"Укрсиббанк" оцінив ризики розриву в своїй ліквідності до кінця 2016 року

Все про економіку та фінанси

У звітності за 2015 рік, підготовленій за міжнародними стандартами фінзвітності, Укрсиббанк наводить аналіз ризиків у своїй ліквідності, у т.ч. який «оснований на дисконтованих грошових потоках за фінансовими активами та на недисконтованих грошових потоках за фінансовими зобов’язаннями».

Згідно з ним, станом на 31.12.2015, чистий розрив ліквідності банку в ІІ-IV кварталах 2016 року оцінювався на 18,64 млрд грн. Водночас враховуючи сукупний профіцит І кварталу, кумулятивний розрив ліквідності в квітні-грудні оцінюється на 2,06 млрд грн. Відповідні ж оцінки на періоди 2015 року (які робилися з даних за 2014 рік) становили 10,2 млрд грн. та 2,85 млрд грн.

Разом з тим Укрсиббанк констатує, що не використовує цей аналіз за строками погашення без врахування дисконтування для управління ліквідністю. Натомість банк "контролює очікувані строки погашення", які наведені в інших оцінках. І ось у відповідності з ними, чистий розрив ліквідності в ІІ-IV кварталах-2016 оцінюється на 3,164 млрд грн. Водночас з урахуванням профіциту в І кварталі, оцінка кумулятивного розриву ліквідності на квітень-грудень зменшена до 490,98 млн грн. До слова, оцінки на вказані періоди 2015 року (які робилися з даних 2014 року) становили відповідно 216,2 млн грн. та 1,913 млрд грн. – див. нижче таблиці.

У цьому контексті Укрсиббанк зауважує в звітності наступне (цитата): 

«Відповідність та/або контрольована невідповідність строків і процентних ставок активів та зобов’язань має фундаментальне значення для керівництва банку. Повна відповідність для банків не характерна, оскільки операції часто мають різний характер і невизначений термін. Позиція невідповідності потенційно може збільшити прибутковість, але також може збільшити ризик збитків. Строки активів та зобов’язань і спроможність заміни (за прийнятною вартістю) процентних зобов’язань після настання строку їх погашення є важливими чинниками оцінки ліквідності банку та його реакції на зміни процентної ставки та курсу обміну валют.

Аналіз за строками не відображає строків реалізації поточних зобов’язань, які включені як суми зі строками погашення до одного місяця, відповідно до минулого досвіду. Раніше строк реалізації цих зобов’язань банку зазвичай перевищував строк, зазначений у таблиці. Керівництво вважає, що незважаючи на те, що значна частина коштів клієнтів являє собою депозиту до запитання, диверсифікація цих вкладів за кількістю та типом вкладників та минулий досвід банку свідчать про те, що ці кошти клієнтів забезпечують довгострокове і стабільне джерело фінансів банку.

До складу коштів клієнтів включені строкові депозити фізичних осіб. Відповідно до законодавства України, банк зобов’язаний повертати ці депозити на вимогу вкладника».

Про оцінки розривів ліквідності в Сбербанку, ОТП Банку, Укрсоцбанку читайте тут, тут і тут.