Процентні витрати ВТБ Банку перевищили його процентні доходи майже на 1 млрд грн.

Все про економіку та фінанси

Згідно зі звітністю ВТБ Банку, його чисті процентні витрати в 2015 році становили 940,7 млн грн, тоді як у 2014 році був чистий процентний дохід 779,4 млн грн. Процентні доходи банку знизилися на 24,3% - до 2,04 млрд грн., а процентні витрати на 55,55% - до 2,98 млрд грн.

Негативний торговий результат від операцій з іноземною валютою торік склав 180,8 млн грн. (у 2014 році – 1,09 млрд грн.); а негативний результат від курсових рiзниць – 6,52 млрд грн. (у 2014 році – 2,35 млрд грн).

Разом з тим, банк задекларував 2,13 млрд грн доходу від розформування резерву під зменшення корисності процентних активів, тоді як у 2014 році відповідні видатки склали 12,7 млрд грн.

Чистий збиток ВТБ Банку торік становив 4,55 млрд грн., що в 3,7 разів менше, ніж у 2014 році (16,7 млрд грн).

На фоні проведеної торік докапіталізації (за рахунок конвертації в статутний капітал кредитів, раніше отриманих від материнської структури), власний капітал ВТБ Банку відновився до «плюс» 843,5 млн грн. на кінець 2015 року з «мінус» 13,44 млрд грн. на кінець 2014 року.

Водночас в аудиторському висновку компанії «РСМ Україна» до річної звітності ВТБ Банку вказується, що «у зв’язку з ситуацiєю, що склалася станом на 31 грудня 2015 року в АР Крим i окремих районах Донецької i Луганської областей, iснує обмеження обсягу аудиту, у т.ч. i щодо подiй пiсля дати фiнансової звiтностi, стосовно пiдтвердження балансової вартостi кредитiв позичальникiв цих регiонiв, включаючи пiдтвердження справедливої вартостi застави, що приймає участь у розрахунку резервів». «Обмеження обсягiв аудиту полягає у вiдсутностi достатнiх i належних аудиторських доказiв щодо визначення їх балансової вартостi. Виходячи з вищенаведеного, розмiр резервiв на покриття збиткiв вiд знецiнених кредитiв власний капiтал Банку та його фiнансовий результат може зазнати впливу вiд подiй i обмежень, що знаходяться поза контролем Банку», - зазначили аудитори.

Щоправда, вони додали, що заплановане одноразове збільшення статутного капіталу ВТБ Банку на 8,9 млрд грн. (відповідне рішення акціонери ухвалили 22 березня) «перевищує суму додаткової потреби в капiталi, встановленої дiагностичним обстеженням, та враховує потенцiйний вплив подiй пiсля дати дiагностичного обстеження i дати фiнансової звітності». Як уточнюється, збiльшення статутного капiталу має вiдбутися шляхом спрямування до нього субординованих боргiв та мiжбанкiвських кредитiв, якi залученi вiд материнського банку, що в т.ч. «призведе також до покращення показникiв чистих процентних доходiв/витрат».

За даними аудиторів, упродовж 2015 року ВТБ Банк погасив кредит, отриманий раніше вiд НБУ.

«Звертаємо увагу на наявнiсть невизначеностi, результат якої залежить вiд майбутнiх подiй, що не є пiд безпосереднiм контролем Банку, але якi можуть впливати на його фiнансовi звiти в майбутньому. Зазначена невизначенiсть – це ризики, обумовленi внутрiшньо- та зовнiшньополiтичними i економiчними чинниками, якi на дату видачi висновку не пiдлягають обґрунтованому прогнозуванню. Банк знаходиться пiд поточним контролем з боку Нацiонального банку України», - резюмували аудитори.

Довідково:

Як писав Finbalance, за даними Асоціації українських банків, у січні-лютому ВТБ Банк декларував прибуток 215,4 млн грн.

Відповідно ж до неофіційної статистики НБУ, яку наводила газета «Дзеркало тижня. Україна», ВТБ Банк у січні-березні 2016 року за нацстандартами фінзвітності зафіксував збиток 4,59 млрд грн. Як зазначалося, витрати ВТБ Банку на формування резервів в І кварталі склали 4,06 млрд грн.; чистий процентний збиток – 28,2 млн грн.; торговий збиток – 180,3 млн грн. Значення ж нормативу достатності регулятивного капіталу (Н2; має бути більше 10%) було на рівні 20,2%.

Офіційну звітність за І квартал-2016 ВТБ Банк поки що не оприлюднив.

Водночас додамо, що заступник керівника фінансового департаменту ВТБ Банку Олена Сиротовська, коментуючи для Finbalance різке скорочення торішніх збитків фінустанови в IV кварталі-2015 відразу на понад 11 млрд грн (за три квартали він становив 16,26 млрд грн., - ред.), констатувала, що це було зумовлене переходом на міжнародні стандарти фінзвітності.

Про спроби ВТБ Банку стягнути мільярдні борги з Fozzy Group читайте тут, з групи "Таргет" - тут800 млн грн в Дніпровського заводу міндобрив - тут, 380 млн грн в групи "Креатив" - тут.

Про ймовірний конфлікт Укрексімбанку та ВТБ Банку через борги групи "Веста" див. тут

Finbalance