Справи ім. Приватбанку: ГПУ цікавить і нинішнє правління, спостережна рада, куратор НБУ

Все про економіку та фінанси

Відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 03 липня, Генпрокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000001897 за фактом зловживання службовим становищем колишніми посадовими особами Приватбанку, які, за даними слідства, «в порушення вимог чинного законодавства, діючи умисно та достовірно знаючи про існуючі заборони проведення активних операцій з пов`язаними з банком особами, здійснили розтрату грошових коштів в особливо великих розмірах», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»).

Вказаною ухвалою суд задовольнив клопотання ГПУ й надав доступ слідчим до документів, які перебувають у володінні Приватбанку (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30), з можливістю вилучення завірених належним чином копій. У судовій ухвалі вказані, власне, такі документи:

- перелік членів наглядової ради та правління ПАТ КБ «ПриватБанк» з 2008 року по теперішній час;
- усі наявні документи щодо діяльності куратора в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»;
- кредитні договори, підписані головою правління ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» Дубілетом О.В. за період 2008-2016 рік;
- депозитний договір №С3/198 від 29.12.2005 між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПАТ «СК «ІНГОССТРАХ»;
- протокол кредитного Комітету від 15.01.2014 щодо застосування індексації по депозитним договорам №С3/198 від 29.12.2005 та №238217 від 11.01.2014 укладеним з ПАТ «СК «ІНГОССТРАХ»;
- всі рішення кредитного комітету з 2008 по 2016 рік;
- ддаткова угода з ПАТ «СК «ІНГОССТРАХ» від 16.12.2016р. з зазначенням сум нарахування винагороди згідно індексації, яка була здійснена по курсу НБУ на дату додаткових угод, яка складала 7 401 380, 94 грн. за депозитним договором від 29.12.2005;
- додаткова угода з ПАТ «СК «ІНГОССТРАХ» від 16.12.2016р. з зазначенням сум нарахування винагороди згідно індексації, яка була здійснена по курсу НБУ на дату додаткових угод, яка складала 129 490 883, 54 грн. за депозитним договором від 11.01.2014;
- довідку НБУ про перевірку "Менеджмент" від 29.06.2016 та лист ознайомлення до неї;
- звіт про інспектування банку (комплексна перевірка банку) від 27.07.2016 №21-005/62906/БТ та лист ознайомлення до нього;
- висновок від 10.03.2017 про результати службового розслідування за фактами активних операцій, проведених банком 16.12.2016;
- меморіального ордеру №1 від 16.12.2016 та №11 від 16.12.2016 на підставі якого перераховувались кошти до ПАТ «СК «ІНГОССТРАХ»;
- кредитні справи за договорами укладеними з компанією - нерезидентом CLARESHOLM MARKETING LTD;
- кредитні справи за договорами укладеними з ПАТ «СК «ІНГОССТРАХ».
- кредитні справи за договорами укладеними з ТОВ "Новофарм";
- документи щодо використання посадовими особами Банку електронних цифрових підписів;
- рішення наглядової ради банку за 2016 рік;
- протокол кредитного комітету № Э.DN.20.1.3.2/6-250 від 03.11.2016;
- протокол кредитного комітету від 04.10.2016 про встановлення кредитної ставки для корпоративних VIP клієнтів банку;
- рішення кредитного комітету від 16.12.2016 про реструктуризацію заборгованості ТОВ з II «Новофарм»;
- документи, які підтверджують факт перерахування ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» грошових коштів на рахунки ТОВ з II «Новофарм», ПАТ «СК «ІНГОССТРАХ», CLARESHOLM MARKETING LTD;
- протокол кредитного комітету від 16.12.2016 про виплату ТОВ з II «Новофарм» додаткової винагороди по депозитному договору;
- заяви на отримання кредиту з пакетом документів (Техніко-економічне обґрунтування, Бізнес-План, тощо) ТОВ з II «Новофарм». ПАТ «СК «ІНГОССТРАХ»;
- протоколи загальних зборів позичальників ТОВ з II «Новофарм», ПАТ «СК «ІНГОССТРАХ»;
- висновки банківських служб. положення про підрозділу банку; відповідальні особи за здійснення операцій, посадові інструкції відповідальних осіб щодо надання кредитів ТОВ з II «Новофарм», ПАТ «СК «ІНГОССТРАХ»;
- потоколи засідання кредитних комітетів (колегіального органу) з 2008 по 2016 рік;
- акти цільового використання кредитів по кредитних договорах, укладених до 31.12.2012;
