ОТП Банк оцінив ризики кумулятивного розриву в ліквідності на 5,55 млрд грн.

Все про економіку та фінанси

У звіті аудиторської компанії Deloitte щодо фінансової звітності ОТП Банку за 2015 рік вказується, що здатність ОТП Банку продовжувати діяльність «в значній мірі залежить від подальшої фінансової підтримки ОТП Групи» [див. ст. 3 у звітності].

У свою чергу ОТП Банк у звітності за минулий рік визнав, що його сукупний розрив ліквідності в ІІ-IV кварталі 2016 року (з урахуванням "хвоста" за І квартал, - ред.) оцінюється в обсязі 5,55 млрд грн., тоді як на аналогічний період минулого року було 7,1 млрд грн - див. таблицю в кінці матеріалу.

Чим зумовлене формування розривів у ліквідності банків, які ризики несе, а також про відповідну ситуацію, зокрема, в Сбербанку, Укрсиббанку та Укрсоцбанку читайте тут, тут і тут.

«Ці умови [у т.ч. збитки, про які див. нижче, - Finbalance] вказують на можливу наявність суттєвої невизначеності щодо здатності банку продовжувати свою діяльність на безперервній основі без подальшої підтримки з боку акціонера», - констатувала фінустанова [ст. 12].

І як підкреслюється, «банк отримав запевнення акціонера щодо надання підтримки в осяжному майбутньому». «Ця підтримка, фінансова та інша, буде гарантувати, що банк матиме можливість виконати свої зобов’язання при настанні строку їх погашення. Крім того, керівництво банку в 2016 році має намір вжити низку заходів, спрямованих на зниження збитків і поліпшення ліквідності банку. Вони включають:

- зміщення акценту в сторону отримання комісійних доходів та зменшення процентних витрат;
- продаж і списання непродуктивних кредитів для підвищення якості активів та зниження рівня активів, зважених на ризик;
- активну участь в операціях з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб щодо виплати вкладів збанкрутілих банків.

Виходячи з вище викладеного, керівництво банку вважає обґрунтованим складання цієї окремої фінансової звітності на основі припущення, що банк є організацією, здатною продовжувати свою діяльність на безперервній основі в осяжному майбутньому», - зауважується в документі [ст. 12].

У ньому також констатується наступне [ст. 67-68]

«Банк належним чином управляє різницею ліквідності, яка виникає протягом 2015 та 2014 року за активами та зобовязаннями, строк погашення яких становить менше 1 року.

Основна частина зобов’язань, за якими нараховуються проценти, представлена депозитами клієнтів на вимогу, які є короткостроковими за своїми умоваи. На основі припущення щодо безперервності діяльності фактичний строк основних депозитів на вимогу вважається невизначеним.

Депозити клієнтів підлягають поверненню за вимогою та при настанні строку. Звичайно депозити на вимогу є стабільнішими та їх не знімають протягом одного місяця. Управління ризиком ліквідності банку включає оцінку залишків на поточних рахунках, а саме стабільності частини депозитів. Станом на кінець дня 31 грудня 2015 та 2014 років стабільна частина депозитів клієнтів складає 6,68 млрд грн. та 5,58 млрд грн. відповідно.

Станом на кінець дня 31 грудня 2015 року перевищення короткострокових активів банку над короткостроковими зобов’язаннями, розраховане з врахуванням стабільної частини клієнтів, як зобов’язань, фактичних строк яких вважається невизначеним, становить 1,13 млрд грн», - зазначив ОТП Банк у звітності.

Капітал

ОТП Банк констатував, що в грудні його статутний капітал був збільшений на 2,52 млрд грн (держреєстрація здійснена в січні-2016) до 6,19 млрд грн. Проте через збитки, які в 2015 році склали 2,85 млрд грн., а в 2014 році – 3,42 млрд грн., регулятивний капітал фінустанови на кінець 2015 році становив 1,65 млрд грн. (на кінець 2014 року було 2,05 млрд грн)

Значення нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу за вимогами НБУ ОТП Банк у звітності не навів (має бути не менше 10%, без врахування кризових пом`якшень). За стандартами ж Базельського комітету цей показник становив 9,1%.

Як уточнив ОТП Банк, збільшення його статутного капіталу в 2015 році відбулося за рахунок коштів, отриманих від дострокового погашення банком субординованого кредиту, залученого в OTP Bank Plc в сумі 50 млн дол, а також за рахунок коштів, отриманих від дострокового погашення заборгованості за кредитами, залученими ТОВ «ОТП Лізинг» від OTP Bank Plc та переуступленими банку в розмірі 57,6 млн дол.

На кінець 31 грудня субборг фінустанови перед ОТП Холдинг Лтд становив 721,6 млн грн., а перед ЄБРР – 0 (в кінці 2014 році – 1,03 млрд грн).

