Основні зміни до Податкового кодексу, внесені в 2014 році

Все про економіку та фінанси

Зі звіту уряду про виконання держбюджету-2014

Прийнятими законами від 27.03.2014 №1166-VII «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» та від 04.07.2014 №1588-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо пасивних доходів» було впроваджено

- підвищення ставки плати за користування надрами для газу природного – з 25 до 28 відсотків, газового конденсату – з 39 до 42 відсотків; для руд чорних, кольорових металів та урановмісних руд було запроваджено єдину ставку плати у розмірі 5 відсотків (замість трьох ставок 1,5, 2,7, 3,5 відсотка);

- збільшено ставки акцизного податку на алкогольні напої та тютюнові вироби – на 25 відсотків, на пиво – на 42,5 відсотка, на нові легкові автомобілі та мотоцикли – в 2 рази;

- збільшено в 2 рази ставки збору за користування радіочастотним ресурсом України,

- встановлено дві ставки акцизного податку на дизельне паливо (для екологічно чистого дизельного палива – 98 євро за тонну, для інших видів дизельного палива – 128 євро за тонну) замість диференціації ставок залежно від вмісту сірки (46, 68, 75 та 98 євро за 1 тонну),

- запроваджено збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з купівлі іноземної валюти в безготівковій та готівковій формах

- запроваджено оподаткування податком на доходи фізичних осіб доходів у вигляді процентів, нарахованих на суму поточного або вкладного (депозитного) банківського рахунку, процентів на вклад (депозит) члена кредитної спілки у кредитній спілці за ставкою 15 відсотків.

У рамках реформування податкової системи було прийнято Закон України від 31 липня 2014 року №1621-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України», яким передбачено зокрема:

- обмеження пільгового оподаткування податком на прибуток підприємств інститутів спільного інвестування;

- скасування оподаткування за зниженою ставкою (10 відсотків) прибутку, отриманого від операцій з цінними паперами та деривативами;

- скасування звільнення від оподаткування прибутку суб’єктів готельної діяльності; підприємств галузі електроенергетики, які виробляють електричну енергію виключно з відновлювальних джерел енергії;

- продовження до 31 грудня 2014 року включно режиму звільнення від оподаткування ПДВ операцій з експорту зернових і технічних культур;

- скасування звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання лісоматеріалів, паливної деревини, відходів лісопереробної промисловості;

- впровадження з 1 січня 2015 року системи електронного адміністрування податку на додану вартість, збільшення «порогу» обов’язкової реєстрації суб’єкта господарювання платником ПДВ з 300 тис. грн. до 1 млн. грн.;

- збільшення на 5 відсотків розміру специфічних ставок акцизного податку та мінімального акцизного податкового зобов’язання із сплати акцизного податку на тютюнові вироби;

- віднесення до алкогольних напоїв напоїв, які сьогодні класифікуються як продукти дієтичного харчування і містять етилового спирту 8,5 відсотка та більше, встановлення для таких напоїв ставки акцизного податку на рівні горілки – 70,53 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту, із маркуванням таких напоїв марками акцизного податку;

- тимчасове запровадження до 1 січня 2015 року, оподаткування альтернативних палив на рівні 99 євро за 1000 кг;

- тимчасове збільшення до 1 січня 2015 року ставки плати за користування надрами для природного газу, який реалізується не для потреб населення: для газу з покладів до 5 км – з 28 до 55 відсотків, для газу з покладів понад 5 км – з 15 до 28 відсотків;

- змінення бази оподаткування для природного газу, який реалізується не для потреб населення, а саме – встановлення, що базою оподаткування є граничний (максимальний) рівень ціни на природний газ, що реалізується промисловим споживачам, який встановлюється НКРЕ (а не середня митна вартість імпортного природного газу як зараз);

- тимчасове встановлення до 1 січня 2015 року для нафти та конденсату ставки плати у розмірі 45 відсотків для нафти і конденсату з покладів до 5 км та 21 відсотка з покладів понад 5 км;

- тимчасове встановлення до 1 січня 2015 року плати за користування надрами для залізної руди справляється у розмірі 8 відсотків від її вартості з урахуванням вмісту хімічно чистого металу.

