НБУ не довів у суді удаваність кредиту Приватбанку на 1 млрд грн для власника "Бориважу"

Все про економіку та фінанси

11 жовтня Госпсуд м. Києва відмовився задовольнити позов НБУ до ТОВ "Агротермінал Логістік" і Приватбанку (в справі №910/12454/17) про визнання удаваним кредитного договору №DNHSLOK271016 від 27.10.2016, який був укладений відповідачами.

За версією НБУ, ТОВ "Агротермінал Логістік" (не чуже “приватівцям”) залучило в Приватбанку відповідний кредит на 996 млн грн для приховання іншого правочину - часткового погашення цією компанією заборгованості банку перед НБУ по рефінансуванню (за кредитним договором №120 від 05.12.2014 на 3,64 млрд грн).

За висновками НБУ, такий крок давав можливість ТОВ "Агротермінал Логістік" - як майновому поручителю Приватбанку перед Нацбанком по рефінансу - звільнити від обтяження Нацбанку предмети іпотеки на вказану суму.

Йдеться про зерновий термінал «Бориваж» в Одеській області (в акваторії порту «Южний», потужність перевалки – 2 млн тонн зернових на рік), власником якого є ТОВ “Агротермінал Логістік” та який був оцінений в іпотечній угоді між НБУ і цією компанією на суму 5,54 млрд грн.

Як вказував НБУ в ході судового процесу, кредит, який ТОВ "Агротермінал Логістік" залучило в Приватбанку, не був спрямований на поповнення обігових коштів підприємства та для ведення його господарської діяльності, а слугував засобом для часткового погашення рефінансування та відповідно приховування Приватбанком намірів щодо виконання своїх боргових зобов`язань перед НБУ.

Ця судова справа розглядається по другому колу. Раніше суди першої та апеляційної інстанції не погодилися з оцінками НБУ, дійшовши висновку про наявність ознак класичного кредитного договору. Однак у квітні поточного року Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу НБУ, скасував рішення судів нижчих інстанцій та відправив справу на новий розгляд до Госпсуду м. Києва.

Верховний Суд констатував, що за день до укладання кредитного договору між Приватбанком і ТОВ "Агротермінал Логістік", а також в день погашення рефінансування Нацбанк надіслав Приватбанку повідомлення щодо необхідності погашення простроченого боргу за найменш забезпеченим заставою кредитним договором №10 від 20.02.2015 (на 2,28 млрд грн).

Суд касаційної інстанції зауважив, що Приватбанк, маючи в розпорядженні 996 млн грн, не направив ці кошти на погашення кредиту рефінансування №10 від 20.02.2015, а надав їх у кредит для ТОВ "Агротермінал Логістік", що давало можливість останньому зробити платіж за кредитним договором №120 та звільнити від обтяження предмети застави на вказану суму.

“Суди не дали жодної оцінки узгодженості дій відповідачів із зміни черговості погашення кредиту рефінансування, встановленої НБУ, та не дослідили мети їх дій в контексті виявлення справжнього волевиявлення сторін на укладення правочину 27.10.2016. Відтак, висновки судів про відповідність оспорюваного правочину нормам цивільного законодавства з посиланням на досягнення між сторонами правочину (відповідачами) згоди щодо усіх істотних умов кредитного договору 27.10.2016, не можна вважати обґрунтованими, оскільки вони зроблені з вибірковою оцінкою доказів у справі та в порушення статей 4-2, 4-3, 34, 43, 101 ГПК України”, - наголосив Верховний Суд у постанові від 24.04.2018.

Натомість Госпсуд м. Києва, відмовляючись задовольнити позовні вимоги НБУ, в своєму рішенні від 11.10.2018 зауважив, що Нацбанк при отриманні платежу від ТОВ "Агротермінал Логістік" за кредитним договором №120 від 05.12.2014 самостійно, у відповідності до положень постанов правління НБУ, змінив черговість зарахування отриманих коштів та зарахував їх в рахунок погашення заборгованості за кредитним договором №10 від 20.02.2015.