Фінрезультати

Чистий збиток ОТП Банку в 2015 році зменшився до 2,85 млрд грн. (з 3,42 млрд грн у 2014-му). Операційний збиток торік скоротився до 1,78 млрд грн (з 2,52 млрд грн у 2014 році), а операційні витрати – до 1,16 млрд грн. (з 1,37 млрд грн позаторік).

Чистий збиток фінустанови від операцій з іноземною валютою та банківськими металами торік склав 1,69 млрд грн, тоді як у 2014 році він становив 930,3 млн грн: курсові різниці склали "мінус" 1,71 млрд грн (у 2014 році - 1,04 млрд грн), а по торгівельним операціям - "плюс" 22,63 млн грн (у 2014 році - 114,34 млн грн).

Це стало основною причиною майже двократного зростання чистого непроцентного збитку – до 1,3 млрд грн. з 753,3 млн грн у 2014-му.

Чистий процентний дохід фінустанови до формування резерву на покриття збитків від знецінення активів, за якими нараховуються проценти, скоротився з 2,28 млрд грн. до 1,7 млрд грн.

На формування резерву на покриття збитків від знецінення активів, за якими нараховуються проценти, було витрачено 2,03 млрд грн., що вдвічі менше, ніж у 2014 році (4,05 млрд грн).

Чистий процентний збиток банку торік склав 475,3 млн грн, що майже в 4 рази менше, ніж позаторік (1,77 млрд грн).

Додамо, що на початку березня в угорському ОТP Bank заявляли, що очікують, що українська «дочка» не зазнає збитків у 2016 році.

Активи

За підсумками 2015 року сукупний обсяг кредитного портфелю ОТП Банку (до вирахування резервів) був на рівні 25,74 млрд грн. (з яких забезпечені кредити становили 13,57 млрд грн., а незабезпечені кредити та непокриті заставою – 12,17 млрд грн.). Резерв на покриття від знецінення – 12,345 млрд грн. (за підсумками 2014 року було 7,97 млрд грн). Таким чином, «чистий» кредитний портфель становив 13,4 млрд грн (у 2014 році – 15,35 млрд грн).

До речі, до обсягу кредитного портфелю на кінець 2015 року були включені нараховані відсотки на суму 1,35 млрд грн. (на кінець 2014 року – 1,08 млрд грн).

Зі звітності ОТП Банку випливає, що він повністю сформував резерви під кредити на Донбасі та в Криму, при тому, що обсяг позик, виданих клієнтам у Донецькій та Луганській області, на кінець минулого року становив 2,45 млрд грн., а в Криму – 482,5 млн грн.

У 2015 році ОТП Банк продав частину свого кредитного портфелю, вартість до вирахування резерву якого становили 676,62 млн грн. за 167,49 млн грн. У результаті відбулося списання резервів у сумі 509,1 млн грн.

У 2014 році продав більші обсяги кредитів та з більшим дисконтом – 1,852 млрд грн за 192,3 млн грн. (у результаті відбулося списання резервів у сумі 1,659 млрд грн.). Причому з проданого в 2014-му портфелю 963,4 млн грн. (до вирахування резерву) припало на «ОТП Факторинг Україна». Вартість угоди склала 65,64 млн грн. (у результаті відбулося писання резервів у сумі 897,7 млн грн.).

У жовтні 2015 року ОТП Банк продав дочірнє підприємство ТОВ «ОТП Лізинг», в якому був єдиним засновником, для компанії «ОТП Холдинг Лтд» за 47,26 млн грн., тоді як на кінець грудня 2014 року внесок банку до статутного капіталу «ОТП Лізинг» становив 45,5 млн грн. Крім того, станом на кінець минулого року було ліквідоване ТОВ «ОТП Кредит». За даними банку, результат ліквідації склав нуль гривень. На кінець 2014 року внесок ОТП Банку до статутного капіталу підприємства становив 115,8 млн грн, або 60%. У 2014 році банк визнав збиток від знецінення інвестицій в ТОВ «ОТП Кредит» в сумі 71,3 млн грн.

На кінець 2015 року інвестиції ОТП Банку, утримувані до погашення, були представлені державними борговими цінними паперами на 3 млрд грн (на кінець 2014 року – 651,65 млн грн). Боргові цінні папери для продажу становили 251,75 млн грн. (з них державні – 250,97 млн грн., тоді як на кінець 2014 року було 68,76 млн грн.; корпоративні та банківські – 775 тис грн., тоді як на кінець 2014 року було 19,9 млн грн).

Про спроби ОТП Банку відсудити 25 млн дол. у Sadovaya Group читайте тут, а 9,2 млн дол. у компаній, які пов`язують з Д. Жванією та М. Мартиненком, - тут.

Щодо розриву ліквідності ОТП Банку:

Finbalance