Енергетичний сектор: як Кабмін планує його реформувати в 2015-2017 рр.

Все про економіку та фінанси

До редакції FINBALANCE потрапила робоча версія Плану відновлення України на 2015-2017 рр, який розробляють в уряді. Публікуємо частину документу, що стосується енергетичного сектору.

"Український сектор енергетики є дуже неоднорідним і має розглядатися за підгалузями. Ключовим питанням, що впливає на всю економіку країни є дуже неефективне використання енергетичних ресурсів. Основною проблемою галузі, спільною для всіх секторів, є величезна залежність від імпорту енергетичних ресурсів від одного постачальника (російський газ і ядерне паливо). Основними проблемами в енергетичному підсекторі (електроенергія) є недосконала модель ринку електроенергії, дуже незбалансована та суперечлива тарифна система, недосконале регулювання (Національний регулятор не має достатньо ні сили, ні влади, ані практичної незалежності) і величезний брак інвестицій (особливо стратегічних). Відсутність вугілля антрацитової групи – нова, але дуже серйозна проблема для сектору. Підгалузь нафти і газу спотворюється вкрай неефективною монополією НАК "Нафтогаз України", де дуже не вистачає фіскального обліку, відсутністю газового ринку, суперечливою тарифною системою і залежністю від одного (дуже ненадійного) зовнішнього постачальника газу. Частина підсектору вугілля, що є власністю держави – це вкрай неефективна "прірва" субсидування, яка повинна бути продана або закрита. Для іншої частини підгалузі основною проблемою є відсутність ринку збуту вугілля. Перелік нових проблем (знищення шахт, нездатність діставати з них вугілля і т.д.) була викликана останнім часом війною на Донбасі.

Протягом 2014 року в Україні було розпочато поступове приведення тарифів на газ, електричну та теплову енергію до економічно обґрунтованих. Розпочато впровадження нового Закону України “Про засади функціонування ринку електричної енергії”. Розпочато розробку та впровадження програм та інших механізмів державної підтримки проектів по заміщенню природного газу на інші (альтернативні) види палива для цілей теплопостачання житлових та бюджетних будівель. Україна також розпочала диверсифікацію постачань природного газу та розширила диверсифікацію постачань палива для АЕС. В секторі енергоефективності та відновлюваних джерел енергії прийнято Національний план дій щодо відновлюваних джерел енергії до 2020 та розроблено Національний план дій щодо енергоефективності до 2020 р. Враховуючи нинішній стан сектору було розроблено проект Національного плану реагування на надзвичайні ситуації в паливно-енергетичному комплексі (разом з американськими та канадськими партнерами). Крім того, розпочато реструктуризацію Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” та розроблено план помісячного погашення боргу клієнтів НАК до кінця 2015 року.

В результаті вищезазначених дій було підвищено тарифи на електричну та теплову енергію (до 40 %) та ціни на газ для населення (до 79%), але поточный рівень цін є далеким вид ринкового. Було утворено Координаційний центр для забезпечення впровадження нової моделі ринку електроенергії, розпочався процес її реалізації.

Основні цілі секторальної політики на середньостроковий період є зниження енергоємності ВВП (на 20 % до кінця 2020 року), забезпечення максимально широкої диверсифікації джерел первинних енергоносіїв та максимального використання внутрішніх джерел енергії та первинних енергоносіїв власного видобутку, лібералізація ринків енергії та палива згідно Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, повна реформа (перегляд та балансування, відмова від перехресного субсидування та державного дотування, а також вирішення проблеми непогашеної заборгованності усіх груп клієнтів НАК «Нафтогаз України») системи ціно- та тарифоутворення на енергію та паливо, а також залучення великих міжнародних інвестицій (включаючи стратегічних інвесторів) в енергетичний сектор України.