“Як вбачається із матеріалів справи та змісту позовної заяви, сам спір поза вимогою визнати правочин удаваним, між сторонами відсутній. Тобто, навіть у разі визнання оспорюваного правочину удаваним, за відсутності означеного позивачем спору, для вирішення якого суду необхідно застосувати відповідні норми права, що регулюють вчинений насправді сторонами правочин, у суду відсутня процесуальна можливість ефективно відновити порушені права позивача.

Оскільки заявлена позивачем вимога про визнання правочину удаваним є неефективним способом захисту та за відсутності між сторонами реального спору щодо врегулювання правовідносин за правочином, який позивач просив визнати удаваним, суд дійшов висновку в задоволенні позову відмовити.

Посилання позивача на відновлення його порушених прав та важливість факту визнання спірного правочину удаваним для розгляду іншої господарської справи, судом відхиляються, оскільки встановлення зазначених обставин є предметом доказування у іншій господарській справі про визнання припиненими правовідносин і не впливає на вирішення справи, що розглядається”, - йдеться в рішенні Госпсуду м. Києва від 11.10.2018.

Контекст

У липні НБУ заявив, що Верховний Суд скасував рішення судів нижчих інстанцій, якими на вимогу ТОВ «Агротермінал Логістик» було розірвано іпотечний договір з Нацбанком. Як зазначалося, Верховний Суд відмовився задовольнити позовні вимоги ТОВ «Агротермінал Логістик» (слід розуміти, йдеться про справу №910/15408/17). Разом з тим, у жовтні Верховний Суд поновив провадження за заявою ТОВ "Агротермінал Логістик" про перегляд свого рішення за нововиявленими обставинами.

Крім того, в квітні 2018 року Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу НБУ, скасував рішення судів нижчих інстанцій в справі №910/9256/17 та передав її на новий розгляд до Госпсуду м. Києва.

У цьому випадку суди першої та апеляційної інстанції задовольнили позов ТОВ “Агротермінал Логістік” до НБУ, визнали припиненим зобов’язання Приватбанку перед НБУ за кредитним договором №120 від 05.12.2014 на 996 млн грн, яке було виконане компанією “Агротермінал Логістік”, а також визнали припиненим зобов`язання ТОВ “Агротермінал Логістік” перед НБУ за іпотечним договором №121 від 08.12.2014 в частині розміру забезпечення виконання зобов`язань на суму 996 млн грн.

Суть цього спору в тому, що кошти, які замість Приватбанку внесло ТОВ “Агротермінал Логістік”, НБУ зарахував як платіж за іншим кредитним договором (№10 від 20.02.2015), намагаючись утримати в заставі зерновий термінал “Бориваж”. Суди першої та апеляційної інстанції трактували це як порушення прав ТОВ "Агротермінал Логістік" як власника майна.

У рамках судового процесу НБУ вказував, що ТОВ “Агротермінал Логістик” погасило борг Приватбанку перед НБУ на 996 млн грн за рахунок кредиту, залученого в тому ж таки Приватбанку, - з метою “введення в оману щодо джерел погашення кредитів ПАТ КБ "Приватбанк" перед Національним банком України та виведення з-під застави забезпечення, наданого Національному банку України” (цитата). Крім того, Нацбанк зауважував, що інформував Приватбанк “про необхідність дотримання черговості погашення простроченої заборгованості та в першу чергу кошти направити на погашення заборгованості за найбільш незабезпеченим кредитним договором від 20.02.2015 №10” (цитата).

Задовольняючи частково касаційну скаргу НБУ, Верховний Суд серед іншого звернув увагу, що суди нижчих інстанцій “не перевірили обставин справи щодо того, якими грошовими коштами було погашено зобов`язання ПАТ КБ "Приватбанк" перед Національним банком України за кредитним договором № 120 від 05.12.2014 ТОВ "Агротермінал Логістик", тобто не було перевірено джерело походження таких коштів” (цитата).

Крім того, Верховний Суд констатував, що “судами попередніх інстанцій не було надано належної правової оцінки вимозі позивача про визнання припиненим зобов`язання ТОВ "Агротермінал Логістик" за іпотечним договором №121 від 08.12.2014 в частині, тобто чи відповідає така вимога правовій природі іпотеки та яким чином вона може бути виконана з врахуванням конкретного предмета іпотеки у даній справі, яким є морський перевантажувально-складський комплекс зернових вантажів з причалом зареєстрований у встановленому законом порядку як окремий виділений в натурі об`єкт права власності”.