- положення про кредитні комітети, які діяли в 2008 - 2016 роках;
- руководство по кредитным процедурам (корпоративные клиенты), які діяли в 2008-2016 роках;
- правила проведення оцінки ресурсів і аудита кредитних проектів, які діяли до 01.08.2014;
- положення про банківські продукти "кредитна лінія" для корпоративних VIP- клієнтів, які діяли з 01.01.2008 по 2016 рік;
- методика визначення справедливої вартості забезпечення, яка діяла в 2008-2014 роках;
- положення про оцінку заставного майна, яке діяло в 2008-2012 роках;
- положення про наглядову раду, яке діяло в 2008-2014 роках, 2016 році;
- процедура формування кредитного досье по кредитним операціям корпоративного VIP бізнеса, яка діяла в 2008-2014 роках;
- методика оцінки фінансового стану позичальника - юридичної особи, резидента України;
- договір застави, іпотеки, поруки, договір майнових прав по кредитним договорам, укладеним між Приватбанком і ТОВ з іноземними інвестиціями "Новофарм";
- кредитні договори між ПАТ КБ ПРИВАТБАНК та ТОВ «Спектрум-ЕНЕРГО» з відповідними додатками до договорів;
- кредитні договори між ПАТ КБ ПРИВАТБАНК та ТОВ «ПРИВАТОФІС» з відповідними додатками до договорів;
- кредитні договори між ПАТ КБ ПРИВАТБАНК та ТОВ «Істейальянс» з відповідними додатками до договорів;
- кредитні договори між ПАТ КБ ПРИВАТБАНК та CLARESHOLM MARKETINO LTD з відповідними додатками до договорів;
- по договорах займа: договір застави, іпотеки, поруки, договір майнових прав щодо ТОВ з II «Новофарм», ПАТ «СК «ІНГОССТРАХ», CLARESHOLM MARKETING LTD, ТОВ «ПРИВАТОФІС», ТОВ «КЛЮЧОВЕ РІШЕННЯ»;
- договори страхування по всіх кредитних договорах та договорах займа щодо ТОВ з II «Новофарм», ПАТ «СК «ІНГОССТРАХ», CLARESHOLM MARKETING LTD, ТОВ «ПРИВАТОФІС», ТОВ «КЛЮЧОВЕ РІШЕННЯ»;
- кредитні справи ТОВ з II «Новофарм», ПАТ «СК «ІНГОССТРАХ», CLARESHOLM MARKETING LTD, ТОВ «ПРИВАТОФІС», ТОВ «КЛЮЧОВЕ РІШЕННЯ», ТОВ Спектрум-Енерго, ТОВ Істейальянс, ТОВ «Бюро кредитних історій», ТОВ Істейт-Сервіс;
- перелік акредитованих страхових компаній;
- акти перевірок заставного майна;
- звіти про експертну грошову оцінку вартості земельних ділянок (по договорах застави, в яких предметом застави є земельні ділянки) та рецензії на ці звіти Державні акти на право власності земельних ділянок;
- звіти про оцінку предмету іпотеки, по всіх договорах іпотеки;
- звіти про оцінку ринкової вартості заставного майна;
- положення про кредитування юридичних осіб за період з 2008 року;
- витяги про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень нерухомого, рухомого майна по всіх кредитних договорах по предметах застави;
- регістри бухгалтерського обліку по кредитних договорах по рахунках 2062, 2063, 2067, 2068, 2069, 2400, 2600, 9031, 9500, 9520, 9523 у розрізі контрагентів ТОВ Спектрум-Енерго, ТОВ Приватофіс, ТОВ Істейальянс, ТОВ з іноземними інвестиціями "Новофарм", CLARESHOLM MARKETINO LTD, ТОВ «Бюро кредитних історій», ТОВ Істейт-Сервіс, ТОВ «ПРИВАТОФІС», ТОВ «КЛЮЧОВЕ РІШЕННЯ» договорів займа;
- облікова політика по кредитних операціях суб`єктів господарювання;
- положення про повноваження щодо прийняття рішення про проведення банківських операцій з 01.01.2008;
- протоколи Загальних зборів учасників ТОВ «Бюро кредитних історій»;
- кредитна справа Істейт-Сервіс є;
- оборотно-сальдові відомості по рахунках 4100, 4400, 3510;
- договори займа між ПАТ КБ ПРИВАТБАНК та ТОВ «ПРИВАТОФІС» з 2008 по 2016 рік;
- претензійно-позовна робота по всіх кредитних договорах;
- виконавче провадження (виконавчі листи, заяви та постанови ДВС);
- розпорядчі документи Приватбанку, рішення колегіального органу Приватбанку тощо щодо встановлення розмірів процентних ставок за кредитами;
- фінансову звітність ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за 2008-2016 роки;
- листування Приватбанку з ТОВ Спектрум-Енерго, ТОВ Приватофіс, ТОВ Істейальянс, ТОВ з іноземними інвестиціями "Новофарм", CLARESHOLM MARKETINO LTD, ТОВ «Бюро кредитних історій», ТОВ Істейт-Сервіс, ТОВ «ПРИВАТОФІС», ТОВ «КЛЮЧОВЕ РІШЕННЯ».

«Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів», - зауважується в ухвалі суду.

Про фінансовий стан Приватбанку, конфлікти між державою та його екс-власниками, інші кримінальні провадження читайте тут.