У 2015-2017 рр. планується

• Прийняття закону про статус Національного регулятора з метою забезпечення незалежності та розширення компетенції до повного спектру регуляторних та нормотворчих повноважень та цілей, передбачених третім енергетичним пакетом
• Визначення вразливих та незахищених категорій споживачів, розробка та запровадження системи адресної грошової допомоги цим споживачам для забезпечення впровадження реформи тарифів на електричну енергію та паливо (природний газ)
• Гармонізація нормативної та правової бази ринків електроенергії та природного газу з третім енергетичним пакетом ЄС, включаючи розподіл транспортування та дистрибуції електроенергії та природного газу одне від іншого та від інших видів діяльності
• Створення ринку вугілля
• Завершення повномасштабної реформи НАК «Нафтогаз України» (включаючи реформування виробництва та постачання газу та бізнесу з його транспортування та зберігання)
• Ретельний перегляд національного законодавства та системи підтримки відновлювальної енергетики, балансування «зелених» тарифів, скасування вимоги щодо місцевої складової
• Забезпечення (впровадження) 100% обов’язкового комерційного обліку споживання енергоресурсів (електроенергії, тепла та природного газу) для всіх категорій та груп споживачів
• Приведення цін на електроенергію, тепло та природний газ для населення до ринкового рівня
• Відмова від будь-яких видів перехресного субсидування та державного дотування будь-яких тарифів в енергетичному секторі для всіх груп та категорій споживачів
• Завершення будівництва газогону-інтерконектору між Україною і Польщею
• Реалізація плану технічних та організаційних заходів щодо інтеграції (синхронізації) об’єднаної енергосистеми України до енергосистем країн Європи ENTSO-E
• Розробка Державним Агенством з Енергоефективності (ДАЕЕ) детальних цільових програм з енергоефективності для головних енергоспоживальних секторів: промисловості, житлового фонду, громадських споруд та муніціпальних комунальних підприємств

Донорська допомога у сфері енергетики є необхідною за такими напрямами як розробка системи адресної фінансової допомоги малозабезпеченим та незахищеним споживачам, підвищення компетенцій Національного регулятора, забезпечення 100 % обліку споживання (технічна підтримка, кредитні лінії), створення законодавства з ЕЕ, ЕСКО, створення системи заохочення енергозбереження в громадському і житловому секторі, розроблення законодавства у відповідності до вимог третього енергетичного пакету, забезпечення технічної можливості підключення ОЕС України до Європейських енергетичних систем, вирішення питання зберігання та переробки відпрацьованого ядерного палива та управління високоактивними радіоактивними відходами, імплементація заходів з підвищення ядерної і радіаційної безпеки, підвищення безпеки АЕС, диверсифікація джерел постачання ядерного палива, створення фонду для виведення з експлуатації закритих АЕС тощо (спеціальні фінансові механізми).

Виклики
• Реформування ринків енергії (електричної та теплової) та палива (газ та вугілля) та реформування системи тарифів та цін

Послідовність ключових реформаторських кроків
• Впровадження 100 % обов’язкового комерційного (фіскального) обліку споживання енергії та палива – до січня 2016 року
• Негайна розробка системи адресної допомоги вразливим та незахищеним верствам населення для забезпечення впровадження реформи тарифів та цін на енергію та паливо – до липня 2015 року
• Створення системи стимулювання енергозбереження в бюджетному та житловому секторі – до січня 2016 року
• Гармонізація нормативної та правової бази для ринків електроенергії та природного газу у відповідності з третім енергетичним пакетом ЄС – до грудня 2016
• Повне впровадження закону “Про засади функціонування ринку електричної енергії” – до грудня 2016 року
• Створення повноцінного ринку вугілля
• Усунення будь-якого перехресного субсидування та державного дотування між тарифами в енергетичному секторі для будь-яких категорій споживачів – до кінця 2015 року

Ключові показники ефективності
• Закони про ринок електроенергії та про газовий ринок, доповнені відповідно до вимог третього енергетичного пакету ЄС, прийняті до грудня 2016 року
• Наявність комерційного (фіскального) обліку споживання електричної енергії, теплової енергії та природного газу всіма категоріями споживачів до січня 2016 року
• Приведення тарифів на теплову та електричну енергію та ціни на газ до ринкового рівня до кінця 2015 року
• Скорочення споживання первинних енергоресурсів на одиницю ВВП на 20 % до 2020 року"