Які галузі економіки найактивніше ухиляються від сплати податків

Все про економіку та фінанси

За оцінками Мінекономрозвитку, за методом збитковості підприємств, у 2014 році частка тіньового сектору в торгівлі та переробній промисловості зросла на 12 відсоткових пункти, в операціях з нерухомим майном – на 10 в.п., у добувній промисловості – на 6 в.п., у транспорті – на 4 в.п., у будівництві – на 2 в.п. Водночас у сільському господарств рівень тінізації зменшився на 3 в.п., у фінансовій та страховій діяльності – на 2 в.п.

За підсумками минулого року розподіл сфер економічної діяльності за величиною частки тіньового сектору порівняно з 2013 роком змінився несуттєво. Так, найбільший рівень «тіні», як і раніше, спостерігався у добувній промисловості та розробціі кар’єрів (52% від рівня офіційної валової доданої вартості цієї галузі), що обумовлено високим рівнем монополізації на ринку та все ще доволі складною системою видачі дозвільних документів.

За оцінками Мінекономрозвитку, найменший рівень «тіні» традиційно демонструє сектор сільського господарства (15% від рівня офіційного ВДВ цієї галузі). Рівень тіньового сектору в операціях з нерухомістю становив 49% ВДВ, переробній промисловості – 46% ВДВ, у транспорті – 42%, у торгівлі – 41%, у будівництві – 37%, у фінансовій та страховій діяльності – 27%.