НБУ: дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в 2017 році зріс на 32% - до $9,2 млрд

Все про економіку та фінанси

За оцінками НБУ, в 2017 році профіцит платіжного балансу України склав 2,6 млрд дол (у 2016 році – 1,35 млрд дол).

Дефіцит поточного рахунку - 3,8 млрд дол (у 2016-му – 3,5 млрд дол), у т.ч. дефіцит торгівлі товарами – 9,16 млрд дол (у 2016-му – 6,94 млрд дол). Чистий приплив капіталу за фінансовим рахунком – 6,4 млрд дол (у 2016-му – 4,7 млрд дол).

Експорт товарів зріс на 19% за результатами року і становив 39,9 млрд дол.

Як зазначають в НБУ, експорт продовольчих товарів збільшився на 16% завдяки високим обсягам поставок зернових, олії та жирів, передусім врожаю 2016 року, та інтенсивному експорту м’ясо-молочної продукції, а розрив виробничо-логістичних зв’язків з підприємствами на неконтрольованій території зумовив зниження фізичних обсягів експорту чорних металів, однак завдяки зростанню світових цін вартісні обсяги експорту продукції металургії збільшилися на 22,1%. Також збільшилися вартісні обсяги експорту залізних руд (у 1,4 раза) завдяки сприятливій ціновій кон’юнктурі.

Найбільш суттєво у 2017 році зросли поставки української продукції до країн ЄС – на 32%. Як наслідок, країни ЄС стали найбільшим торговельним партнером України, і їх частка у загальному експорті товарів зросла до 35,4% (порівняно з 31,9% у 2016 році). Водночас попри зростання експорту до Росії її частка в загальному обсязі експорту українських товарів скоротилася до 8,5% (з 9,1% у 2016 році).

Імпорт товарів збільшився на 21% у 2017 році і становив 49 млрд дол.

Насамперед відбулося розширення енергетичного імпорту – у 1.5 рази. Дефіцит вугілля на внутрішньому ринку, значна частина якого в попередні роки постачалася з НКТ, зумовив зростання фізичних обсягів його імпорту. Також активізація приватних імпортерів природного газу призвела до збільшення його закупівель. Водночас у світі підвищилися і ціни на енергоресурси. Це мало значний внесок у зростання вартісних обсягів імпорту нафтопродуктів на 27.6%.

На тлі пожвавлення внутрішнього попиту високими темпами зростав інвестиційний імпорт, у тому числі продукції машинобудування сільськогосподарського призначення та імпорт легкових автомобілів. За рік імпорт продукції машинобудування збільшився на 31%.

Найбільше за минулий рік зріс імпорт товарів із країн ЄС (на 23%) за рахунок поставок природного газу та продукції машинобудування, а також Росії (на 40%) – за рахунок вугілля, нафтопродуктів та добрив.

Минулий рік також відзначився збільшенням експорту послуг (на 13%), насамперед за рахунок ІТ послуг, послуг трубопровідного транспорту та авіаційного транспорту. Імпорт послуг також зростав (на 7.2% р/р) унаслідок суттєвого збільшення імпорту транспортних послуг (18.6% р/р) та за статтею "подорожі" (11.7% р/р). Однак темпи зростання імпорту послуг поступалися експорту послуг, що призвело до збільшення профіциту торгівлі послугами до 2.3 млрд дол. США (порівняно з 1.5 млрд дол. США у 2016 році).

У 2017 році тривало зростання грошових переказів на тлі посилення міграційних процесів та зміцнення валют країн Східної Європи. Збільшення надання ІТ-послуг зумовило зростання переказів зі США. Зростання грошових переказів компенсувало вищі, ніж у 2016 році, виплати за дивідендами через розширення в травні 2017 року дозволу на репатріацію на дивіденди, нараховані за 2016 рік.

На відміну від попереднього року державний сектор відігравав значну роль в надходженні капіталу. Завершення третього перегляду програми EFF з МВФ дало змогу уряду отримати черговий транш кредиту макрофінансової допомоги від Європейської комісії на суму 0,6 млрд дол. Також у вересні 2017 року Україна після чотирирічної перерви повернулася на ринки зовнішніх запозичень – чисті залучення за суверенними єврооблігаціями становили 1,3 млрд дол. США. А придбання банками ОВДП, номінованими в іноземній валюті, призвело до скорочення активів банківської системи на 0,6 млрд дол.

Чистий приплив прямих іноземних інвестицій в Україну становив 2,3 млрд дол у 2017 році. Завершення більшості програм з рекапіталізації банків призвело до скорочення обсягу операцій банків з переоформлення боргу в статутний капітал до 0,6 млрд дол за підсумками 2017 року (2,1 млрд дол у 2016 році). Без урахування таких операцій, чисті надходження ПІІ за 2017 року зросли на 26% до 1,8 млрд дол.

Скорочення готівки поза банками залишилося вагомим джерелом надходжень за фінансовим рахунком у 2017 році. Однак його вплив суттєво зменшився порівняно з попереднім роком – обсяги скорочення становили 1,7 млрд дол.

«Завдяки профіциту зведеного платіжного балансу та отриманню у квітні чергового траншу від МВФ міжнародні резерви збільшилися на 21% до 18.8 млрд дол. США або 3.6 місяця імпорту майбутнього періоду станом на кінець 2017 року», - резюмують у Нацбанку.