Які реформи в енергетиці та агросекторі готує нова коаліція

Все про економіку та фінанси

Блок Петра Порошенка опублікував проект коаліційної угоди для обговорення. Щоправда, А. Яценюк його відкинув і має намір запропонувати свій.

Наводимо частину документу, що стосується енергетики та сільського господарства:

─ Ми забезпечимо залучення масштабних приватних інвестицій в енергетичну галузь для збільшення власного видобутку газу, нафти та вугілля
─ Ми проведемо диверсифікацію джерел постачання імпортного газу (не більше 30% споживання на частку одного постачальника) та палива для атомних електростанцій з метою посилення конкуренції між постачальниками, зменшення рівня монополізації та ізоляції українського енергетичного ринку

─ Ми проведемо структурні реформи в енергетичній галузі, що включають лібералізацію газового та електроенергетичного ринків, реорганізацію НАК «Нафтогаз України» та перехід на єдині для всіх груп споживачів принципи ціноутворення на газ та електроенергію з метою зниження витрат держави і створення стимулів для їх економії

8.1. Приведення податкового навантаження на нафтогазовидобувну галузь у відповідність до кращої світової практики

a. Починаючи з 2015 р. плата за користування надрами при видобутку природного газу для компаній-утримувачів спецдозволів буде знижена до прийнятного рівня (не більше 30% для приватних компаній), який забезпечить конкурентний дохід на інвестований капітал, поверне галузі ресурс для розвитку та дозволить конкурувати за інвестиції в регіоні (грудень 2014 р.)

b. Гарантування стабільності та незмінності фіскального режиму для галузі видобування вуглеводнів задля залучення значних довгострокових іноземних інвестицій (грудень 2014 р.)

c. Впровадження диференційної системи ставок плати за користування надрами для створення сприятливих умов видобутку вуглеводнів на виснажених родовищах, низькодебітних свердловинах і родовищах зі складними умовами розробки, що дозволить розробляти комерційно непривабливі за існуючих умов поклади (грудень 2014 р.).

8.2. Удосконалення законодавства та регуляторного середовища для залучення приватних інвестицій в енергетичну галузь

a. Створення привабливого та зрозумілого для міжнародного інвестора кодифікованого базового законодавства, що передбачає:

I. кодифікацію нормативно-правової бази у сфері надрокористування шляхом прийняття оновленої редакції «Кодексу про надра», яка поєднає у собі удосконалені норми законів “Про нафту і газ”, “Про газ (метан) вугільних родовищ”, “Про державну геологічну службу”, “Гірничий закон України” та оновлені норми відповідних урядових актів у частині порядку надання спеціальних дозволів та проведення аукціонів з їх продажу;

II. підвищення рівня гарантії майнових прав інвесторів за допомогою закріплення на рівні закону вичерпного переліку причин призупинення дії або анулювання спецдозволів, а також першочергового права розвідника корисних копалин на їх видобуток;

III. надання можливості відчуження права користування надрами у якості предмету іпотеки, внеску в статутний капітал, спільну діяльність;

IV. спрощення надання земельних ділянок для проведення пошукових та еологорозвідувальних робіт, прокладання трубопровідних та електричних мереж;

V. підвищення прозорості принципу розрахунку початкової вартості спецдозволів, зокрема впровадження диференційованого підходу залежно від цільового призначення робіт (розвідка чи видобуток), ступеня достовірності геологічних матеріалів (ресурси чи запаси) і виду покладів залежно від складності видобутку (традиційні чи нетрадиційні методи);

VI. упровадження особливих правил для розробки та видобутку нетрадиційних вуглеводневих покладів;

VII. виключення вимого щодо обов’язковості для надрокористувачів проведення моніторингу та наукового супроводження виконання особливих умов користування надрами;

VIII. запровадження спрощеного онлайн доступу до державної геоінформації в обсязі та цифровій якості, необхідній для вияву комерційної зацікавленості приватних надрокористувачів;

IX. удосконалення механізму державно-приватного партнерства в межах спільної діяльності та/або угод про розподіл продукції. (грудень 2014 р.)

b. Лібералізація електроенергетичного ринку, шляхом переходу від моделі єдиного покупця до моделі прямих договорів між постачальниками та споживачами електричної енергії та балансуючого ринку (впровадження Закону України «Про засади функціонування ринку електричної енергії України»).

c. Перехід до стимулюючого тарифоутворення в сфері передачі та поставки електричної енергії (2015 р.).

8.3. Імплементація європейського законодавства в сфері енергетики у відповідності до Договору про приєднання до Енергетичного Співтовариства

a. Проведення комплексної реорганізації НАК «Нафтогаз України» та забезпечення прозорого та безперешкодного доступу до газотранспортної інфраструктури шляхом здійснення ефективного розмежування газових бізнесів за основними сферами виробничої діяльності (протягом 2015 р.).

b. Виділення діяльності з транспортування та підземного зберігання газу із структури НАК «Нафтогаз України». Залучення кваліфікованих інвесторів до управління активами газотранспортної системи та підземних сховищ газу, що передбачає 100% збереження майна у державній власності та залучення іноземних інвестицій для їх комплексної модернізації (протягом 2015 р.).

c. Гармонізація регуляторного середовища функціонування ринку газу в Україні з європейськими нормами. Зокрема, перехід на тарифну систему транспортування «вхід-вихід» (січень 2015 р.).