У листопаді 2017 року Госпсуд м. Києва в рамках ще однієї справи - №910/15405/17 – частково задовольнив позов ТОВ «Агротермінал Логістік» та зобов’язав Приватбанк погасити заборгованість перед НБУ за кредитним договором №120 від 05.12.2014.

У лютому 2018 року Госпсуд Одеської області відкрив провадження в справі №916/366/18 за позовом Приватбанку до ТОВ «Боріваж» про стягнення 121 млн грн. Свої позовні вимоги націоналізований банк обгрунтовує неналежним виконанням умов кредитного договору №б043Г/С від 26.08.2008. За даними Приватбанку, борг за тілом кредиту - 62,5 млн грн, за відсотками – 57,1 млн грн, пеня – 1,4 млн грн.

У квітні Госпсуд Одеської області відкрив провадження в справі №916/599/18 за позовом Приватбанку до ТОВ “Агротермінал” про стягнення 1 млрд грн, з огляду, як стверджує позивач, на невиконання відповідачем умов договору №DNHSLOK06924 від 04.11.2016.

У серпні Госпсуд м. Києва відкрив провадження в справі №910/11037/18 за позовом ТОВ "Агротермінал Логістік" до НБУ, Приватбанку, ТОВ "Боріваж", Окталенса Холдінгз ЛТД про визнання недійсними іпотечного договору №121 від 08.12.2014 та додаткового договору №3 від 01.11.2016, а також стягнення 223,1 тис грн.

Як писав Finbalance, 13.09.2018 Київський апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційні скарги НБУ та Приватбанку й залишив без змін рішення Госпсуду м. Києва від 26.10.2017 (в справі №910/15184/17), яким було частково задоволено зустрічний позов ТОВ "Агро Комплект" до ТОВ "Агротермінал Логістик" та визнано ТОВ "Агро Комплект" іпотекодержателем за іпотечним договором №121 від 08.12.2014, укладеним між ТОВ "Агротермінал Логістік" і НБУ, на суму 100 тис грн.

Згідно з судовими матеріалами, цей іпотечний договір був підписаний як забезпечення боргових зобов`язань Приватбанку перед НБУ по кредиту рефінансування №120 від 05.12.2014. Предмет іпотеки – зерновий термінал «Бориваж» в Одеській області (в акваторії порту «Южний», потужність перевалки – 2 млн тонн зернових на рік; його власник - ТОВ “Агротермінал Логістік”, не чуже “приватівцям”). Його вартість була узгоджена сторонами на рівні 5,54 млрд грн.

У травні 2017 року ТОВ "Агротермінал Логістик" і ТОВ "Агро Комплект" підписали договір про наміри, за яким ТОВ "Агро Комплект" має намір набути у власність термінал «Бориваж».

У липні 2017 року ці компанії уклали ще договір про здійснення погашення боргу, відповідно до якого відчуження «Бориважу» може відбутися після погашення боргу Приватбанку перед НБУ по рефінансуванню (за договором №120 від 05.12.2014). ТОВ "Агро Комплект" взяло на себе зобов’язання погасити цю заборгованість в обсязі, що не перевищує вартості предмету іпотеки (терміналу «Бориваж»). Також було домовлено, що внаслідок такого погашення боргу до ТОВ "Агро Комплект" перейде право боргової вимоги до Приватбанку та право іпотекодержателя.

04.08.2017 на виконання умов цієї угоди ТОВ "Агро Комплект" перерахувало на користь НБУ 100 тис грн як часткове погашення боргу за кредитним договором №120 від 05.12.2014, укладеним між НБУ та Приватбанком, що підтверджується платіжним дорученням №1 від 04.08.2017. НБУ в ході судового процесу не заперечував факт зарахування відповідного платежу.

Водночас листом від 21.08.2017 НБУ звернувся до ТОВ "Агротермінал Логістик" з вимогою щодо сплати заборгованості Приватбанку перед Нацбанком в сумі 2,83 млрд грн у 30-денний строк та повідомив, що у випадку невиконання цієї вимоги НБУ буде вимушений звернути стягнення на предмет іпотеки.

