БТА Банк продає нерухомість на 919 млн грн, аудитори не вірять у прибуток за 2016 рік

25.05.2017, 13:00

Відповідно до звітності БТА Банку, за підсумками І кварталу він зафіксував збиток 13,7 млн грн (за весь 2016 рік банк декларував прибуток 4,1 млн грн, у 2015 році – 3,6 млн грн, у 2014 році – 39,3 млн грн).

БТА Банк повідомив, що його акціонери ухвалили рішення щодо продажу інвестиційної нерухомості банку загальною балансовою вартістю на 31.12.2016 в розмірі 919,3 млн грн, причому за ціною, не нижчою за балансову вартість на момент продажу.

На кінець 2016 року БТА Банк декларував наявність інвестиційної нерухомості в розмірі 1,23 млрд грн, на кінець І кварталу-2017 – 1,18 млрд грн (понад половина усіх активів).

В аудиторському висновку Deloitte до звітності БТА Банку за 2016 рік зауважується, що торік за рішенням суду банк втратив право власності на частину інвестиційної нерухомості балансовою вартістю 49,4 млн грн, але не припинив визнання активу у звіті про фінансовий стан, що не відповідає вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності. «Якби керівництво припинило визнання активу, інвестиційна нерухомість та капітал станом на 31 грудня 2016 року, а також чистий прибуток за 2016 рік зменшились би на 49 730 тисяч гривень, відповідно», - констатували аудитори.

За даними БТА Банку, його інвестиційна нерухомість складається з земельних ділянок, житлових та нежитлових приміщень, що виступали як забезпечення за виданими кредитами, на які було звернено стягнення на предмет застави в рахунок погашення кредитів. Як зазначає банк, інвестиційна нерухомість утримується з метою отримання орендного доходу або росту вартості капіталу, а не для виробництва чи поставки товарів та послуг чи з адміністративною метою, а також не для продажу в межах звичайної діяльності.

БТА Банк повідомив, що на 31.12.2016 року частину інвестиційної нерухомості у сумі 442,45 млн грн. було передано як забезпечення під заборгованість перед казахським «БТА Банком».

У своєму висновку фахівці Deloitte вказали ще на такий «епізод» у діяльності БТА Банку:

«Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років керівництво відобразило валютне фінансове зобов’язання перед акціонером за балансовою вартістю 24 588 тисяч гривень та 21 027 тисяч гривень, відповідно, та не здійснило його перерахунок згідно з курсами обміну на ці дати, що не відповідає вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Якби керівництво відобразило фінансове зобов’язання перед акціонером за курсами обміну, чинними станом на 31 грудня 2016 та 2015 років, його балансова вартість збільшилась би на 242 617 тисяч гривень та 201 123 тисячі гривень, відповідно.

Ефект від переоцінки заборгованості, що відображається як збиток від операцій з іноземною валютою (курсові різниці) за ці роки, був би 30 045 тисяч гривень та 138 548 тисяч гривень, сума податку на прибуток за ці роки зменшилась би на 13 721 тисячу гривень та 242 тисячі гривень, а сума власногокапіталу станом на 31 грудня 2016 та 2015 років зменшилась би на 228 896 тисяч гривень та 200 881 тисячу гривень, відповідно.

Визнання заборгованості, як валютної, станом на 31 грудня 2016 та 2015 років призведе до збільшення відкритої короткої валютної позиції в доларі США на суму 267 205 тисяч гривень та 222 150 тисяч гривень, відповідно».

У свою чергу БТА Банк запевнив, що після 31 грудня 2016 року було усунено порушення ліміту відкритої валютної позиції.

За даними банку, на кінець І кварталу його борг перед акціонером становив 112 млн грн (на кінець 2016 року - 109 млн грн).