НБУ наклав штраф на ОТП Банк у розмірі 7 млн грн за порушення в сфері фінмоніторингу

Все про економіку та фінанси

НБУ повідомив, що в березні за результатами перевірок із питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення застосував до ОТП Банку штраф у розмірі 7,14 млн грн, пише УНІАН.

Як зазначається, такий захід впливу був застосований регулятором за “здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу, яка полягає у проведенні в період із березня 2017 року по червень 2018 року фінансових операцій із перерахування коштів клієнтів, згідно з договорами на послуги інкасації коштів на загальну суму понад 700 млн грн іншим банкам. Надалі ці кошти засобами інкасації доставлялися готівкою до фінансових установ та використовувалися зокрема для видачі кредитів готівкою фізичним особам та розрахунків із фізичними особами за сільськогосподарську продукцію".

“Характер та наслідки зазначених фінансових операцій дають підстави вважати, що вони можуть бути пов`язані зокрема з легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку. При цьому банком не було здійснено заходів для з’ясування суті вищезазначених фінансових операцій, зокрема шляхом витребування у клієнтів додаткових документів і відомостей стосовно зазначених фінансових операцій, як це передбачено внутрішньобанківськими документами з питань фінансового моніторингу", - констатує Нацбанк. 

Крім того, НБУ вказав на невиконання банком обов’язку виявляти відповідно до внутрішніх документів із питань фінансового моніторингу факт належності клієнта або особи, що діє від його імені, до національних публічних діячів, їх близьких осіб або пов’язаних із ними осіб під час здійснення ідентифікації, верифікації, а також неналежне виконання обов’язку забезпечувати у своїй діяльності управління ризиками та здійснювати переоцінку ризиків клієнтів.

При цьому регулятор регулятор зробив для ОТП Банку в т.ч. письмове застереження

- незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;

- нездійснення обов’язку стосовно національних публічних діячів, їх близьких осіб або пов’язаних із ними осіб проводити первинний фінансовий моніторинг фінансових операцій, учасниками яких є такі особи, у порядку, визначеному для клієнтів високого ризику;

незабезпечення надання Національному банку повної та достовірної інформації у звітах за формами, у порядку і в терміни, визначені нормативно-правовим актом Національного банку.