Як констатувалося в рішенні суду першої інстанції, з укладенням договору про погашення боргу у ТОВ "Агро Комплект" виник обов`язок із здійснення погашення заборгованості Приватбанку перед НБУ за кредитним договором №120 від 05.12.2014 в обсязі, що не перевищує 5,54 млрд грн. При цьому положення договору про погашення боргу не містять визначення мінімального обсягу виконання ТОВ "Агро Комплект" взятого на себе зобов`язання із погашення боргу ПАТ КБ "Приватбанк", а визначають лише його максимальне значення, обмежене вартістю предмету іпотеки.

У рамках цієї справи ТОВ «Агротермінал Логістик» подавало позов (причому це був первинний позов) до ТОВ «Агро Комплект» щодо розірвання договору про здійснення погашення боргу від 26.07.2017, обґрунтовуючи це тим, що ТОВ «Агро Комплект» неналежним чином виконує свої зобов’язання. Проте суд вирішив, що позивач не зумів довести це й відповідно позовні вимоги були відхилені. На відміну від зустрічних позовних вимог ТОВ «Агро Комплект» до ТОВ «Агротермінал Логістик», які, як зазначалося на початку матеріалу, були частково задоволені.

Подаючи апеляційну скаргу на це рішення, зокрема, Приватбанк посилався на те, що ним не було покладено виконання своїх зобов’язань перед НБУ за кредитним договором №120 від 05.12.2014 на ТОВ «Агро Комплект», а перерахування ТОВ «Агро Комплект» на користь Нацбанку 100 тис грн як часткове погашення боргу не може вважатись належним виконанням зобов’язань Приватбанку, оскільки воно виконано не в повному обсязі.

З цього приводу Київський апеляційний госпсуд зазначив, що ст. 512 Цивільного кодексу не містить посилання щодо можливості переходу прав кредитора лише при повному виконанні обов`язку боржника саме третьою особою.

“При частковому погашенні кредитної заборгованості не відбувається заміна суб`єктивного складу усього зобов`язального правовідношення, але певна вимога (частина) в ланцюгу такого правовідношення виокремлюється, й право на неї передається іншій особі.

Отже, у даному випадку, має місце наявність факту переходу до нового кредитора (ТОВ "Агро Комплект") права вимоги окремої частини невиконаного боржником зобов`язання, забезпеченого іпотекою. Тобто, відбулась заміна сторони в частині зобов`язань, але збережено становище особи, як сторони договору (Національного банку України), відносини за яким ще тривають”, - зауважив суд апеляційної інстанції.

Слід розуміти, не тільки ТОВ «Агротермінал Логістик», але і ТОВ «Агро Комплект» пов’язане з "приватівцями". Так, у держреєстрі засновником ТОВ «Агро Комплект» значиться кіпрська компанія «Наскіна Інвестментс ЛТД», яка також вказана як кінцевий бенефіціар ТОВ «Тайлон». ТОВ «Тайлон» у свою чергу є одним із засновників ТОВ «Приватофис». За даними ГПУ, ТОВ «Тайлон» і ТОВ «Приватофис» були визнані Нацбанком пов’язаними з Приватбанком особами.

У держреєстрі кінцевими бенефіціарами ТОВ «Боріваж» вказані Сергій Фролов (Київ); Амертана Холдінгс ЛТД, Ніколета Гарофіта Ангонас (Кіпр); Енстревіо Інвестментс Лімітед, Карола Неофитоу (Кіпр); Окталенса Холдінгс ЛТД, Сеодора Аресті (Кіпр). При цьому ТОВ «Боріваж» фігурує серед засновників ТОВ «Агротермінал Логістік».

У держреєстрі кінцевими бенефіціарами ТОВ «Агротермінал Логістік» вказані кіпріоти Агафулла Константіну (через Perry Enterprises Limited) та Яннула Янгу (через Regerside Investments LTD). Серед засновників згадується також Євген Шамаєв.

Як писав Finbalance, 07.09.2017 Печерський райсуд м. Києва задовольнив клопотання Генпрокуратури та в рамках кримінального провадження №42014000000001261 (щодо 19 млрд грн рефінансування, отриманого Приватбанком) наклав арешт на зерновий термінал «Бориваж».

