Як бізнесу захиститися від зловживань податківців під час перевірок і «маски-шоу»

Все про економіку та фінанси

Податківці входять до числа держконтролерів, які найактивніше проводять перевірки бізнесу (у т.ч. позапланові) та накладають різноманітні штрафи. Стверджувати це дає підстави, як мінімум, нещодавнє дослідження Федерації роботодавців. З огляду на складну бюджетну ситуацію в державі, горезвісні «плани» щодо наповнення держказни і т.д., очікувати на суттєві зміни в цьому контексті в короткостроковій перспективі навряд чи доводиться.

Тому не зайвим буде пригадати, як саме підприємці можуть захиститися від зловживань фіскалів – як тих, кому керівництво викручує руки, вимагаючи хай би там що знайти «явні» та «неявні» порушення в роботі суб’єктів господарської діяльності, так і тих, хто користуючись службовим становищем та маючи, до речі, далеко не завжди більш-менш гідну зарплату, вирішує «наколядувати» собі – подекуди не просто на хліб з маслом, але й з ікрою, причому не «баклажанною».

Згідно із чинним законодавством, податкова має право проводити такі типи перевірок: камеральні (у приміщенні податкової на підставі даних податкових декларацій), фактичні, документальні.

Документальні перевірки бувають планові та позапланові; виїзні або невиїзні. Ми проаналізуємо планові та позапланові документальні виїзні перевірки.

Важливо розуміти, що податкові органи мають право проводити перевірки лише в межах власних повноважень. До таких належить перевірка щодо:

1) своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх податків та зборів;
2) дотримання валютного законодавства;
3) дотримання законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин із працівниками.

Документальна перевірка проводить шляхом аналізу фінансової, статистичної та іншої звітності, первинних бухгалтерських документів, податкових декларацій та інших документів, отриманих за результатами перевірок інших платників податків.

Питання, пов’язані із трансфертним ціноутворенням,можуть бути предметом виключно документальної позапланової перевірки.

Документальна планова перевірка проводиться відповідно до плану-графіка перевірок, який затверджується податківцями. Періодичність проведення документальних планових перевірок визначається залежно від ступеня ризику в діяльності представників бізнесу, який буває високий (планова перевірка тоді може проводитися не частіше 1 разу на рік), середній (не частіше 1 разу на 2 роки) та незначний (не частіше 1 разу на 3 роки). Віднесення компанії до того чи іншого ступеня ризику вирішується податківцями самостійно.

Планові документальні перевірки проводяться із обов’язковим попереднім повідомленням. Так, платнику податків не пізніше, ніж за 10 календарних днів до дня проведення перевірки має бути вручено під розписку або надіслано рекомендованим листом із повідомленням про вручення копію наказу керівника ДПІ про проведення документальної планової перевірки та письмове повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої перевірки.

У разі проведення документальної позапланової перевірки копія наказу керівника ДПІ про проведення такого виду перевірки повинна бути вручення платнику податку до початку проведення перевірки.

Якщо на підприємство прийшла податкова із перевіркою, в неї можна вимагати від податківців такі документи:

1) копію наказу керівника ДПІ про проведення документальної планової/позапланової виїзної перевірки;
2) направлення на проведення перевірки (дата видачі, найменування контролюючого органу, найменування та реквізити платника податків, мета, підстави перевірки, дата початку, тривалість перевірки, посада та прізвище особи, яка проводитиме перевірку);
3) службове посвідчення осіб, які зазначені в направленні на проведення перевірки.

Непред’явлення цих документів є підставою для недопущення посадових осіб до проведення документальної виїзної перевірки. Важливо, що перевірку мають право проводити виключно ті особи, які зазначені у направленні і лише в разі пред’явленні ними своїх службових посвідчень. Не слід допускати осіб до проведення перевірки, якщо у податківців відсутнє направлення.

Перед початком перевірки уповноважена особа платника податків повинна підписати направлення, що підтверджує її згоду на початок перевірки. У разі, якщо ця особа відмовляється підписувати направлення, податківці складають акт про відмову у підписанні, який, тим не менше, є достатньою умовою для початку проведення перевірки. Тому, якщо у представників податкової немає направлення, не слід допустити складання ними акту про відмову у підписанні направлення, а самостійно скласти акт про відсутність направлення і долучити до нього кількох свідків, які зможуть у подальшому підтвердити, що «контролери» справді не показали направлення і не надали можливості підписатися у ньому.

