Рада прийняла в 1-му читанні закон про «мовчазну згоду» ДФС на реєстрацію підприємців

Все про економіку та фінанси

Верховна Рада прийняла за основу урядовий законопроект №2381 про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо спрощення умов ведення бізнесу).

Цим документом пропонується запровадити принцип мовчазної згоди у сфері оподаткування, зокрема в частині повідомлення про взяття контролюючими органами рахунків платників податків на облік, який пропонується здійснювати у режимі реального часу.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, чинне законодавство України вже передбачає принцип мовчазної згоди. Так, зокрема відповідно до статті 1 закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» принцип мовчазної згоди – це принцип, згідно з яким суб`єкт господарювання набуває право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності без отримання відповідного документа дозвільного характеру, за умови якщо суб`єктом господарювання або уповноваженою ним особою подано в установленому порядку заяву та документи в повному обсязі, але у встановлений законом строк документ дозвільного характеру або рішення про відмову у його видачі не видано або не направлено.

«У зв’язку із цим проектом пропонується поширити принцип мовчазної згоди на податкові відносини при взятті рахунка платника податків на облік контролюючими органами. Із запровадженням цього принципу буде спрощено порядок взяття рахунків платників податків на облік контролюючими органами, що, в свою чергу, значно покращить ведення бізнесу для тисяч підприємців», - йдеться в пояснювальній записці.

Законопроектом пропонується встановити, що банки та інші фінансові установи будуть мати можливість відкривати/закривати поточні та інші рахунки платникам податків на підставі відомостей, оприлюднених на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з повідомленням контролюючого органу одночасно із відкриттям/закриттям рахунка.

Згідно з проектом, контролюючий орган після отримання від банку або фінансової установи повідомлення про відкриття рахунка зобов`язаний в режимі реального часу взяти рахунок на облік або надіслати повідомлення про відмову у взятті контролюючим органом такого рахунка на облік із зазначенням підстав, а також розмістити в одноденний термін вказані повідомлення на своєму офіційному веб-сайті. Датою початку видаткових операцій за рахунком платника податків у банках та інших фінансових установах буде визначатися дата (із зазначенням часу) повідомлення банком або іншою фінансовою установою контролюючого органу про відкриття рахунка.

Проектом також пропонується скоротити з трьох до одного робочого дня після надходження реєстраційної заяви до контролюючого органу строк внесення до реєстру платників податку на додану вартість запису про реєстрацію особи як платника цього податку.