Банк "Глобус": аудитори вказали на ризик ліквідності

20.05.2017, 09:00

Відповідно до звітності банку «Глобус», за підсумками І кварталу він задекларував прибуток 10,6 млн грн (за весь 2016 рік – збиток 83,9 млн грн, у 2015 році – прибуток 305 тис грн, у 2014 році – 7,7 млн грн).

В аудиторському висновку ТОВ «Інтер-аудит» до звітності банку «Глобус» за 2016 рік зауважується, що банк відобразив вартість інвестиційної нерухомості (за методом собівартості) в обсязі 238,7 млн грн (16% загальної вартості активів). За 2016 рік вона зросла на 166 млн грн за рахунок придбання земельних ділянок (в обмін на заборгованість за кредитами). При цьому вартість об`єктівінвестицій станом на дату оприбуткування була визначена на підставі оцінки ринкової вартості, проведеної експертами.

«Станом на дату випуску аудиторського висновку у банку не має фактичних операцій з необоротними інвестиційними активами, які могли б надати докази, що суперечать або підтверджують надійність ринкової оцінки майна, проведеної раніше в 2016 році.

У зв`язку з притаманною економіці нестабільністю та відсутністю організованого ринку землі ставки вартості площі земельних ділянок мають високу волатильність і діапазон таких ставок є дуже широким. Тому дати кількісну оцінку впливу даного питання на показники фінансової звітності складно», - констатували аудитори.

На їх думку, описаний чинник збільшив ризик ліквідності: «Негативний сукупний розрив ліквідності становить за фінансовими інструментами за очікуваним строком погашення "від 3 до 12 місяців" становить (201 358) тис грн (на 31.12.2015 року навпаки була позитивна різниця між активами та зобов`язаннями 198 924 тис грн за той же самий очікуваний строк). Вказаний розрив ліквідності становить 15 відсотків від вартості активів банку, що створює ризики невиконання банком своїх зобов`язань за несприятливих умов або у стресових ситуаціях.

Однак, протягом звітного періоду банк не порушував строків розрахунків з клієнтами та контрагентами. Якість управління активами і пасивами банку знаходиться підщоденним контролем менеджменту банку, в тому числі на дату підписаннязвітності до випуску. Крім того, на думку менеджменту банку, тимчасові розриви можуть бути компенсовані у повній мірі за рахунок операцій з ОВДП та депозитними сертифікатами».

За даними банку «Глобус», на кінець 2016 року обсяг ОВДП в його портфелі становив 186,6 млн грн, на кінець І кварталу-2017 – 162,3 млн грн.

Кредитний портфель банку «Глобус» у І кварталі зріс до 914,7 млн грн (з 817,6 млн грн на початок року), обсяг коштів банків – до 86,7 млн грн (з 32 тис), обсяг коштів клієнтів лишився фактично без змін (1,06 млрд грн).

Про «питання» СБУ щодо купівлі банком «Глобус» землі в УПБ див. тут.