Нацкомфінпослуг: активи страхових компаній у 2018 році зросли на 10,7% - до 63,5 млрд грн

Все про економіку та фінанси

За даними Нацкомфінпослуг, на 31.12.2018 обсяг загальних активів страховиків становив 63 493,3 млн. грн., що на 10,7% більше в порівнянні з відповідним показником минулого року.

Як зазначається, величина активів, визначених відповідно до статті 31 Закону України «Про страхування», збільшилась в порівнянні з відповідним показником на 31.12.2017 на 4 581,9 млн. грн. або на 12,7% та склала 64,0% загальних активів страховиків. На 31.12.2018 активи, визначені по статті 31 Закону України «Про страхування», становили 40 666,5 млн. грн, тоді як на 31.12.2017 - 36 084,6 млн. грн.

Структура активів страхових компаній, визначених відповідно до статті 31 Закону України «Про страхування», для представлення страхових резервів на 31.12.2018 у порівнянні з інформацією на 31.12.2017, мала такі зміни:

- на 1 863,6 млн. грн. (або на 15,2%) збільшився обсяг активів, дозволених для представлення банківськими вкладами (депозитами), і становив 14 101,8 млн. грн. (або 34,7% від загального обсягу активів). При цьому, обсяг активів, дозволених для представлення банківськими вкладами (депозитами) на поточних рахунках в іноземній валюті зменшився на 267,1 млн. грн. (або на 14,9%) і становив 1 526,2 млн. грн. проти 1 793,3 млн. грн. станом на 31.12.2017;

- на 1 576,3 млн. грн. (або на 23,7%) зменшився обсяг активів, дозволених для представлення акціями, і становив 5 077,3 млн. грн. (або 12,5% від загального обсягу активів);

- на 1 323,8 млн. грн. (або на 20,1%) збільшився обсяг активів, дозволених для представлення цінними паперами, що емітуються державою, і становив 7 895,9 млн. грн. (або 19,4% від загального обсягу активів);

- на 1 363,6 млн. грн. (або на 33,6%) збільшився обсяг активів, дозволених для представлення правами вимог до перестраховиків, і становив 5 418,1 млн. грн. (або 13,3% від загального обсягу активів);

- на 211,1 млн. грн. (або на 7,7%) збільшився обсяг активів, дозволених для представлення грошовими коштами на поточних рахунках, і склав 2 968,5 млн. грн. (або 7,3% від загального обсягу активів);

- на 1 032,8 млн. грн. (або в 10 разів) збільшився обсяг активів, дозволених для представлення інвестиціями в економіку України за напрямами, визначеними Кабінетом Міністрів України, і склав 1 131,8 млн. грн. (або 2,8% від загального обсягу активів).

Як констатує Нацкомфінпослуг, розміщення страхових резервів здійснюється згідно зі статтею 31 Закону України «Про страхування», де визначено перелік активів за відповідними категоріями.

На 31.12.2018 обсяг активів, дозволених для представлення коштів страхових резервів, становив 40 666,5 млн. грн. (на 4 581,9 млн. грн. більше, ніж на відповідну дату 2017 року), які в розмірі 26 015,5 млн. грн. використано з метою представлення коштів страхових резервів.

У структурі активів, якими представлені технічні резерви та резерви зі страхування життя, на 31.12.2018 у порівнянні з інформацією станом на 31.12.2017 відбулися такі зміни:

- на 1 206,4 млн. грн. (або на 12,4%) збільшився обсяг активів, дозволених для представлення банківськими вкладами (депозитами), і становив 10 949,8 млн. грн. (або 42,1% від загального обсягу активів, якими представлені технічні резерви та резерви зі страхування життя). При цьому, обсяг активів, дозволених для представлення банківськими вкладами (депозитами) на поточних рахунках в іноземній валюті зменшився на 199,2 млн. грн. (або на 7,6%) і становив 2 415,5 млн. грн. проти 2 614,7 млн. грн. станом на 31.12.2017;

- на 1 434,2 млн. грн. (або на 23,5%) збільшився обсяг активів, дозволених для представлення цінними паперами, що емітуються державою, і становив 7 526,0 млн. грн. (або 28,9% від загального обсягу активів, якими представлені технічні резерви та резерви зі страхування життя);

- на 894,6 млн. грн. (або на 32,8%) збільшився обсяг активів, дозволених для представлення правами вимог до перестраховиків, і становив 3 625,9 млн. грн. (або 13,9% від загального обсягу активів, якими представлені технічні резерви та резерви зі страхування життя);

- на 163,6 млн. грн. (або на 6,8%) зменшився обсяг грошових коштів на поточних рахунках, і становив 2 225,9 млн. грн. (або 8,6% від загального обсягу активів, якими представлені технічні резерви та резерви зі страхування життя).