Довідково

За даними НБУ, на 01.07.2018 борг Приватбанку по рефінансуванню становив 9,8 млрд грн (тоді як на початок 2017 року - тобто фактично відразу після націоналізації банку - 18 млрд грн).

Торік прес-служба Приватбанку в коментарі для Finbalance визнавала, що погашення банком рефінансування призводить до зменшення зобов’язань Ігоря Коломойського як поручителя перед НБУ по рефінансу.

У чинній наразі редакції Меморандуму між Україною та МВФ прописане в т.ч. таке зобов’язання НБУ: “Непогашені на даний час кредити рефінансування НБУ для підтримки ліквідності [Приватбанку] буде реструктуровано у такий спосіб, щоб не порушувалася юридична сила особистих гарантій колишніх власників банку, пов`язана з такими кредитами”.

У червні 2018 року НБУ подав 143 позови до юросіб, які надавали майно в заставу для Нацбанку як забезпечення боргів Приватбанку по рефінансуванню. Обсяг вимог НБУ по цим позовам - 10 млрд грн.

Серед відповідачів - ПАТ “Дніпроазот”, ПАТ “Нікопольський завод феросплавів”, АТ “Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат”, АТ “Покровський гірничо-збагачувальний комбінат”, ПрАТ “Товкачівський ГЗК”, ТОВ "Агротермінал Логістік" (власник зернового терміналу "Бориваж"), ТОВ “Скорзонера” (власник землі та інфраструктурних об’єктів на курорті “Буковель”), ТОВ “Поділ Нерухомість” (власник офісу медіахолдингу “1+1”), ПрАТ “Ерлан” (власник виробника напоїв “Біола”), ТОВ “Приватофис” (власник багатьох об’єктів нерухомості в різних регіонах), ТОВ “Гаджибей” (власник багатьох земельних ділянок на Одещині), ПрАТ “Готель “Жовтневий” (власник однойменного готелю в м. Дніпро), ТОВ "Фінансова компанія "Фінілон", ТОВ "Акватера", ТОВ “Арлан”, ПрАТ “Аеробуд”, ТОВ “Еверест Істейт”, ТОВ “Перспектива Інвестмент”, ПАТ "УКРНДІІНЖПРОЕКТ", ТОВ “Укрінтерінвест”, ПАТ “Дніпрометалсервіс”, Тровелко Холдінгз Лімітед, Пеннілейн Комерсіо Інтернасіонал ЛДА тощо.

Як писав Finbalance, суди першої інстанції вже задовольнити кілька позовів НБУ до компанії "Фінілон" ("імені" Приватбанку та "приватівців") про звернення стягнення на низку об`єктів нерухомості в Криму - в рахунок погашення боргу Приватбанку по рефінансуванню.

Додамо, що в червні НБУ публічно заявляв, що подав позови в суди Швейцарії та України проти Ігоря Коломойського як поручителя по боргам Приватбанку по рефінансу. Обсяг вимог Нацбанку по цим позовам - 10 млрд грн (по 5 млрд грн в женевській та дніпропетровських справах).

Як писав Finbalance, 13.08.2018 Дніпропетровський апеляційний госпсуд, розглянувши апеляційну скаргу НБУ, вніс зміни в мотивувальну частину ухвали Госпсуду Дніпропетровської області від 22.06.2018, якою Нацбанку було відмовлено у відкритті провадження в справі №904/2530/18 за позовом до Ігоря Коломойського як поручителя Приватбанку про стягнення заборгованості по рефінансуванню в розмірі 1,29 млрд грн.

Так, суд першої інстанції відмовився відкривати провадження в справі на підставі того, що І. Коломойський в жовтні 2017 року продав дві квартири в м. Дніпро та проживає в м. Женева (Швейцарія). Госпсуд Дніпропетровської області роз`яснив НБУ про необхідність звернення з позовом до суду за місцем проживання екс-співвласника Приватбанку.

Натомість Дніпропетровський апеляційний госпсуд дійшов висновку, що позовна заява НБУ не підлягає розгляду за правилами господарського судочинства, а підлягає розгляду за правилами цивільного судочинства.

