Приватбанк у звітності вказав лише 10 млрд грн "інсайду", - офіційно [+ коментар банку]

Все про економіку та фінанси

Приватбанк оприлюднив офіційну звітність за 2016 рік з аудиторським висновком компанії EY.

В окремій звітності Приватбанк зазначає, що на 19 грудня (до переходу в держвласність) обсяг інсайдерських кредитів у його портфелі становив 9,98 млрд грн, або 5,6% усіх корпоративних кредитів (у консолідованій звітності банку наведений показник 8,8 млрд грн).

В аудиторському висновку компанії EY до звітності Приватбанку за 2016 рік констатується таке: «Ми не змогли отримати прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі щодо розкриття інформації про операції з пов’язаними особами за періо з 1 січня 2016 року до 19 грудня 2016 року (дата зміни акціонерів). Отже, ми не змогли визначити, чи є потреба в будь-яких коригуваннях розкриття інформації щодо операцій з повязаними особами».

Фактично аудитори EY ні підтвердили, ні спростували дані Приватбанку про 9,98 млрд грн інсайдерських кредитів («імені» Коломойського-Боголюбова). 

Водночас Приватбанк зауважив у звітності, що інформація про кредити пов`язаним особам "підготовлена відповідно до вимог МСБО 24", а "критерії визначення пов`язаних сторін за МСБО 24 відрізняються від критеріїв, що стосуються визначення пов`язаних сторін відповідно до постанови правління НБУ №315 та Податкового кодексу України".

Нагадаємо, що НБУ озвучував оцінки, що 97-100% корпоративних кредитів (а це понад 150 млрд грн) Приватбанк видав для структур, пов’язаних з екс-акціонерами.

Джерело Finbalance, знайоме з ситуацію у Приватбанку, таким чином пояснило зазначені в звітності обсяги інсайдерських кредитів: «Пов`язані осіби можуть бути визначенні банком, а можуть бути визначені Нацбанком. У цьому випадку вони визначені НБУ на підставі перевірки. Ані аудитор, ані правління банку не може підтвердити чи спростувати рішення НБУ щодо пов`язаності та немає цього робити. Водночас те визначення пов`язаних осіб, про яке закладене в звітності, - на 01.12.2016 і було підготовлене минулим правлінням банку і подане в НБУ».

Раніше заступниця глави НБУ Катерина Рожкова в інтерв’ю для Finbalance заявляла, що компанія EY предметно не вивчала проблематику інсайдерських кредитів у рамках підготовки висновку до звітності банку за 2016 рік за міжнародними стандартами фінзвітності – «тому природно, що аудитори в цьому випадку не могли ні підтвердити, ні спростувати ті чи інші оцінки» (цитата).

«Підтвердження чи непідтвердження інсайдерського характеру кредитів, які «Приват» видав колишнім пов’язаним особам, – це питання, передусім, forensic audit (по суті, судового аудиту), який вже відбувається (його проводить Kroll і AlixPartners, - Finbalance)Звітність Приватбанку, яку й підтверджує EY, до моменту націоналізації (19 грудня) готував колишній менеджмент Приватбанку, який фактично ігнорував вимоги НБУ по відображенню кредитів пов’язаних осіб, посилаючись на більш м’які міжнародні стандарти фінзвітності. Стару ж звітність не можна зараз швидко переписати», - зазначила К. Рожкова.

Разом з тим, ще одне джерело на банківському ринку в неофіційному коментарі для Finbalance зауважило, що при підготовці звіту за міжнародними стандартами фінзвітності, – навіть якщо немає можливості чітко підтвердити юридичний зв’язок між банком і позичальниками, – визначальний підхід – це «превалювання суті над формою». «МСФЗ все те саме вимагає, що і Нацбанк, - контроль і винагорода, - зазначив співрозмовник Finbalance. – І навіть якщо ЗМІ пишуть про ті чи інші зв’язки, в т.ч. аудитор може зробити відповідну ремарку, якщо пахне смаженим».

Виникає питання - чому зрештою це не було зроблено? Версії можуть бути дуже різні. Дуже різні... І дотичне питання: чи не з цим у т.ч. пов`язана відставка глави правління Приватбанку Олександра Шлапака?.. Хоча зрештою сама по собі відставка ту чи іншу версію не робить наразі більш вірогідною. Якщо не сказати, що ще більше затуманює ситуацію.