Підстава для проведення перевірки повинна співпадати із зазначеною у направленні. Якщо мова йде про проведення документальної позапланової перевірки, достатньо принаймні однієї із таких підстав:

1) під час перевірок інших платників податків податкова виявила факти, які можуть свідчити про можливі порушення податкового, валютного та іншого законодавства, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов’язковий письмовий запит податкової упродовж 10 робочих днів з дня отримання такого запиту;

2) не подано своєчасно податкову декларацію;

3) подано уточнюючий розрахунок за період, який перевірявся податковою;

4) виявлено недостовірність даних у податкових деклараціях, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов’язковий письмовий запит податкової упродовж 10 робочих днів з дня отримання такого запиту;

5) у разі початку процедури ліквідації, реорганізації, банкрутства припинення діяльності фізичної особи-підприємця;

6) платник податків має право на відшкодування ПДВ або база оподаткування із ПДВ має від’ємне значення, яке перевищує 100 тис. грн. (у такому разі перевірка проводиться виключно щодо законності декларування ПДВ);

7) на платника податків подано скаргу щодо відмови у наданні контрагенту податкової накладної із ПДВ;

8) за рішенням суду, постановою прокурора;

9) у разі отримання інформації про використання найманої праці без належного оформлення трудових відносин;

10) щодо трансфертного ціноутворення (неподання звітів чи встановлення порушень при подання такого звіту).
.
Тривалість проведення документальної планової перевірки не може перевищувати 30 робочих днів для великих платників податків, для середніх – 20, для суб’єктів малого підприємництва – 10. За рішенням керівника ДПІ можливе продовження строку на проведення перевірки на, відповідно, 15,10 та 5 робочих днів.

Під час проведення перевірки платник податків зобов’язаний надати всі документи, пов’язані із предметом перевірки. Чинне законодавство надає право подавати належно завірені копії. Передача документів, які є конфіденційними або становлять комерційну таємницю, оформлюється актом у довільній формі. Вилучення оригіналів первинних бухгалтерських документів забороняється.

За результатами перевірки складається акт (якщо були виявлені порушення) або довідка (якщо порушень не виявили). Платники податків мають право подати свої заперечення до акта перевірки.

Важливо відрізняти перевірку, яка проводиться службовими особами податкової, від слідчих дій, які проводять слідчі податкової міліції. У першому випадку податківці з’ясовують, чи дотримується те чи інше підприємство вимог податкового та фінансового законодавства. На цьому етапі залучення спеціальних підрозділів («маски-шоу»), проведення обшуків, виїмка документів тощо є незаконними. Якщо ж слідчими податкової міліції було порушене кримінальне провадження щодо умисної несплати податків, фіктивного підприємництва та деяких інших господарських злочинів, за умови дотримання ряду вимог можливе проведення обшуку та виїмки документів.

Представникам бізнесу слід знати, що обшук та виїмка документів можуть відбуватися тільки за ухвалою суду чи слідчого судді і тільки щодо тих документів, які передбачені у цій ухвалі. Під час проведення обшуку податкова міліція повинна шукати конкретні документи, а не просто «щось», і припинити обшук відразу після знаходження цих документів. Обшук та виїмку мають право проводити лише ті особи, які передбачені в ухвалі суду/слідчого судді. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця і діє одноразово, отже, за однією ухвалою обшук може відбутися тільки один раз.

Перед початком обшуку правоохоронці зобов’язані пред’явити оригінал ухвали суду/слідчого судді і вручити уповноваженим особам підприємства її копію. У разі вилучення певних документів, слідчі мають залишити їх опис, а на вимогу платника податків – копії. Не допускається проведення слідчих дій після 22 год. та перед 6 год. ранку. Крім того, обшук має проводитись за обов’язкової участі не менше 2-х понятих.

Під час проведення слідчих дій можливе залучення спецпідрозділів. Звісно, формально лише для досягнення правомірних цілей і в доцільних та «розумних» межах.

P.S. З приводу обмежень у проведенні перевірок, то поки діє мораторій на проведення усіх інших перевірок МСБ, окрім податкових. А щодо податкових, то це просто заяви, які не підкріплені ні нормативно, ні практикою ведення бізнесу.