НБУ: дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в 2018 році збільшився на 34% - до $13 млрд

Все про економіку та фінанси

За даними НБУ, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в 2018 році збільшився на 34% - до 12,95 млрд дол (з 9,66 млрд дол у 2017 році).

“Cприятлива зовнішньоекономічна кон’юнктура впродовж більшої частини року та високий урожай зернових і олійних культур 2018 року підтримували зростання експорту товарів. Проте ускладнення перевезень в Азовському морі та проведення ремонтів на окремих підприємствах стримували його зростання. У свою чергу, стійкий внутрішній попит та високі ціни на енергоносії зумовили вищі темпи зростання імпорту товарів порівняно з експортом”, - констатує НБУ.

Експорт товарів за рік зріс на 9,2% до 43,3 млрд дол. США.

- продаж продовольчих товарів за кордон збільшився на 4,8%, насамперед завдяки високому врожаю зернових – вартісні обсяги поставок зернових культур зросли на 11,4%;
- експорт чорних і кольорових металів збільшився на 15,3% р/р завдяки сприятливій ціновій кон’юнктурі.

Найсуттєвіше у 2018 році збільшилися поставки української продукції до країн ЄС – на 15,5%. Як наслідок, частка країн ЄС у загальному експорті товарів зросла до 37,6% (порівняно з 35,6% у 2017 році). Водночас частка країн Азії скоротилася з 32,4% до 31,5%, а частка Росії – з 8,5% до 7,0%.

Імпорт товарів за рік зріс суттєвіше за експорт – на 14,0% до 56,3 млрд дол. США.

- енергетичний імпорт збільшився на 15,0%, насамперед унаслідок вищих світових цін на енергоносії;
- неенергетичний імпорт зріс на 13,7%, зокрема, під впливом стійкого внутрішнього попиту високими темпами продовжував зростати імпорт продукції машинобудування (на 17,8%), продовольчих та промислових товарів (на 17,6% та 21% відповідно).

Найбільше за минулий рік зріс імпорт товарів із країн Азії (на 27,3%), у результаті їх частка збільшилася з 20,1% у 2017 році до 22,4% у 2018 році. Водночас попри нарощення імпорту з країн ЄС (на 12,4%) їх частка зменшилася із 37,2% до 36,6%. Частка Росії також знизилася з 14,5% до 14,2%.