Банк Порошенка в січні-червні збільшив прибуток удвічі, депозити зросли на 1 млрд грн.

Все про економіку та фінанси

Відповідно до звітності «Міжнародного інвестиційного банку» (мажоритарний акціонер – Петро Порошенко), за підсумками 1-го півріччя він зафіксував прибуток 20,15 млн грн, що вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Чистий процентний дохід банку склав 82,2 млн грн., чистий комісійний дохід – 27,8 млн грн. Резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках зросли на 56,9 млн грн.

Позитивний результат від операцій з іноземною валютою склав 7,9 млн грн., від переоцінки валюти – 1,1 млн грн.

Активи банку збільшилися до 6,44 млрд грн. (з 5,5 млрд грн. на початок року). Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів зріс до 2,22 млрд грн. (з 1,94 млрд грн); кредитний портфель скоротився до 2,13 млрд грн. (з 2,25 млрд грн); портфель цінних паперів на продаж збільшився до 1,58 млрд грн. (з 1,1 млрд грн).

Обсяг коштів банків скоротився до 7,7 млн грн (43,7 млн грн на початок року); обсяг коштів клієнтів зріс до 5,96 млрд грн. (з 5,02 млрд грн).

Статутний капітал збільшився на 25,3 млн грн – до 161,6 млн грн.

На кінець червня акціонери "Міжнародного інвестиційного банку" (а серед них, крім П. Порошенка, у т.ч. І. Кононенко; перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський; син і дочка глави Фонду гарантування К. Ворушиліна) тримали на його рахунках 1,1 млрд грн.

Довідково

Як писав Finbalance, за оцінками аудиторської компанії «ПКФ Аудит-фінанси», яка здійснювала аудит звітності «Міжнародного інвестиційного банку» (мажоритарний акціонер – Петро Порошенко) за 2015 рік, станом на кінець грудня вказана фінустанова не повною мірою дотримувалася вимог щодо формування резервів, які передбачені постановою правлiння НБУ вiд 25 сiчня 2012 року №23, в частинi визначення стану обслуговування боргу.

«Внаслiдок чого розмiр резерву за активними банкiвськими операцiями, розрахований вiдповiдно до цього нормативно-правового акту НБУ, є заниженим на 34 136 тис. грн. Крiм того, за окремими кредитними операцiями Банк не в повнiй мiрi врахував збитковi подiї, якi мають вплив на можливiсть виконання позичальниками зобов’язань за такими кредитними операцiями, що призвело до заниження суми резерву на 7 670 тис. грн.», - констатується у висновку аудиторів.

Разом з тим у документі додається, що «при розрахунку розмiру резерву за вiдповiдними кредитними операцiями станом на 01.04.2016 банк усунув вищеописанi недолiки (стан обслуговування боргу було визначено згiдно з нормативними вимогами НБУ та згаданi збитковi подiї було враховано)».

Зауважимо, що за підсумками 2015 року «Міжнародний інвестиційний банк» задекларував прибуток 26,23 млн грн.

Враховуючи ж інформацію аудиторів, можна припустити, що якби МІБ на кінець грудня повністю виконав вимоги щодо резервів, його фінансовий результат за підсумками минулого року міг бути негативним (тобто банк зафіксував би збиток).