Ощадбанк намагається змусити держпідприємство погасити борги Клюєвих

Все про економіку та фінанси

12 листопада Господарський суд Київської області відмовив у задоволенні позову Ощадбанку до ТОВ «Омао Солар» (м. Сімферополь, АР Крим) про звернення стягнення на предмет застави (третьою особи на стороні відповідача виступало держпідприємство «Енергоринок»).

Уточнимо, що ТОВ «Омао Солар» пов’язували з братами Клюєвими. Раніше в Ощадбанку заявляли, що обсяг виданих ним кредитів у Криму під сонячні проекти цих діячів складав понад 7 млрд грн. Про спроби іншого держбанку - Укрексімбанку - відсудити в Клюєвих 5 млрд грн та 41,6 млн євро читайте тут і тут.

Згідно з матеріалами справи, 08.02.2011 Ощадбанк та ТОВ "Омао Солар" (м. Сімферополь) уклали договір щодо відкриття мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії окремими частинами (траншами) з остаточним терміном повернення не пізніше 07.02.2021 року.

Сторони погодили суму максимального ліміту кредитування в розмірі 43,9 млн євро та 12,7 млн дол. (в редакції додаткового договору від 24.06.2011).

Сторони погодили графік погашення кредиту в наступні строки: щомісячно починаючи з лютого 2014 року по 522,5 тис євро та 151,1 тис дол. до 07.02.2021 року (в редакції додаткового договору №9 від 28.02.2012 року).

Проценти за користування кредитом розраховуються банком на основі процентної ставки в розмірі 16% річних в гривні; 10,5 % річних в євро; 10,75 % річних в доларах США.

У зв`язку з порушенням позичальником умов договору кредитного договору, «Ощадбанк», використовуючи право вимагати негайного повернення суми кредиту, вимогою №55/2-06/75 від 02.12.2014 року повідомив про відкликання кредиту, та необхідність здійснити повне погашення Кредиту не пізніше 20 банківських днів з моменту вручення вимог.

Рішенням господарського суду Київської області від 03.02.2015 року позовні вимоги задоволено в повному обсязі, стягнено з ТОВ "Омао Солар" на користь «Ощадбанку»
- 43,8 млн євро простроченої заборгованості за кредитом;
- 3,99 млн євро простроченої заборгованості за нарахованими процентами;
- 1,2 млн грн. євро пені;
- 12,54 млн дол. простроченої заборгованості за кредитом;
- 1,13 млн дол. простроченої заборгованості за нарахованими процентами;
- 330,5 тис дол. пені.

Як зазначається, оскільки відповідачем зобов`язання за кредитним договором не були виконані загальний розмір заборгованості відповідача за кредитним договором №3 від 08.02.2011 року станом на 28.08.2015 року становив 6,6 млн євро.

Для забезпечення виконання зобов`язань позичальника за кредитним договором від 08.02.2011 року 31.08.2011 року між Ощадбанком та ТОВ "Омао Солар" укладено договір застави майнових прав (у подальшому в 2011-2012 рр. до нього вносилися зміни й доповнення).

Згідно з договором, предметов застави виступало належне заставодавцю на підставі контрактів право вимагати від боржників здійснення платежів на користь заставодавця за поставлені (або такі що будуть поставлені) боржникам товари (виконані чи надані послуги). Контрактами за договором застави майнових прав були договір купівлі-продажу електроенергії №7393/02 від 29.07.2011 року, укладений між ТОВ «Омао Солар» та держпідприємством «Енергоринок». Відповідно боржником у розумінні договору застави майнових прав було ДП «Енергоринок».

Сторони погодилися з тим, що на момент укладення договору договірна вартість предмету застави становила 9,4 млн евро, що у гривневому еквіваленті по курсу НБУ станом на 31 жовтня 2012 року складало 97,35 млн грн.

Відмову Ощадбанку в задоволенні позову суд обґрунтував наслідками «обставин непереборної сили», маючи на увазі, очевидно, російську окупацію Криму.

Публікуємо витяг з судового рішення:

«Із матеріалів справи слідує, що йдеться про грошову вимогу до ДП «Енергоринок» у сумі 16 929 280,95 грн. за продану у березні 2014 року електроенергію на підставі договору №7393/02 від 29.07.2011 року.

Листом від 31.03.2014 року №01/71-3343 ТОВ «ОМАО СОЛАР» повідомлено про зупинення дії Договору №7393/02 від 29.07.2011 року з 01 квітня 2014 року відповідно до пункту 6.2 Договору (при настанні обставин непереборної сили Сторони звільняються від виконання зобов`язання за цим Договором на термін дії обставин непереборної сили і усунення їх наслідків).

