У "Райффайзен Банку Аваль" - прибуток 4 млрд грн

Все про економіку та фінанси

Відповідно до звітності «Райффайзен Банку Аваль», за підсумками січня-вересня він задекларував прибуток 4 млрд грн (у т.ч. 1,3 млрд грн у ІІІ кварталі), тоді як за аналогічний період минулого року – 2,53 млрд грн.

Чисті процентні доходи – 4,23 млрд грн, дохід від розформування резервів під зменшення корисності кредитів – 1,2 млрд грн. Чисті комісійні доходи – 1,7 млрд грн. Позитивний результат від торгових операцій з інвалютою – 229,2 млн грн.

Активи за 9 місяців зросли до 62,6 млрд грн (з 56 млрд грн на початок року), у т.ч.

- кредитний портфель – до 35,9 млрд грн (з 28 млрд грн);
- грошові кошти та їх еквіваленти – до 13,85 млрд грн (з 10,3 млрд грн);
- портфель ОВДП – до 4,9 млрд грн (з 2 млрд грн).

Депозитний портфель збільшився до 48,8 млрд грн (з 44,4 млрд грн), борг перед іншими банками – до 2,1 млрд грн (з 622 млн грн).

На кінець вересня показник адекватності регулятивного капіталу банку становив 20,07% (вимога НБУ – не менше 10%).

«Райффайзен Банк Аваль» повідомив у звітності про ухвалення рішення на початку жовтня щодо збільшення статутного капіталу дочірнього підприємства ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль» на 923 млн грн упродовж року після державної реєстрації нової редакції статуту компанії. 23 жовтня банк сплатив першу частину внеску в розмірі 540 млн грн.

Нагадаємо, за підсумками 2016 року «Райффайзен Банк Аваль» задекларував прибуток 3,82 млрд грн, тоді як у 2015 році був збиток 1,44 млрд грн, а в 2014 році – 3,8 млрд грн.