ФГВФО - про сумнівні операції в "Радикал Банку"

Все про економіку та фінанси

Фонд гарантування в офіційній заяві констатував, що за день до передачі ПАТ «Радикал Банк» під управління ФГВФО керівництвом банку було проведено тисячі внутрішньобанківських операцій, у результаті яких було виведено активів на загальну суму 824,18 млн грн, а сума зобов’язань банку за поточними рахунками фізичних осіб навпаки збільшилась в 7,3 рази.

Нижче - пряма мова із заяви Фонду:

"Такі операції проводились як у день так і після опівночі. У результаті усіх маніпуляції кредитний портфель ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» зменшився утричі, а навантаження на Фонд гарантування вкладів щодо виплати гарантованої суми відшкодування збільшилось на 80 млн грн.

Так, напередодні визнання банку неплатоспроможним (станом на 09.07.2015) залишки коштів на балансових рахунках ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» за виданими кредитами складали 1 321,2 млн грн, а в день введення в банк тимчасової адміністрації сума коштів, що значилась за кредитним портфелем ПАТ «РАДИКАЛ БАНК», була майже утричі меншою і становила 500,9 млн грн.

Як було виявлено на початку процедури ліквідації ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» таке зменшення в бухгалтерському обліку банку було спричинене проведенням ряду операцій – відступленням права вимоги за працюючими кредитними договорами у сумі 769,7 млн грн на користь компанії ТОВ «КУА «АРБ ІНВЕСТМЕНС» та згортанням заборгованості позичальників на суму 142,12 млн грн за рахунок залишків коштів на поточних та депозитних рахунках клієнтів банку.

Підписання колишнім топ-менеджментом банку угод про відступлення ТОВ «КУА «АРБ ІНВЕСТМЕНС» прав вимоги за кредитними договорами явно свідчить про умисне розкрадання активів ПАТ «РАДИКАЛ БАНК», оскільки, як було з’ясовано, виведені з-під контролю банку кредити ані фактично, ані юридично не належали до категорії проблемних. Позичальники за такими кредитами справно виконували свої зобов’язання перед ПАТ «РАДИКАЛ БАНК», не допускали прострочок, а предмети забезпечення були в наявності і у доброму стані. Водночас з метою надання факту передачі прав вимоги економічної доцільності, присвоєння таким операціям ознак законності та приховування намірів розкрадання активів ПАТ «РАДИКАЛ БАНК», було складено низку документів, які суперечили Статуту банку, зокрема в частині повноважень колегіальних органів. Крім того, вкрадений кредитний портфель в подальшому був некоректно відображений в бухгалтерському обліку банку. Наслідком таких дій, стало відображення на балансі банку протягом одного дня збитку в сумі понад 421,9 млн грн.

Операції зі згортання заборгованості позичальників ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» також проводились не без участі вже згадуваної компанії – ТОВ «КУА «АРБ ІНВЕСТМЕНС». У цьому випадку ТОВ «КУА «АРБ ІНВЕСТМЕНС» виступила посередником в такій оборудці. Спершу залишки з рахунків юридичних та фізичних осіб – контрагентів ПАТ «РАДИКАЛ БАНК», у сумі 248,1 млн грн, були перераховані без отримання згоди власників на рахунок нерезидента LAS COMMERCE LTD – компанію де-факто пов’язану з топ-менеджментом банку, а потім в якості оплати за інвестиційні сертифікати зараховані на рахунки ТОВ «КУА «АРБ ІНВЕСТМЕНС». В подальшому ці кошти були перераховані банку в якості оплати за уступку права вимоги. Тобто, з ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» розрахувались борговими зобов’язаннями цього банку перед його клієнтами, здійснені «розрахунки» не призвели до реального надходження до ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» будь-яких коштів. Примітним є те, що усі транзакції були проведені внутрішньобанківськими проводками всього за один день.

