Ринок страхування: валові премії в 2018 році зросли на 13,7%, а валові виплати - на 22,1%

Все про економіку та фінанси

За даними Нацкомфінпослуг щодо ринку страхування, обсяг надходжень валових страхових премій у 2018 році порівняно з 2017 роком збільшився на 5 935,7 млн. грн. (13,7%) - до 49 367,5 млн. грн, а обсяг чистих страхових премій - на 5 929,9 млн. грн. (20,8%) - до 34 424,3 млн. грн.

Чисті страхові премії розраховані як валові страхові премії за мінусом частки страхових премій, які сплачуються перестраховикам-резидентам.

За 2018 рік частка валових страхових премій у відношенні до ВВП становила 1,4%, що на 0,1 в.п. менше в порівнянні з 2017 роком; частка чистих страхових премій залишилася на рівні 2017 року та становила 1,0% ВВП.

Як констатує Нацкомфінпослуг, збільшення валових страхових премій відбулося майже по всім видам страхування:

- автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, "Зелена картка") - на 2 362,1 млн. грн. (22,3%);
- страхування майна - на 1 341,3 млн. грн. (26,3%);
- страхування життя - на 992,4 млн. грн. (34,1%);
- страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ - на 899,0 млн. грн. (25,0%);
- страхування кредитів - на 748,6 млн. грн. (2 рази);
- медичне страхування - на 605,4 млн. грн. (21,0%);
- страхування медичних витрат - на 454,9 млн. грн. (55,1%);
- страхування від нещасних випадків - на 445,7 млн. грн. (34,1%).

Водночас зменшилися валові страхові премії зі страхування

- вантажів та багажу - на 1 787,7 млн. грн. (38,1%);
- фінансових ризиків - на 458,9 млн. грн. (8,2%);
- відповідальності перед третіми особами - на 357,8 млн. грн. (12,2%).

Питома вага чистих страхових премій у валових страхових преміях за 2018 рік становила 69,7%, що на 4,1 в.п. більше в порівнянні з 2017 роком.

Приріст чистих страхових премій за 2018 рік (+20,8% або 5 929,9 млн. грн.) відбувся по таким видам страхування:

- автострахування (+18,9% або 1 862,6 млн. грн.);
- страхування життя (+34,1% або 992,4 млн. грн.);
- страхування майна (+25,0% або 643,5 млн. грн.);
- медичне страхування (+21,3% або 569,2 млн. грн.);
- страхування вантажів та багажу (+47,7% або 477,9 млн. грн.);
- страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ (+21,5% або 339,5 млн. грн.);
- страхування від нещасних випадків (+32,5% або 326,1 млн. грн.);
- страхування медичних витрат (+31,9% або 265,6 млн. грн.);
- страхування кредитів (+72,5% або 242,5 млн. грн.).

Водночас зменшилися чисті страхові виплати зі страхування фінансових ризиків (-9,1% або 165,7 млн. грн.).

У 2018 році збільшилась кількість укладених договорів страхування на 15 594,6 тис. одиниць (або на 8,4%).

Кількість договорів з добровільного страхування зросла на 4 909,5 тис. одиниць (або на 8,1%), в т.ч.

- збільшилась кількість укладених договорів страхування від нещасних випадків на 4 484,5 тис. одиниць (або на 13,5%), медичних витрат - на 850,2 тис. одиниць (або на 23,5%),
- зменшилася кількість укладених договір страхування фінансових ризиків на 1 180,5 тис. одиниць (або на 16,8%).

Кількість укладених договорів з обов’язкового страхування збільшилась на 9 222,3 тис. одиниць (або на 7,5%) за рахунок збільшення кількості договорів страхування від нещасних випадків на транспорті на 8 757,9 тис. одиниць (7,6%).

За даними Нацкомфінпослуг, обсяг валових страхових виплат/відшкодувань в 2018 році порівняно з 2017 роком збільшився на 2 326,6 млн. грн. (22,1%) - до 12 863,4 млн. грн., а обсяг чистих страхових виплат збільшився на 2 175,8 млн. грн. (21,2%) - до 12 432,6 млн грн.

Чисті страхові виплати – розраховані як валові страхові виплати за мінусом частки страхових виплат, які компенсовані перестраховиками-резидентами.

Як констатує Нацкомфінпослуг, зростання обсягів валових страхових виплат було по більшості основних системоутворюючих видів страхування.