Для забезпечення фінансування заходів з підвищення обороноздатності держави зазначеним Законом тимчасово, до 1 січня 2015 року, запроваджено військовий збір, який справлятиметься за ставкою 1,5 відсотка з доходів фізичних осіб у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв`язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами; виграшу в державну та недержавну грошову лотерею, виграшу гравця (учасника), отриманого від організатора азартної гри.

Також було законодавчо врегульовано відносини між фізичними та юридичними особами, які знаходяться на тимчасово окупованій території та за її межами, а саме: економічні, податкові, митні, валютні, трудові, майнові, регуляторні, міграційні, соціальні (Закон України від 14 серпня 2014 року «Про податковий та митний контроль у вільній економічній зоні Криму та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України»), зокрема, в частині оподаткування передбачено:

- звільнення суб’єктів господарювання, які знаходяться на тимчасово окупованій території, від сплати загальнодержавних податків і зборів, установлених Податковим кодексом України, від сплати єдиного соціального внеску, від подання до контролюючих органів декларацій (крім митних декларацій), звітності та інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою таких податків і зборів, від застосування фінансових та штрафних санкцій;

- звільнення від будь-якого оподаткування основних засобів, що належать юридичним особам, які переносять місце своєї діяльності з тимчасово окупованої території на іншу територію України. При цьому дозволяється включити до складу витрат з метою оподаткування податком на прибуток підприємств витрати, понесені у зв’язку з евакуацією основних засобів та запасів, а також 100 відсотків амортизації основних засобів, що евакуюються та були введені в експлуатацію на іншій території України;

- визначення порядку використання марок акцизного податку, які залишаються невикористаними у виробників алкогольних і тютюнових виробів на тимчасово окупованій території;

- списання податкового боргу за будь-якими податками (обов’язковими платежами), що виникає протягом тимчасової окупації.

Водночас Верховною Радою України було схвалено:

Закон України від 12 серпня 2014 року № 1636-VII «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України», яким передбачено:

- звільнення суб’єктів господарювання, які знаходяться на тимчасово окупованій території, від сплати загальнодержавних податків і зборів, установлених Податковим кодексом України, від сплати єдиного соціального внеску, від подання до контролюючих органів декларацій (крім митних декларацій), звітності та інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою таких податків і зборів, від застосування фінансових та штрафних санкцій;

- звільнення від будь-якого оподаткування основних засобів, що належать юридичним особам, які переносять місце своєї діяльності з тимчасово окупованої території на іншу територію України. При цьому дозволяється включити до складу витрат з метою оподаткування податком на прибуток підприємств витрати, понесені у зв’язку з евакуацією основних засобів та запасів, а також 100 відсотків амортизації основних засобів, що евакуюються та були введені в експлуатацію на іншій території України.

- визначення порядку використання марок акцизного податку, які залишаються невикористаними у виробників алкогольних і тютюнових виробів на тимчасово окупованій території;

- списання податкового боргу за будь-якими податками (обов’язковими платежами), що виникає протягом тимчасової окупації.

Закон України від 12 серпня 2014 року № 1638-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо посилення контролю за обігом підакцизних товарів та уточнення окремих податкових норм», яким передбачено:

- посилення контролю за обігом тютюнових виробів шляхом запровадження державної реєстрації обладнання, що використовується для виробництва тютюнових виробів та ввезення допоміжних матеріалів, які використовуються у тютюновому виробництві (папір цигарковий, фільтри), лише тим суб’єктам, які мають ліцензію на право виробництва тютюнових виробів;

- спрощення ведення бізнесу шляхом:

• скасування додатків до ліцензії на виробництво алкогольних напоїв;

• використання раніше закуплених акцизних марок старого зразка до їх повного використання у разі зміни зразка марок акцизного податку;

- посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері обігу підакцизних товарів, зокрема:

• збільшення штрафів за незаконне виробництво і обіг алкогольних напоїв від півтора до десяти разів;

• запровадження штрафів за незаконне зберігання або використання обладнання для виробництва тютюну;

• конфіскація за рішенням суду незареєстрованого обладнання.