Одразу після початку процедури виведення банку з ринку такі операції та укладені договори було віднесено до категорії нікчемних. Зокрема, Фонд звернувся до суду з позовною вимогою до ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» та ТОВ «КУА «АРБ ІНВЕСТМЕНС» щодо визнання договору про відступлення ТОВ «КУА «АРБ ІНВЕСТМЕНС» прав вимоги за працюючими кредитами недійсним. В результаті 11 квітня 2018 року Господарський суд Київської області задовільнив в повному обсязі позов Фонду гарантування та повернув права вимоги за кредитами за банком.

Щодо дроблення вкладів фізичних та юридичних осіб:

Особливу увагу до проведених 09.07.2015 операцій привернув і той факт, що в ніч перед оголошенням ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» неплатоспроможним в операційній системі банку зафіксоване масове відкриття рахунків фізичних осіб в межах гарантованої суми відшкодування без реального надходження готівкових коштів. Натомість зарахування на рахунки здійснювалось шляхом дроблення вкладів фізичних осіб та перерозподілу коштів з рахунків юридичних осіб. За один день перед введенням тимчасової адміністрації було відкрито 503 поточних рахунки фізичних осіб, що дорівнює кількості відкритих рахунків за попередні півроку роботи банку. Мали місце непоодинокі факти коли, кошти фізичних осіб у межах гарантованої суми «надходили» на рахунки ще до моменту їх відкриття. Відповідні операції з розміщення коштів реєструвались у робочий час до 18.00, натомість, рахунки таким вкладникам були відкриті лише вночі. Що свідчить про навмисне втручання у роботу операційної системи банку АБС Б2.

Згідно з даними оборотно-сальдових відомостей банку за один день – 09.07.2015, сума зобов’язань банку за поточними рахунками фізичних осіб збільшилась в 7,3 рази: з 15 млн грн – до 95 млн грн. Очевидно, що такі дії були спрямовані на документальне оформлення підстав для отримання гарантованих виплат від Фонду гарантування вкладів. За такими правочинами було встановлено ознаки нікчемності, про що було надіслано відповідні повідомлення, та, відповідно, не включено до Переліку вкладників на отримання відшкодування.

В подальшому так звані вкладники почали звертатись до адміністративних судів з позовами про включення їх до Переліку вкладників, що мають право на відшкодування вкладів за рахунок Фонду гарантування вкладів. З 2015 року значна кількість таких справ розглядаються у судах першої, апеляційної та касаційної інстанцій судів адміністративної юрисдикції. У їхніх рішеннях, після дослідження усіх обставин справи та оцінки доказів у сукупності, неодноразово встановлювались факти того, що так звані вкладники фактично не перебували у відділеннях банку та особисто не укладали договори поточного рахунку, а відтак і не вносили готівкові кошти на поточні рахунки.

Однак, суди приймають діаметрально протилежні рішення – один зобов’язує уповноважену особу Фонду гарантування вкладів включити їх до Переліку вкладників та виплатити гарантовану суму відшкодування. Інший, навпаки, вважає, що так звані вкладники фактично не перебували у банку та кошти на рахунки не вносили, а тому, виплата відшкодування за вкладами здійснюватися не повинна.

На даний час, на розгляді у Верховному суді перебуває справа за спільним позовом 159 вкладників, при цьому виконання рішення судів першої та апеляційної інстанції (щодо включення вкладників до Переліку) зупинено до остаточного прийняття рішення у цій справі.

Загалом, за час здійснення процедури виведення ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» з ринку, Фондом гарантування направлено 43 заяви до правоохоронних органів про вчинення кримінальних правопорушень на загальну суму збитків 4 622,4 млн грн.

Відповідно до затвердженої ліквідаційної маси ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (станом на 01.03.2016 з урахуванням змін станом на 01.11.2016) на балансі банку обліковувались активи на загальну суму 1 421,85 млн грн, а суб’єкти оціночної діяльності оцінили їх у майже п’ять разів менше – 302,4 млн грн.

Нагадаємо, що у рамках виплати гарантованої суми відшкодування вкладниками ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» отримано 155,6 млн грн.

Загальна сума акцептованих вимог кредиторів ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» становить 751,9 млн грн, з яких на сьогодні погашено лише 76,0 млн грн – 18% вимог кредиторів третьої черги (грошові вимоги Фонду гарантування вкладів) та 9% – сьомої черги кредиторів".