За неофіційними даними Finbalance, аудитори EY підготували не лише висновок до звітності Приватбанку за 2016 рік (який базується на МСФЗ), але звіт у рамках due diligence (документ почав готуватися ще торік восени перед націоналізацію Приватбанку), згідно з яким EY оцінила частку інсайдерських кредитів на рівні 99,4% корпоративного портфелю (про що писав Bloomberg).

Нагадаємо, екс-акціонер Приватбанку Ігор Коломойський таким чином коментував неофіційну версію річної звітності банку, яка була оприлюднена в ЗМІ: «Якщо призначені державою топ-менеджери Приватбанку у своєму звіті перед урядом нарахували у банку близько 9 млрд гривень кредитів компаніям, "пов`язаним з попередніми акціонерами" на момент націоналізації, у мене немає підстав не довіряти їм», - зазначав І. Коломойський (не без нотки сарказму, мабуть, - Finbalance)

Ще звернемо увагу, що відповідно до річного звіту Приватбанку, на кінець 2016 року основу його кредитного портфелю становили позики для галузей (див. нижче таблицю), у яких мають бізнес-інтереси екс-власники цього банку: торгівля нафтопродуктами (93,2 млрд грн), виробництво і торгівля феросплавами (29,7 млрд грн), комерційна діяльність, фінансові операції, торгівля цінними паперами (22,1 млрд грн), агросектор (18,5 млрд грн), промислове виробництво та хімпром (4,6 млрд грн), авіаперевезення (4,5 млрд грн) тощо.

У заяві НБУ констатується, що незалежний аудитор - компанія EY - підтвердив низьку якість кредитного портфелю Приватбанку: 

"Згідно з фінансовою звітністю установи станом на 31 грудня 2016 року, підтвердженої аудиторами EY, у 2016 році резерв на знецінення кредитів юридичним особам було збільшено на 155.9 млрд. грн.

Більше того, аудитори визначили потребу у доформуванні додаткового резерву ще на 10 млрд грн, що у результаті призвело до від`ємного значення балансового капіталу ПАТ КБ "Приватбанк" в 882 млн. грн. станом на кінець 2016 року.

Аудитор не підтвердив фінансові результати та грошові потоки банку через те, що не зміг отримати достатні аудиторські докази відносно періоду, в якому відбулося знецінення кредитів та авансів клієнтам. Такий висновок свідчить про те, що фінансові проблеми в ПАТ КБ "Приватбанк" розпочалися задовго до 2016 року.

Також на вимогу статті 411 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" аудитором EY був здійснений аналіз потреби банку у капіталі. За результатами цього аналізу було визначено, що банку знадобиться додаткове вливання капіталу від держави, як наслідок дій попередніх власників та менеджменту".

P.S. 

Коментар прес-служби Приватбанку щодо наведеного в звітності показника інсайдерських кредитів на 19.12.2016: 

"Аудитор не зміг підтвердити інформацію про операції з пов’язаними особами за період з 01 січня по 19 грудня 2016 року. В фінансовій звітності операції зі зв’язаними сторонами розкриваються згідно з МСБО 24, в якому визначено перелік ознак згідно з якими той чи інший суб’єкт, юридична або фізична особа, відноситься до зв’язаної з Банком сторони. Критерії пов’язаності згідно з МСБО 24, що розроблені Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для європейських країн з прозорою економікою, не могли врахувати особливості ведення бізнесу колишніми власниками Банку.

При цьому, інформація про суми заборгованості за кредитами, що розкрита в примітці 9 до річної фінансової звітності містить інформацію про реструктуризацію кредитного портфелю в сумі 137 082 млн грн на пільгових для позичальників умовах. Згідно з критеріями, визначеними Постановою НБУ від 12.05.2015 № 315 «Про затвердження Положення про визначення пов`язаних із банком осіб», така заборгованість відноситься до заборгованості пов`язаних осіб.

Згідно з ознаками пов’язаності, що визначені Постановою НБУ №315, весь портфель реструктуризованих позик відноситься до портфелю пов`язаних осіб, оскільки кредити були надані підприємствам з непрозорою формою власності, обсяги діяльності яких не відповідали сумам наданих кредитів; з відсотковою ставкою значно нижче ринкової та умовами сплати боргу, відмінними від ринкових умов; без належної застави для забезпечення виконання зобов`язань і з порушенням внутрішніх лімітів повноважень щодо прийняття рішення про надання позики. Під цю заборгованість Банком сформовано резерв в сумі 135 018 млн грн".

Окремо в заяві Приватбанку акцентується увага на тому, що Кабмін погодив наказ Мінфіну щодо затвердження окремої та консолідованої фінансової звітності Приватбанку за 2016 рік.