НБУ: зростання експорту товарів у січні прискорилося до 9,1% з 4,2% у грудні р/р

Все про економіку та фінанси

За даними НБУ, в січні поточний рахунок традиційно було зведено з профіцитом (0.4 млрд дол.). Більше того, профіцит збільшився порівняно з відповідним місяцем минулого року (0.1 млрд дол.) завдяки звуженню дефіциту торгівлі товарами. Цьому сприяло зростання експорту товарів, тоді як імпорт залишився майже на торішньому рівні.

Зростання експорту товарів у січні прискорилося до 9.1% р/р (з 4.2% р/р у грудні) передусім за рахунок продовольчих товарів (зростання пришвидшилося до 22.9% р/р).

Так, рекордний урожай кукурудзи 2018 року четвертий місяць поспіль забезпечував високі темпи зростання експорту зернових культур – у січні фізичні обсяги експорту кукурудзи збільшилися в 1.6 раза р/р. У результаті експорт зернових культур сягнув рекордних для січня фізичних обсягів (4.6 млн т), що на тлі зростання світових цін сприяло збільшенню вартісних обсягів їх експорту (у 1.6 раза р/р). Також відновилося зростання експорту м’ясної та молочної продукції (18.2% р/р та 8.2% р/р відповідно) завдяки нарощуванню поставок продукції птахівництва, зокрема м’яса птиці та яєць. Дещо стримувало зростання експорту продовольчих товарів уповільнення експорту соняшникової олії та олійної макухи (відповідно до 4.5% р/р та 52.5% р/р). Попри відновлення зростання світових цін виробники олії не поспішали з поставками на зовнішні ринки в очікуванні подальшого їх підвищення.

Крім того, у січні відновилося зростання експорту продукції металургії (на 7.8% р/р). Фізичні обсяги експорту чорних металів у січні зросли на 13% р/р та сягнули найвищого значення з квітня 2016 року (2 млн т.). Зокрема, істотно збільшилися поставки чавуну до США та напівфабрикатів до країн Європи.

На відміну від експорту, обсяги імпорту товарів залишалися майже на торішньому рівні (зросли на 1.2% р/р). Так імпорт енергоносіїв зменшився на 10% р/р передусім за рахунок зменшення закупівель природного газу – вони були на 69% нижчими, ніж у січні минулого року та на 48% нижчі порівняно з груднем. У результаті прискорилося зниження вартісних обсягів його імпорту (до 52% р/р у січні). Крім того, зменшився імпорт вугілля (на 5.9% р/р) завдяки подальшій переорієнтації енергогенеруючих підприємств на використання українського газового вугілля. Проте високими темпами тривало зростання імпорту нафтопродуктів – на 23.7% р/р.

Збереження сприятливої ситуації на валютному ринку на тлі вдосконалення системи аналізу ризиків за індикативними цінами призвело до певного послаблення попиту на імпорт. У результаті зростання імпорту продовольчих товарів залишалося помірним (9.6% р/р), а імпорт промислових та хімічних виробів скоротився (відповідно на 7.2% р/р та 9.3% р/р).

Водночас прискорилося зростання імпорту продукції машинобудування (до 21.7% р/р) передусім за рахунок легкових автомобілів. Це було зумовлено розмитненням значної кількості автомобілів з іноземною реєстрацією, а отже охопленням їх митною статистикою (обсяги "імпорту" легкових автомобілів збільшилися у 2.4 раза р/р). Крім того, імпорт електричного устаткування зріс у 1.3 раза р/р унаслідок подальшого нарощування закупівель обладнання для альтернативної енергетики.

На відміну від попередніх місяців у січні Україна була чистим кредитором відносно зовнішнього світу (на 0.5 млрд дол.). Так, збільшилися чисті зовнішні активи приватного сектору, передусім за рахунок дебіторської заборгованості за торговими кредитами реального сектору. Чисті погашення урядом ОВДП, номінованих в іноземній валюті, серед інших причин призвели до зростання чистих зовнішніх активів банківського сектору.

Водночас за державним сектором спостерігався чистий приплив капіталу внаслідок збільшення інвестицій нерезидентів у гривневі ОВДП (0.2 млрд дол.).

Приплив прямих іноземних інвестицій становив 0.2 млрд дол., 63% з яких становили інвестиції в акціонерний капітал реального сектору.

У результаті сальдо платіжного балансу було близьким до нуля, а валові міжнародні резерви з початку року майже не змінилися і станом на кінець січня становили 20.8 млрд дол. або 3.4 місяця майбутнього імпорту, резюмує НБУ.