8.4. Забезпечення прозорості та створення ефективного ринку

a. Повноцінне впровадження стандартів Ініціативи щодо прозорості видобувних галузей (EITI).

b. Впровадження сучасних європейських стандартів корпоративного управління державними енергетичними компаніями у відповідності до рекомендацій Організації економічного співробітництва та розвитку.
8.5. Поетапна ліквідація перехресного субсидіювання в газовій галузі та електроенергетиці

a. Ліквідація багаторівневої тарифної системи – скасування з 1 травня 2015 року диференціації оптових цін на газ для населення, підприємств теплокомуненерго та комерційних споживачів. Кінцеві/роздрібні ціни на природний газ для населення та тарифи на тепло будуть поетапно приведені до економічно-обґрунтованого рівня у відповідності до зобов’язань перед МВФ, при цьому буде здійснений перехід до адресних дотацій соціально-вразливим верствам населення, розмір та механізм адміністрування яких повинен визначатися на місцевому рівні.

b. Ліквідація перехресного субсидування в електроенергетиці шляхом відміни пільгових тарифів для окремих галузей промисловості та встановлення тарифів для всіх споживачів на економічно-обґрунтованому рівні.

8.6. Реформа вугільної галузі

a. Лібералізація вугільного ринку:

i. впровадження біржової форми торгівлі вугіллям (електронні торги) з метою переходу до ринкового ціноутворення на енергетичне вугілля;

ii. перехід на прямі договори продажу вугілля, ліквідація ДП «Вугілля України».

b. Приватизація усіх вугледобувних підприємств відповідно до Закону України «Про особливості приватизації вугледобувних підприємств».

c. Ліквідація/консервація усіх шахт, які не вдалося приватизувати.

d. Реалізація Концепції створення системи соціальної підтримки працівників підприємств вугільної галузі та населення територій, на яких розміщуються вугледобувні та вуглепереробні підприємства, що перебувають у стадії ліквідації (консервації).

8.7. Диверсифікація джерел постачання газу та палива для атомних електростанцій

a. Збільшення імпорту газу з ЄС шляхом розширення технічних можливостей постачання за напрямом європейського газотранспортного коридору «Північ-Південь».

b. Диверсифікація постачальників палива для атомних електростанцій і послуг на окремих стадіях ядерно-паливного циклу.

c. З 2018 р. введення в дію норми про те, що жодна іноземна країна або компанія не можуть бути джерелом постачання понад 30% від річного обсягу споживання Україною газу.

8.8. Енергоефективність

a. Здешевлення вартості банківських кредитних ресурсів для мешканців житлових будинків, що спрямовуються на цілі підвищення енергетичної ефективності таких будинків, за рахунок державної підтримки.

b. Стимулювання залучення приватних інвестицій в модернізацію об’єктів теплокомуненерго шляхом компенсації за рахунок коштів державного бюджету частини вартості таких інвестицій.

c. Залучення приватних інвестицій в підвищення енергетичної ефективності об’єктів державної та комунальної власності (школи, вузи, лікарні тощо), в тому числі запуск ринку ЕСКО-компаній, встановлення можливості укладання довгострокових договорів на продаж тепла, що вироблено з альтернативних джерел.

d. Створення законодавчих механізмів використання зекономлених коштів державного бюджету внаслідок зменшення споживання газу за рахунок інвестицій в енергоефективні заходи на підтримку подальших інвестицій в енергоефективність.

e. Реалізація вимог Директив ЄС в частині встановлення мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівель, запровадження ринку енергоаудиту».


"… Ми запровадимо ринок землі та створимо ефективну систему підтримки сільгоспвиробника

12.1. Реформування системи державної підтримки сільськогосподарського виробництва та залучення фінансування у галузь

a. Забезпечення прозорості системи державної підтримки сільського господарства (менша кількість програм, менше вимог до заявників).

b. Відмова від державного регулювання цін на сільськогосподарську продукцію.

c. Практичне запровадження нових фінансових інструментів (ф’ючерси, аграрні розписки).

d. Приватизація державних підприємств, підпорядкованих Мінагрополітики.

12.2. Сприяння міжнародній торгівлі

a. Перехід від обмежень експорту до формування державного продовольчого резерву для забезпечення продовольчої безпеки країни.

b. Зменшення витрат, пов’язаних із реалізацією сільськогосподарської продукції, зокрема, скасування надмірних дозвільних документів (сертифікати якості, карантинні та ветеринарні сертифікати)".