Згідно п. 6.3 Договору №7393/02 від 29.07.2011 року, наявність обставин непереборної сили підтверджується відповідною довідкою Торгово-промислової палати України (копія наявна в матеріалах справи).

В матеріалах справи наявний висновок №735/05-4 про обставини непереборної сили, виданий Торгово-промисловою палатою України 28.03.2014 р., в якому Торгово-промислова палата України засвідчує про обставин непереборної сили на території Автономної Республіки Крим з 27.02.2014 р., які продовжують діяти по теперішній час. Дату закінчення терміну дії обставин непереборної сили на момент видачі даного висновку встановити не можливо.

В зв`язку з цим, з 01.04.2014 зупинено виконання зобов`язань між ДП «Енергоринок» та ТОВ «ОМАО СОЛАР» за договором купівлі-продажу електричної енергії від 29.07.2011 року №01/71-3343, про що повідомлено ТОВ «ОМАО СОЛАР» листом від 31.03.2014 №04/71-3348 (копія наявна в матеріалах справи).

Тобто, ТОВ «ОМАО СОЛАР» не наділений правом вимагати оплати реалізованої за договором електричної енергії, а ДП «Енергоринок» звільнений від зобов`язання за цим Договором на термін дії обставин непереборної сили і усунення їх наслідків (відповідно до п. 6.2 Договору №6413/02 від 29 вересня 2010 року).

У свою чергу, відступлення права вимоги полягає в передачі кредитором належного йому на підставі зобов`язання права (вимоги) іншій особі. Відтак, іншій особі може бути передано тільки право, що належить кредитору, відсутнє ж право грошової вимоги, що має місце в даному випадку, не може бути передано протягом всього періоду дії обставин непереборної сили.

Водночас, у відповідності до п. 4.2 Договору із змінами внесеними Додатковою угодою №7958/02 від 26.12.2011 року до Договору, остаточний розрахунок за куплену ДПЕ у ВАД електроенергію в розрахунковому місяці здійснюється до 15 числа місяця, наступного за розрахунковим. Таким, чином з урахуванням зупинення дії Договору, термін остаточної сплати електричної енергії купованої у березні 2014 року, який мав би настати 15.04.2014 року, на сьогодні не настав.

07 травня 2014 року КМУ прийнято постанову №148 «Про особливості регулювання відносин у сфері електроенергетики на тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя», згідно п.3 якої: «Оптовий постачальник не здiйснює закупiвлi електричної енергiї в її виробникiв, якi розташованi на тимчасово окупованiй територiї, та не проводить розрахункiв з такими виробниками, зокрема з погашення заборгованостi минулих перiодiв». Ця постанова набирає чинності з 1 червня 2014 р. та діє до повного відновлення конституційного ладу України на тимчасово окупованій території.

Отже постановою КМУ від 07.05.2014 року №148 закріплена пряма заборона на проведення розрахунків із Відповідачем, зокрема, погашення заборгованості минулих періодів, а отже відступлення права грошової вимоги, іншому суб`єкту, в даному випадку Позивачу з метою реалізації відповідного права на отримання грошових коштів за цією вимогою, прямо суперечить з постанові КМУ №148 від 07.05.2014 року.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку що позовні вимоги ПАТ «Державний ощадний банк України» безпідставні та необґрунтовані, а тому задоволенню не підлягають».

Довідково:

У ІІІ кварталі збиток Ощадбанку збільшився на 2,6 млрд грн. – до 5,4 млрд грн. за підсумками 9 місяців. Основна причина цього – відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках: у ІІІ кварталі вони становили 2,98 млрд грн., а за три квартали – 9,72 млрд грн.

За три квартали негативний результат Ощадбанку від знецінення цінних паперів у портфелі на продаж склав 2,8 млрд грн. (у ІІІ кварталі – 734,2 млн грн), а позитивний результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливо вартістю, - 4,4 млрд грн. (у ІІІ кварталі – 258,5 млн грн).

На кінець вересня значення нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу в банку знизилося до 13,01% з 15,95% на кінець червня (мінімально необхідний рівень - 10%).

У 2014 році Ощадбанк задекларував збиток 8,56 млрд грн за нацстандартами фінзвітності та 10 млрд грн – за міжнародними стандартами фінзвітності.

Згідно з попередніми оцінками Мінфіну та Мінекономрозвитку, необхідна сума докапіталізації Ощадбанку складе біля 20 млрд. грн, при тому, що торік він уже був докапіталізований урядом на 11,6 млрд грн.

Про спроби Ощадбанку стягнути 1,6 млрд грн з Lauffer Group екс-нардепа-регіонала О. Лещинського читайте тут, про багатомільярдні борги групи "Креатив" перед цим держбанком - тут