Крім того, суд апеляційної інстанції погодився з доводами НБУ, що суд першої інстанції безпідставно прийняв до уваги та дослідив надані представником І. Коломойського документи, чим порушив встановлений Господарським процесуальним кодексом України порядок вирішення судом питання про відкриття провадження у справі та дослідження доказів.

Аналогічного результату НБУ домігся в Дніпропетровському апеляційному госпсуді щодо ще трьох ухвал Госпсуду Дніпропетровської області, винесених в червні поточного року, якими Нацбанку було відмовлено у відкритті проваджень ще в трьох справах (№904/2526/18№904/2529/18№904/2538/18) за позовами НБУ до І. Коломойського як поручителя Приватбанку по рефінансуванню про стягнення заборгованості в розмірі відповідно ще 1,8 млрд грн, 1,27 млрд грн та 503 млн грн (тобто сукупний обсяг вимог НБУ за чотирма позовами - 5 млрд грн).

Як писав Finbalance, 29.08.2018 Київський апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу Приватбанку та залишив без змін рішення Госпсуду м. Києва від 27.04.2018 (у справі №910/23070/17), яким було задоволено позов ПрАТ “Товкачівський гірничо-збагачувальний комбінат” (пов’язують з “приватівцями”) та вирішено стягнути з Приватбанку 8,15 млн грн, які позивач як заставодавець сплатив для НБУ в рамках погашення частини боргу Приватбанку по рефінансуванню (за кредитним договором №19 від 24.10.2008).

Наприкінці вересня Верховний Суд відмовився задовольнити позов майнового поручителя Приватбанку по рефінансуванню - АТ "Проектно-пошуковий інститут "Південмедбіосинтез" - про визнання незаконною бездіяльності НБУ та зобов`язання Приватбанку вчинити дії із перерахування Нацбанку більше 2 млрд грн.

Як писав Finbalance, 06.09.2018 Київський апеляційний госпсуд частково задовольнив апеляційні скарги Приватбанку й НБУ та скасував рішення Госпсуду м. Києва від 12.12.2017 (в справі №910/15498/17) в частині, якою на вимогу ТОВ "Укрінтерінвест" було зобов’язано Приватбанк погасити заборгованість перед НБУ по рефінансуванню (за кредитним договором №19 від 03.03.2009). Згідно з судовими матеріалами, ТОВ "Укрінтерінвест" (позивач) передало в іпотеку для НБУ нерухоме майно на 113,15 млн грн як забезпечення зобов’язань Приватбанку по рефінансуванню.

29.08.2018 Київський апеляційний госпсуд задовольнив апеляційні скарги Приватбанку й НБУ в подібній справі - №910/15500/17 і скасував рішення Госпсуду м. Києва від 05.12.2017, яким на вимогу ПрАТ "Дніпрометалсервіс" було зобов’язано Приватбанк погасити борг по рефінансуванню за ще одним кредитним договором - №19 від 24.10.2008. Згідно з судовими матеріалами, ПрАТ "Дніпрометалсервіс" (позивач) передало в іпотеку для НБУ як забезпечення боргових зобов’язань Приватбанку нерухоме майно договірною вартістю 232,8 млн грн.

16.08.2018 Київський апеляційний госпсуд задовольнив апеляційні скарги Приватбанку й НБУ та скасував рішення Госпсуду м. Києва від 01.12.2017 по справі №910/16744/17, яким було частково задоволено позов ПАТ "Нікопольський завод феросплавів" та зобов’язано Приватбанк погасити заборгованість перед НБУ за вказаним кредитним договором №19 від 24.10.2008.

У червні Верховний Суд частково задовольнив касаційні скарги НБУ і Приватбанку та скасував рішення судів нижчих інстанцій у справі №910/12109/17, якими на вимогу ТОВ “Акватера” (кінцеві бенефіціари - Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов) було зобов’язано Приватбанк погасити заборгованість перед НБУ по рефінансуванню за теж згаданим вище кредитним договором №19 від 03.03.2009. При цьому Верховний Суд відправив цю справу на новий розгляд у суд першої інстанції (Госпсуд м. Києва).

У липні Верховний Суд виніс таке ж рішення в аналогічній справі - №910/15276/17 - за позовом ТОВ "Приватофис" до НБУ та Приватбанку.

