НБУ про ОВДП і нерезидентів: плаваючий курс стримує притік спекулятивного капіталу

Все про економіку та фінанси

За даними НБУ, обсяг гривневих облігацій у власності нерезидентів за сумою основного боргу зріс з нуля в серпні 2017 року до майже 14 млрд грн станом на початок квітня 2018 року

Як зауважують в Нацбанку, зростанню попиту іноземних інвесторів на українські гривневі цінні папери сприяли підвищення доходності державних облігацій, у тому числі завдяки жорсткій монетарній політиці НБУ, та податкові зміни на тлі все ще м’яких глобальних фінансових умов.

"Роль іноземних інвесторів на внутрішньому ринку державних паперів може бути досить значною. Так, згідно з економічними дослідженнями, зростання присутності нерезидентів сприяє зниженню ставок за державними цінними паперами, поглибленню та підвищенню ефективності ринку.

Водночас надмірне зростання ролі іноземних інвесторів на внутрішньому ринку державних цінних паперів та волатильність потоків короткострокового капіталу можуть посилити вразливість країни до зовнішніх шоків. Однак наразі Національний банк оцінює ризики від притоку зовнішніх портфельних інвестицій як незначні.

По-перше, частка нерезидентів у загальному обсязі гривневих ОВДП в обігу становить близько 2%, а співвідношення інвестицій нерезидентів до валових міжнародних резервів – лише 3%.

По-друге, придбана у іноземних інвесторів валюта слугуватиме як подушка безпеки на випадок можливого відпливу короткострокового капіталу унаслідок пом’якшення монетарної політики.

По-третє, дотримання Національним банком режиму плаваючого обмінного курсу є стримуючим фактором притоку спекулятивного капіталу в Україну.

По-четверте, Уряд встановив обмеження на розміщення обсяг ОВДП строком на три та шість місяців (до 500 млн грн), що дещо стримувало ріст дохідності короткострокових цінних паперів сприяло збільшенню пропозицію довгострокових державних цінних паперів", - кажуть в Нацбанку.