Зовнішній борг України збільшився до 109,8% ВВП

Все про економіку та фінанси

За даними НБУ, протягом І кварталу 2015 року валовий зовнішній борг України скоротився на 0.3 млрд. дол. США і станом на 1 квітня 2015 року становив 126.0 млрд. дол. США. Відносно ВВП обсяг боргу зріс за квартал з 95.1% до 109.8% від ВВП.

Фінансовий та корпоративний сектори економіки скоротили обсяги зобов’язань перед нерезидентами на 5.7 млрд. дол. США, натомість борг державного сектору зріс на 5.4 млрд. дол. США, переважно внаслідок залучення кредиту від МВФ (4.9 млрд. дол. США).

Зовнішні зобов’язання секторів загального державного управління (далі – ЗДУ) та центрального банку (далі – ЦБ) зросли до 40.4 млрд. дол. США (з 26.4% до 35.2% від ВВП за квартал). Основними чинниками були: отриманий кредит від МВФ та операція СВОП: зобов’язання за депозитами центрального банку зросли на 1.6 млрд. дол. США.

Зовнішній борг банківського сектору України скоротився на 1.6 млрд. дол. США і становив 17.1 млрд. дол. США (14.9% від ВВП). Найбільше скорочувались довгострокові зобов’язання (1.4 млрд. дол. США), з них:
на 1.0 млрд. дол. США – за депозитами і залишками на рахунках нерезидентів (за рахунок міжбанківських операцій – на 1.3 млрд. дол. США);
на 0.4 млрд. дол. США – за кредитами та облігаціями

Зовнішній борг інших секторів економіки скоротився на 4.4 млрд. дол. США – до 58.8 млрд. дол. США (51.3% від ВВП). Заборгованість скоротилася за всіма інструментами, у тому числі на:
1.6 млрд. дол. США – за довгостроковими кредитами і облігаціями;
0.2 млрд. дол. США – за короткостроковими кредитами;
2.7 млрд. дол. США – за торговими кредитами.

Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами та облігаціями зросла на 0.9 млрд. дол. США.

Міжфірмовий борг підприємств, що перебувають у відносинах прямого інвестування, зріс на 0.4 млрд. дол. США – до 9.6 млрд. дол. США (8.4% від ВВП).

Заборгованість інших секторів економіки (разом із міжфірмовим боргом) зменшилась на 4.1 млрд. дол. США і на кінець І кварталу 2015 року становила 68.4 млрд. дол. США; відносно ВВП цей показник зріс за квартал з 54.6% до 59.6% від ВВП.

Основною валютою зовнішніх запозичень України станом на 1 квітня 2015 року залишався долар США (75.3%). Питома вага зобов’язань у СПЗ перед МВФ зросла з 6.0% на початок року до 9.4%, а частка зовнішньої заборгованості в гривнях залишилася незначною – 2.6% від валового обсягу боргу. Зобов’язання в російських рублях становили 1.6% валових зовнішніх зобов’язань українських резидентів.

Обсяг короткострокового зовнішнього боргу за залишковим терміном погашення (має бути погашений в найближчі 12 місяці від звітної дати) з початку року зменшився на 0.8 млрд. дол. США і станом на 1 квітня 2015 року становив 55.5 млрд. дол. США.

Скоротились обсяги майбутніх виплат за всіма секторами, крім ЦБ (зростання становить 1.6 млрд. дол. США), що обумовлюється проведенням операції СВОП з Народним банком Китаю.

Обсяги виплат сектору ЗДУ, які мають бути здійснені протягом наступних 12 місяців, становлять 6.6 млрд. дол. США і скоротились на 1.3 млрд. дол. США протягом кварталу. Основна частка зобов’язань (5.4 млрд. дол. США) – виплати за борговими цінними паперами), з них 3.0 млрд. дол. США – заборгованість перед Російською Федерацією.

Зобов’язання реального сектору (разом з кредитами прямого інвестора), які мають бути погашені впродовж наступних 12 місяців, становлять 36.9 млрд. дол. США і скоротились на 0.7 млрд. дол. США. Основним чинником стало скорочення кредиторської заборгованості підприємств за зовнішньоекономічними контрактами на 1.8 млрд. дол. США. Натомість зросли обсяги майбутніх виплат за довгостроковими кредитами (на 0.9 млрд. дол. США) за рахунок зростання простроченої заборгованості.

Обсяги майбутніх виплат банківського сектору станом на 1 квітня 2015 року становлять 10.0 млрд. дол. США. Скорочення становить усього 195 млн. дол. США: зменшення обсягів виплат за валютою та депозитами (на 761 млн. дол. США) компенсувалось зростанням майбутніх виплат за облігаціями (на 649 млн. дол. США).