Закон України від 14 серпня 2014 року № 1654-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення реалізації прав підприємств, установ та організацій громадських організацій інвалідів на пільгове оподаткування», яким продовжено до 1 січня 2020 року дію норми щодо оподаткування за нульовою ставкою ПДВ постачання товарів та послуг, що безпосередньо виготовляються підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів, які засновані громадськими організаціями інвалідів і є їх власністю, де кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менше 50 відсотків середньооблікової кількості штатних працівників, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менше 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу витрат виробництва.

Закон України від 02 вересня 2014 року № 1658-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування продукції оборонного призначення», яким звільнено від оподаткування ПДВ операції із ввезення у митному режимі імпорту на митну територію України продукції оборонного призначення під час проведення антитерористичної операції за такими товарними позиціями УКТЗЕД:

- 3601 – 3603 (ударні капсулі, детонатори, ракети освітлювальні);

- 8710 (танки та бронемашини з озброєнням чи без озброєння, їхні частини);

- включені до групи 90 «Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні; медичні або хірургічні; їх частини та приладдя» (тільки для телескопічних прицілів або інших оптичних пристроїв для зброї, якщо вони не поставлені разом із зброєю, для якої вони призначені);

- включені до групи 93 «Зброя та боєприпаси; їх частини та приладдя», крім включених до товарних позицій 9303 – 9304, 9305 (призначених тільки для виробів товарних позицій 9303 – 9304), 96909 та 9307.

Закон України від 02 вересня 2014 року № 1668-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування благодійної допомоги», яким тимчасово, на час проведення антитерористичної операції, передбачено:

- звільнити від оподаткування податком на доходи фізичних осіб у сумі, що сукупно протягом звітного (податкового) року не перевищує однієї тисячі розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, а суму перевищення оподатковувати у загальному порядку як благодійну допомогу, надану на відновлення втраченого майна та інші потреби, що виникли у зв`язку з проведенням антитерористичної операції (у тому числі для членів сімей учасників бойових дій), за переліком, який визначатиметься Кабінетом Міністрів України;

- не включати до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку суми (вартості) благодійної допомоги, виплаченої (наданої) благодійниками, у тому числі благодійниками – фізичними особами, які внесені до Реєстру волонтерів антитерористичної операції в порядку, визначеному Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», на користь учасників бойових дій, учасників масових акцій громадського протесту в Україні, фізичних осіб, які мешкають (мешкали) на території населених пунктів, де проводиться (проводилася) антитерористична операція, та/або вимушено покинули місце проживання у зв`язку з проведенням антитерористичної операції, фізичних осіб, які мешкали на території Автономної Республіки Крим та вимушено покинули місце проживання у зв`язку з тимчасовою окупацією території України;

- у період проведення антитерористичної операції та після її завершення – до 31 грудня року, що настає за роком, у якому завершено антитерористичну операцію, не включати до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб суми коштів, отриманих благодійниками – фізичними особами (які внесені до Реєстру волонтерів антитерористичної операції) на банківські рахунки для надання благодійної допомоги на користь вказаних вище осіб;

- тимчасово, на період проведення антитерористичної операції, включати без обмежень до інших витрат звичайної діяльності платника податку на прибуток підприємств суми коштів або вартість спеціальних засобів індивідуального захисту, технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані (передані) ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, МВД та іншим учасникам антитерористичної операції, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення проведення антитерористичної операції.

Закон України від 07 жовтня 2014 року № 1690-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення оподаткування інвестиційної діяльності», яким було удосконалено норми, що регулюють особливості оподаткування за угодами про розподіл продукції, зокрема:

- внесені редакційні уточнення до визначення поняття «інвестор (оператор)», забезпечено послідовне вживання терміну «інвестор (оператор)»;

- запроваджено можливість покладання прав та обов`язків щодо сплати ПДВ за багатосторонньою угодою на кожного інвестора та/або на оператора у порядку, визначеному угодою;

- встановлено можливість відображення частки залишку від’ємного значення різниці між сумою податкових зобов’язань та сумою податкового кредиту, відображеного оператором, іншими інвесторами за багатосторонньою угодою про розподіл продукції, та запровадження відповідних механізмів.

