НБУ: дефіцит держбюджету в 2019 році може виявитися меншим, ніж планується

Все про економіку та фінанси

За оцінками НБУ, держбюджет на 2019 рік розроблено на основі досить консервативного макроекономічного прогнозу. Як зауважує центробанк в "Інфляційному звіті", це проявилося "в стриманому зростанні доходів та видатків порівняно з фактичними показниками 2018 року (10.6% та 12.8% відповідно)".

"Однак через вищі темпи зростання видатків порівняно з доходами, дефіцит розшириться порівняно з показниками 2018 року – до 2.3% ВВП, хоча первинне сальдо залишиться додатним. При цьому ключові ризики сконцентровані в частині фінансування. Це стосується не тільки коштів від приватизації, а й запланованих обсягів залучень як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках", - уточнює НБУ.

Він зауважує, закон про держбюджет ґрунтується на незначних податкових змінах. Так переглянуто та проіндексовано ставки окремих акцизів, рентної плати й екологічного податку. Істотне зростання надходжень від рентних платежів також відображає ефекти від підвищення цін на газ для побутових споживачів, що позначиться і на надходженнях від ПДВ.

"У цілому податкові надходження збільшаться на 14.2% порівняно з фактичними даними 2018 року. Однак, такі темпи перевищуватимуть зростання номінального ВВП згідно з прогнозом НБУ, що може свідчити про певну оптимістичність очікувань щодо цих надходжень. Передусім це стосується надходжень від ПДВ, які й у 2018 році були нижчими, ніж планувалося", - констатує Нацбанк.

За його очікуваннями, неподаткові надходження знизяться, що пов’язано передусім із високою базою порівняння фактичних показників у 2018 році.

Як зазначається, досить стримане збільшення видатків пов’язано з скороченням витрат на надання пільг та субсидій населенню на оплату послуг ЖКГ (на 15.9 млрд до 55.1 млрд грн). Після розширення програми субсидіювання населення на оплату послуг ЖКГ у 2015 ‒ 2016 роках поступове її скорочення було прогнозованим. Це відображає зростання доходів домогосподарств, більш помірне підвищення тарифів, поліпшення адресності та більш ощадливе споживання ресурсів населенням, каже НБУ. З огляду на розпочатий процес монетизації субсидій законом передбачено 20 млрд грн з загального обсягу на їх виплату в готівковій формі.

У 2019 році збільшено підтримку Пенсійного фонду – на 17.4 млрд грн до 167.5 млрд грн. Це пов’язано як із запланованою індексацією пенсій, так і з напруженим виконанням бюджету Пенсійного фонду у 2018 році. Так протягом року фонд брав позики з ЄКР для покриття розривів ліквідності, залишок непогашених позик становив 4.8 млрд грн на кінець 2018 року.

За іншими напрямами видатки також збільшено помірно порівняно з фактичним виконанням у 2018 році. 

"У цілому видатки зростають випереджаючими темпами порівняно з доходами. У результаті плановий дефіцит збільшено – до майже 90 млрд грн. З одного боку, такий обсяг дефіциту – помірний та відповідає вимогам МВФ (2.3% ВВП), з іншого – суттєво вищий від фактичного показника 2018 року. Крім того, на 2019 – 2020 роки припадають пікові виплати за зовнішнім державним та гарантованим боргом. А враховуючи значні обсяги розміщень ОВДП у 2018 році, серед яких переважали короткострокові папери, загальні фінансові потреби державного бюджету у 2019 році становитимуть 9.1% ВВП порівняно з 8.3% ВВП у 2018 році", - констатує Нацбанк.

Згідно з законом дефіцит бюджету та боргові зобов’язання в 2019 році планується профінансувати переважно за рахунок внутрішніх та зовнішніх залучень. Зовнішні залучення заплановано на суму понад 5 млрд дол. (у еквіваленті за середнім курсом гривні до долара США, закладеним у бюджет), з яких за загальним фондом – понад 4 млрд дол. Однак за останній рік умови на світових фінансових ринках для країн, ринки яких розвиваються, стали більш жорсткими. Це відобразилося у збільшенні вартості зовнішніх залучень. Крім того, у рік подвійних виборів попит на українські ОЗДП може бути нижчим.

Внутрішні залучення заплановано в сумі 202 млрд грн, що на 15.9% більше від суми фактичних запозичень у 2018 році та перевищує обсяги виплат за внутрішніми зобов’язаннями на 34%. Також у бюджеті традиційно закладено отримання коштів від приватизації (17.1 млрд грн).

"З огляду на низькі надходження в попередні роки, ризик недоотримання коштів із цього джерела залишається високим. У випадку браку коштів від приватизації та нижчих, ніж заплановано, зовнішніх запозичень замістити їх на внутрішньому ринку може бути складно. Це зумовлено доволі амбітним плановим обсягом внутрішніх запозичень. З огляду на значні ризики, сконцентровані в частині фінансування бюджету, вірогідним є виконання бюджету у 2019 році з меншим, ніж заплановано, дефіцитом.

Відповідно, за прогнозом НБУ, фіскальна політика в 2019 році буде дещо жорсткішою порівняно як із запланованими параметрами, так і з попереднім роком. Це стане одним із факторів уповільнення розширення сукупного попиту у 2019 році та послаблення інфляційного тиску", - резюмує НБУ.