"Банк інвестицій та заощаджень": НБУ відхилив одну кандидатуру на посаду глави правління, є нова

Все про економіку та фінанси

1 лютого наглядова рада “Банку інвестицій та заощаджень” обрала головою правління цієї фінустанови фінансового директора, в.о. голови правління Віталія Зіннікова, йдеться в повідомленні банку в системі розкриття інформації НКЦПФР.

Як зазначається, підставою для такого рiшення стало те, що 03.12.2018 наглядова рада банку вирішила обрати головою правління Олександра Борщука, який мав заступити на вказану посаду пiсля надання письмової згоди на це Нацбанком.

“За результатами розгляду пакету документiв, а також спiвбесiди, проведеної Правлiнням Нацiонального банку України з Борщуком О.С., Правлiння Нацiонального банку України дiйшло висновку про недостатнiсть професiйного та управлiнського досвiду Борщука О.С. в обсязi, необхiдному для виконання обов’язкiв Голови Правлiння Товариства.

Зiннiков В. О. заступить на посаду Голови Правлiння Товариства пiсля надання письмової згоди на це Нацiональним банком України.

До моменту погодження Нацiональним банком України Зiннiкова В.О. на посадi Голови Правлiння Товариства вiн буде продовжувати виконувати обов`язки Голови Правлiння Товариства”, - констатується в повідомленні “Банку інвестицій та заощаджень”.

Як зауважується, В. Зiннiков обраний головою правлiння банку до моменту його переобрання.

Упродовж останніх 5 років В. Зiннiков обiймав такі посади:

- з 2006 по 2014 роки – директор департаменту фондових операцiй i довiрчого управлiння ПАТ «Кредитпромбанк»;
- з 2014 по 2015 роки – виконавчий директор по роботi з клiєнтами ПАТ «Кредитпромбанк»;
- з 2016 по 2017 роки – директор ТОВ «ФК «Композит-факторинг»»,
- з 06.01.2017 року по 15.02.2017 року - радник голови спостережної ради ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень»;
- з 16.02.2017 року по 20.06.2018 року - фiнансовий директор, член правлiння ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень»,
- з 21.06.2018 по теперiшнiй час - в.о. голови правлiння ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень», фiнансовий директор ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень».

Як писав Finbalance, відповідно до звітності "Банку інвестицій та заощаджень", за підсумками 2018 року він звітує про прибуток 10,3 млн грн.

За результатами торішнього стрес-тесту (проводився на базі показників на 01.01.2018), цей банк мав докапіталізуватися на 344,8 млн грн. Водночас він констатував, що забезпечив покриття вказаної потреби в капіталі і "не потребує докапіталізації за результатами оцінки стійкості" (цитата).

Разом з тим, до кінця 2019 року “Банк інвестицій та заощаджень” має ще врегулювати питання з нестачею капіталу на 1,045 млрд грн за рахунок виконання плану реструктуризації.

Заявлений банком показник достатності (адекватності) регулятивного капіталу на 01.01.2019 - 14,88% (вимога НБУ - не менше 10%).

Водночас на 01.01.2019 “Банк інвестицій та заощаджень” порушував норматив Н9 - норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов’язаними з банком особами: хоча цей показник за вимогами регулятора не має перевищувати 25%, у вказаної фінустанови він становив 162,19%.

Про борги групи "Континіум" (яка контролює "Банк інвестицій та заощаджень" та мережу АЗС WOG) див. тут.

За даними НБУ, в червні 2018 року він за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення застосував до "Банку інвестицій та заощаджень" заходи впливу у вигляді штрафу в розмірі 5 млн грн за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу, що полягала, зокрема, "в проведенні (у тому числі на підставі документів, що не відповідають дійсності) за рахунками пов’язаних між собою клієнтів-юридичних осіб великомасштабних (більше 7 мільярдів гривень) фінансових операцій, які містять ознаки таких, що можуть бути пов’язані з легалізацією кримінальних доходів, здійсненням фіктивного підприємництва" (цитата).

"Зазначені кошти пройшли транзитом через банк та були переведені у готівку в інших банках, зокрема за рахунками юридичних осіб, які також надали до відповідних банків документи, що містять ознаки підробних/фіктивних", - зауважував регулятор.

Тоді ж НБУ застосував письмове застереження за:

– несвоєчасне надання на запит Національного банку інформації/подання Національному банку недостовірної звітності;

– неналежне виконання Банком обов’язку розробляти, впроваджувати та постійно з урахуванням законодавства оновлювати внутрішні документи з питань фінансового моніторингу;

– порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку, у тому числі клієнтів банку – публічних діячів або пов’язаних з ними осіб;

– неналежне виконання Банком обов`язку забезпечувати у своїй діяльності управління ризиками та здійснювати переоцінку ризиків клієнтів;

– несвоєчасне повідомлення відповідального працівника банку про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу.

"Крім того, у зв’язку з незабезпеченням належного виконання керівниками ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" своїх посадових обов`язків, що призвело до порушень банком вимог законодавства та здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу та наразило Банк на репутаційні ризики та ризики юридичної відповідальності Національний банк України прийняв рішення вимагати заміну:

- голови правління цього банку у зв’язку з незабезпеченням належної організації внутрішньої системи суб`єкта первинного фінансового моніторингу щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

- члена правління банку, відповідального за проведення фінансового моніторингу у цьому банку, зокрема, за незабезпечення здійснення належного управління ризиками легалізації кримінальних доходів та не вжиття достатніх, оперативних та належних заходів з метою зменшення ризиків використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів", - йшлося в офіційній заяві НБУ.