Закон України від 25 грудня 2014 року № 63-VІII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей уточнення податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі застосування податкового компромісу», яким передбачено, що платники податків звільняються від фінансової, кримінальної та адміністративної відповідальності за умови сплати незадекларованих та/або неузгоджених платежів з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств, зменшення кількості адміністративних скарг до контролюючих органів та адміністративних позовів до суду платників податків на рішення контролюючих органів, а також забезпечення додаткових податкових надходжень до бюджету.

Закон України від 28 грудня 2014 року №71-VIІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи», яким передбачено:

- скорочення кількості податків і зборів – з 22 до 11 (скасовано - 3, трансформуються – 13 подібних у 5);

- запровадження мораторію на 2 роки на перевірки малого бізнесу (з обсягом доходу до 20 млн. грн. в рік);

- запровадження системи електронного адміністрування ПДВ (з 01.02.2015 по 01.07.2015 в тестовому режимі);

- запровадження нових норм щодо погашення податкового боргу: безспірне стягнення коштів з рахунків і готівки по самостійно задекларованих платником податків податкових зобов’язаннях виключно на перше півріччя поточного року, якщо сума податку перевищує 5 млн. грн. і якщо немає узгоджених податкових зобов’язань з боку держави по відношенню до цього платника податків;

- обов’язкове застосування реєстраторів розрахункових операцій з 1 липня 2015 року – фізичними особами – підприємцями ІІІ-ої групи, крім тих, які провадять діяльність на ринках, здійснюють продаж товарів у роздрібній торговельній мережі через засоби пересувної мережі, з 1 січня 2016 року – фізичними особами – підприємцями ІІ-ої групи, крім тих, які провадять діяльність на ринках, здійснюють продаж товарів у роздрібній торговельній мережі через засоби пересувної мережі з 1 січня 2016 року.

Також вищезазначеним Законом:

в частині податку на прибуток підприємств

- реформовано систему оподаткування податком на прибуток підприємств. Податок справлятиметься виходячи з фінансового результату, визначеного за стандартами фінансової звітності та скоригованого на обмежену кількість податкових різниць (не більше 3). Податкові різниці не визначатимуть платники з доходом до 20 млн. грн. на рік (95 відсотків загальної кількості платників).

- скорочено перелік галузевих пільг з податку на прибуток підприємств (легка, суднобудівна промисловість, електроенергетика, готелі, виробники біопалива, підприємства машинобудування для агропромислового комплексу; літакобудiвна промисловість, індустрія програмної продукції тощо);

- встановлено особливості оподаткування букмекерської діяльності, діяльності з випуску та проведення лотерей, азартних ігор (у тому числі казино);

в частині податку на доходи фізичних осіб

- запроваджено прогресивну модель оподаткування доходів фізичних осіб у формі заробітної плати (15 відсотків, 20 відсотків) замість 15(17) відсотків (у розрахунку на місяць): до 10 мінімальних заробітних плат – 15 відсотків; понад 10 мінімальних заробітних плат – 20 відсотків суми перевищення;
- підвищено ставку податку для пасивних доходів (процентів, інвестиційного прибутку, роялті) з 15 до 20 відсотків;

- знижено поріг для оподаткування пенсій з 10 тис. грн. на місяць до 3 розмірів мінімальних заробітних плат;

- збережено на 2015 рік діюче обмеження стандартної податкової соціальної пільги у розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленого законом на 1 січня звітного податкового року;

- скасовано пільгову ставку (10 відсотків) для шахтарів;

в частині податку на додану вартість

- продовжено звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання, у тому числі операцій з імпорту та вивезення в митному режимі експорту відходів та брухту чорних і кольорових металів;

- звільнено від оподаткування ПДВ операції з постачання на митній території України зернових та технічних культур (крім першого постачання) та операції з вивезення в митному режимі експорту таких культур (для усіх платників);

