше на 17,2% (10,1 тис. шт.) порівняно зі станом на 31.12.2017.

Структура пенсійних контрактів станом на 31.12.2018:

- з вкладниками – фізичними особами – 61,9 тис. шт.;
- з вкладниками фізичними особами-підприємцями – 0,1 тис. шт.;
- з вкладниками – юридичними особами – 6,8 тис. шт.

Збільшення кількості пенсійних контрактів у 2018 році пов`язане в першу чергу зі збільшенням пенсійних контрактів з фізичними особами. Так, порівняно зі станом на 31.12.2017 збільшення кількості контрактів з фізособами на 31.12.2018 становило 19,7 % (10,2 тис. шт.) та зменшення кількості контрактів з юрособами - 1,5%(0,1 тис. шт.);

Пенсійні контракти на 31.12.2018 були укладено з 62,4 тис вкладників, з яких:

- юридичні особи – 1,8 тисячі, або 2,9% від загальної кількості вкладників,
- фізичні особи – 60,6 тисячі, або 97,1%.

Кількість вкладників на 31.12.2018 збільшилася порівняно з аналогічним періодом 2017 року на 18,9% (9,9 тис. вкладників).

На 31.12.2018 загальна кількість учасників НПФ становила 855,3 тис. осіб (на 31.12.2017 – 840,8 тис. осіб), з яких отримали/ отримують пенсійні виплати 81,3 тис. осіб (9,5% від загальної кількості учасників).

На 31.12.2018 більшість учасників НПФ становили особи віком від 25 до 50 років, а саме 60,1%, та особи вікової групи від 50 до 60 років, що становили 26,9%. Частка учасників НПФ вікової групи старше 60 років становила 11,9%, вікової групи до 25 років – 1,1%. У кожній віковій групі більшість становлять чоловіки, а саме 57,9% від загальної кількості учасників НПФ. Причому у віковій групі старше 60 років їхня кількість перевищує кількість жінок більш ніж удвічі (у 2,1 разів).

Пенсійні виплати (одноразові та на визначений строк) станом на 31.12.2018 становили 809,9 млн. грн., що на 16,3% більше в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року, при цьому одноразові виплати зросли на 7,8%, пенсійні виплати на визначений строк – на 38,9%.

Сукупно недержавними пенсійними фондами на 31.12.2018 було здійснено пенсійних виплат (одноразових та на визначений строк) 81,3 тисячі учасників, тобто 9,5% від загальної кількості учасників, які отримали/отримують пенсійні виплати.

Середній розмір одноразової пенсійної виплати на одного учасника НПФ, який отримав/отримує пенсійну виплату одноразово, на 31.12.2018 становив 7,1 тис. грн. (на 31.12.2017 – 6,8 тис. грн., на 31.12.2016 – 6,4 тис. грн.).

Середній розмір пенсійної виплати на визначений строк на одного учасника НПФ, який отримав/отримує пенсійну виплату на визначений строк, становив 63,4 тис. грн. (на 31.12.2017 – 47,8 тис. грн., станом на 31.12.2016 – 33,9 тис. грн.).

Як зауважуває Нацкомфінпослуг, сума пенсійних внесків на 31.12.2018 становила 2000,5 млн. грн., збільшившись на 5,4% (103,2 млн. грн.) в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року. Порівняно зі станом на 31.12.2016 сума пенсійних внесків станом на 31.12.2017 збільшилась на 0,1% (2,1 млн. грн.).

У загальній сумі пенсійних внесків станом на 31.12.2018 основну частину, або 91,4%, становлять пенсійні внески від юридичних осіб, на які припадає 1 827,7 млн. грн.

На збільшення суми пенсійних внесків вплинуло збільшення суми пенсійних внесків від фізичних осіб на 38,5% (47,8 млн. грн.) та від юридичних осіб — на 3,1% (55,4 млн. грн.).

Середній розмір пенсійного внеску за 2018 рік на одного вкладника:

- юридичну особу та фізичну особу - підприємця становить 39 298,28 гривні;
- фізичну особу становить 786,32 гривні.

Загальна вартість активів, сформованих недержавними пенсійними фондами, на 31.12.2018 становила 2 745,2 млн. грн., що на 11,3%, або на 279,6 млн. грн. більше в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року та на 15,3%, або на 326,9 млн. грн. більше в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року.

На 31.12.2018 переважними напрямами інвестування пенсійних активів стали цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів (46,0%), депозити в банках (35,9% інвестованих активів), облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (10,9%), об’єкти нерухомості (1,7%), акції українських емітентів.

На 31.12.2018 відбувся приріст вкладень в цінні папери, дохід по яких гарантовано Кабінетом Міністрів України (на 25,7%) та облігації українських емітентів (на 47,5%), при цьому, значно зменшився обсяг активів, що вкладені в об’єкти нерухомості (на 24,4%).

Крім того, у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року, значно збільшилося інвестування пенсійних активів в акції українських емітентів на 32,5 млн. грн. і в цілому станом на 31.12.2018 вони складають 1,6% (43,8 млн. грн.) від загальної вартості активів.

Загальний дохід, отриманий від інвестування пенсійних активів, на 31.12.2018 становив 1 767,7 млн. грн., збільшившись у порівнянні зі станом на 31.12.2017 на 312,2 млн. грн., або на 21,4%.

Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів, станом на 31.12.2018 зросли на 20,5 % у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року і в цілому за час існування пенсійних фондів становлять 327,2 млн. грн., або 11,9% від загальної вартості активів НПФ.

За період з 31.12.2017 по 31.12.2018 такі витрати зросли на 20,5% (55,7 млн. грн.) за рахунок надання послуг з управління активами НПФ на 27,2 млн. грн. (16,9%), з адміністрування НПФ на 19,2 млн. грн. (26,1%), послуг зберігача на 3,3 млн. грн. (21,8%), проведення планових аудиторських перевірок на 1,0 млн. грн. (23,2%), пов`язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами на 0,6 млн. грн. (17,1%) та надання інших послуг, передбачених чинним законодавством з НПЗ, на 4,4 млн. грн. (30,1%) (на 31.12.2017 такі витрати становили 271,5 млн. грн.).

Основна частина витрат, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів, на 31.12.2018 припадала на оплату послуг з управління активами недержавних пенсійних фондів – 57,4% від загальної суми витрат. Витрати на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду становили 28,3% від загальної суми витрат, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів. Оплата послуг зберігача, який здійснює відповідальне зберігання активів пенсійного фонду – 5,6% від загальної суми витрат.