Збільшилися валові страхові виплати з таких видів страхування:

- страхування майна - на 1 161,2 млн. грн. (4 рази);
- автострахування - на 833,8 млн. грн. (16,7%);
- медичне страхування - на 423,3 млн. грн. (25,3%);
- страхування життя - на 148,6 млн. грн. (26,7%).

Водночас зменшилися валові страхові виплати зі страхування

- фінансових ризиків - на 294,3 млн. грн. (15,7%)
- кредитів - на 183,3 млн. грн. (70,1%).

Збільшення чистих страхових виплат за 2018 рік (2 175,8 млн. грн.) відбулося за рахунок суттєвого збільшення чистих страхових виплат за договорами

- страхування майна на 1 151,8 млн. грн.;
- автострахування – 820,9 млн. грн.;
- медичного страхування – 423,3 млн. грн.;
- страхування життя – 148,6 млн. грн.

Водночас спад чистих страхових виплат спостерігався зі страхування

- фінансових ризиків – 410,2 млн. грн.;
- страхування кредитів – 183,3 млн. грн.

У структурі чистих страхових виплат станом на 31.12.2018 найбільша питома вага страхових виплат припадає на такі види страхування:

- автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, «Зелена картка») – 5 623,8 млн. грн. (або 45,2%) (станом на 31.12.2017 даний показник становив 4 802,9 млн. грн. (або 46,8%));

- медичне страхування (безперервне страхування здоров’я) становить 2 094,9 млн. грн. (або 16,9%) (станом на 31.12.2017 – 1 671,6 млн. грн. (або 16,3%));

- страхування майна – 1 412,4 млн. грн. (або 11,4%) (станом на 31.12.2017 даний показник становив – 260,6 млн. грн. (або 2,5%));

- страхування фінансових ризиків – 1 393,4 млн. грн. (або 11,2%) (станом на 31.12.2017 – 1 803,6 млн. грн. (або 17,6%)); страхування життя – 704,9 млн. грн. (або 5,7%) (станом на 31.12.2017 – 556,3 млн. грн. (або 5,4%));

- страхування медичних витрат – 311,5 тис. грн. (або 2,5%) (станом на 31.12.2017 – 261,4 млн. грн. (або 2,5%)).

Структура чистих страхових виплат станом на 31.12.2018 перерозподілилася на користь страхування майна (з 2,5% до 11,4%), медичного страхування (з 16,3% до 16,9%) за рахунок зменшення частки страхування фінансових ризиків (з 17,6% до 11,2%), страхування кредитів фінансових ризиків (з 2,5% до 0,6%), автострахування фінансових ризиків (з 46,8% до 45,2%)

Рівень валових виплат у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року збільшився на 1,8 в.п. та становив 26,1%. Рівень чистих страхових виплат станом на 31.12.2018 становив 36,1%, що більше на 0,1 в.п. у порівнянні з минулим роком.

Високий рівень валових та чистих страхових виплат спостерігається з

- медичного страхування – на 60,1% та 64,6% відповідно;
- за видами добровільного особистого страхування – на 37,2% та 42,7%;
- за видами недержавного обов’язкового страхування – 36,2% та 37,0%.

Рівень валових страхових виплат (відношення валових страхових виплат до валових страхових премій) на 31.12.2018 становив 26,1% (на 31.12.2017 - 24,3%).

Високий рівень валових страхових виплат (більший за загальний по ринку) спостерігався за такими видами страхування:

- медичного страхування – 60,1% (на 31.12.2017 – 58,0%);
- обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів – 44,7% (на 31.12.2017 – 47,1%);
- добровільного особистого страхування – 37,7% (на 31.12.2017 – 38,7%);
- недержавне обов‘язкове страхування – 36,2% (на 31.12.2017 – 37,9%);
- страхування фінансових ризиків – 30,9% (на 31.12.2017 – 33,6%)

Рівень чистих страхових виплат (відношення чистих страхових виплат до чистих страхових премій) на 31.12.2018 становив 36,1% (на 31.12.2017 – 36,0%).

Високий рівень чистих страхових виплат станом на 31.12.2018 спостерігався з

- обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів – 44,2%;
- за видами добровільного особистого страхування – 42,7%;
- за видами добровільного майнового страхування – 42,1% (в тому числі зі страхування фінансових ризиків – 83,8%).