в частині акцизного податку

- запроваджено акцизний податок з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та палива за ставкою 5 відсотків обсягу реалізації;

- встановлено єдину ставку акцизного податку на сигарети з фільтром та без фільтру;

в частині податку на майно

- запроваджено оподаткування комерційної (нежитлової) нерухомості (будівлі готельні, офісні, торговельні, гаражі, будівлі підприємств та склади) за ставкою податку у розмірі не більше 2 відсотків (крім будівель с/г призначення, промисловості, МАФів та ринків);

- встановлено розмір неоподатковуваної площі: 60 м2 – для квартир, 120 м2 – для будинків (замість 120 м2 та 250 м2 відповідно);

- запроваджено податок на розкішні автомобілі, вік яких не перевищує 5 років (об’єм двигуна дизельного або бензинового 3 тис. см3) за ставкою 25 тис. грн. на рік;

в частині рентної плати

- встановлено на постійній основі підвищені до 1 січня 2015 року ставки плати за користування надрами:
для нафти (з покладів до 5 км – 45 відсотків замість 39 відсотків; понад 5 км – 21 відсоток замість 18 відсотків);

для конденсату (з покладів до 5 км – 45 відсотків замість 42 відсотків; понад 5 км – 21 відсоток замість 18 відсотків);

для залізної руди (8 відсотків замість 5 відсотків);

- встановлено на постійній основі ставки для природного газу, який реалізується не для потреб населення (з покладів до 5 км – 55 відсотків замість 28 відсотків; з покладів понад 5 км – 28 відсотків замість 15 відсотків; під час виконання договорів про спільну діяльність передбачено поетапне підвищення ставки: у І кварталі 2015 року – 60 відсотків, у ІІ кварталі 2015 року – 65 відсотків, починаючи з ІІІ кварталу 2015 року – 70 відсотків;

в частині єдиного податку

- зменшено майже в 2 рази відсоткові ставки єдиного податку (з 3(5) відсотків до 2 відсотків – у разі сплати ПДВ; з 5(7) відсотків до 4 відсотків – без сплати ПДВ);

- збільшено в 3 рази ставки фіксованого сільськогосподарського податоку (у складі єдиного податку);

в частині військового збору

- продовжено справляння збору до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України;

- поширено дію збору на пасивні доходи (проценти, інвестиційний прибуток, роялті, дивіденди);

в частині збору на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі іноземної валюти

- підвищено ставку з 0,5 відсотка до 2 відсотків для операцій з купівлі іноземної валюти в готівковій формі фізичними особами;

- скасовано справляння збору для операцій з купівлі іноземної валюти в безготівковій формі;

- передбачено справляння збору не при продажу ювелірних виробів із дорогоцінних металів у роздрібній мережі, а при поданні ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів на клеймування державним пробірним клеймом до казенних підприємств пробірного контролю.

Закон України від 28 грудня 2014 року №72-VIІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням», яким:

- запроваджено принцип «витягнутої руки», що є основним стандартом для трансфертного ціноутворення та змінюється основна мета трансфертного ціноутворення з визначення звичайної ціни на «визначення співставності умов у контрольованих операціях, виходячи з принципу «витягнутої руки», вдосконалено механізм обрання методу трансфертного ціноутворення та надано визначення методів згідно з рекомендаціями ОЕСР;

- уточнено перелік контрольованих операцій та ліквідовано схеми ухилення від оподаткування через штучне зменшення суми операції з одним контрагентом менше 50 млн. грн. на рік та запропоновано звільнити підприємства, що відповідають ознакам малих підприємств та операції на незначні суми від контролю за трансфертним ціноутворенням;

- скасовано пріоритет офіційно визнаних джерел інформації;

- удосконалено поняття «пов’язаних осіб», включено як критерій пов’язаності суму кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги та /або кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги, гарантованих однією особою, стосовно іншої особи перевищує суму власного капіталу більш ніж в 3,5 раза (для фінансових установ та компаній, що провадять виключно лізингову діяльність, – більш ніж у 10 разів);

- уніфіковано та спрощено звітність про контрольовані операції.