Перед цим суди винесли загалом понад 20 рішень, які зобов’язували Приватбанк погасити борги перед НБУ по рефінансуванню. Таким чином були задоволені позови в т.ч. ПАТ "Дніпроазот"; ПАТ "Нікопольський завод феросплавів"; ПАТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат»; ПАТ «Покровський гірничо-збагачувальний комбінат»; ТОВ «Міжнародний аеропорт "Дніпропетровськ»; ТОВ «Агротермінал Логістік»; ТОВ «Поділ Нерухомість»; ТОВ «Приватофис»; ПрАТ "Готель Жовтневий" тощо.

Щоправда, в квітні-травні дві компанії “приватівців” - ТОВ “Арлан” і ПрАТ "УКРНДІІНЖПРОЕКТ" - у Верховному Суді відмовилися від зазначених позовних вимог, хоча рішення судів першої та апеляційної інстанції були на їх користь.

Раніше суди задовольнили низку позовів «приватівських» структур (у т.ч. більшості зі згаданих вище) до НБУ та розірвали іпотечні договори та договори застави, які позивачі уклали з НБУ як забезпечення боргових зобов`язань Приватбанку по рефінансу. Як наслідок в разі вступу цих судових рішень у законну силу (судові спори ще тривають) НБУ втрачав би право вимоги на низку активів "приватівців". Йдеться в т.ч. про курорт "Буковель"; ангар для літаків аеропорту "Дніпропетровськ"; вагони ПАТ "Дніпроазот", ПАТ "Нікопольський завод феросплавів", ПАТ "Покровський гірничо-збагачувальний комбінат"; низку об`єктів нерухомості в м. Дніпро та м. Київ тощо.

У лютому Київський апеляційний госпсуд задовольнив апеляційні скарги НБУ і Приватбанку в справі №910/15504/17 та скасував рішення Госпсуду м. Києва від 05.12.2017, яким було повністю задоволено позов ПрАТ «Готель «Жовтневий» (кінцеві бенефіціари - І. Коломойський і Г. Боголюбов) та розірвано іпотечний договір №28, який був укладений 06.05.2010 між НБУ та позивачем як забезпечення боргу Приватбанку перед НБУ по рефінансуванню за кредитним договором №19 від 03.03.2009 (предмет іпотеки - готель “Жовтневий” у м. Дніпро).

Як заявляв НБУ, 02.07.2018 Київський апеляційний госпсуд задовольнив апеляційні скарги Нацбанку та Приватбанку на рішення суду першої інстанції, яким було розірвано іпотечний договір на вимогу ТОВ "Імме".

24.07.2018 Верховний Суд задовольнив клопотання НБУ та зупинив виконання рішень судів нижчих інстанцій в справі №910/15491/17, якими було задоволено позов ПАТ "Дніпроазот" до Нацбанку про розірвання договору застави, укладеного сторонами як забезпечення боргових зобов`язань Приватбанку по рефінансуванню.

У жовтні Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу НБУ на рішення судів першої та апеляційної інстанцій, якими були розірвані договори іпотеки між НБУ і ТОВ "Скорзонера", на підставі яких компанія виступила майновим поручителем боргових зобов`язань Приватбанку перед НБУ за кредитами рефінансування.

"Верховний Суд скасував рішення попередніх інстанцій та ухвалив нове, яким відмовив у позовних вимогах ТОВ "Скорзонера", - повідомили в прес-службі НБУ.

На значну частину зі згаданих активів "приватівців" судові органи за клопотанням ГПУ ще торік наклали арешт в рамках кримінального провадження №42014000000001261 щодо 19 млрд грн рефінансування для Приватбанку (перелік активів – тут і тут).

У грудні 2017 року Високий Суд Лондона заморозив всі активи І. Коломойського та Г. Боголюбова в рамках позову Приватбанку на 2,5 млрд дол.

Про судовий процес у Лондоні читайте тут.

Після націоналізації Приватбанку НБУ публічно стверджував, що понад 95% корпоративного кредитного портфелю фінустанови - це інсайдерські позики. Ігор Коломойський цю інформацію спростував (див. тут і тут).