"Альтком" не зміг відсудити 523 млн грн у Промінвестбанку

Все про економіку та фінанси

20 червня Київський апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу ТОВ "Шляхове будівництво "Альтком" на рішення Госпсуду м. Києва від 16.01.2017, яким компанії було відмовлено в задоволенні позову щодо стягнення з Промінвестбанку 523 млн грн, які, на думку "Шляхове будівництво "Альтком", були безпідставно сплачені ним для банку.

Свої позовні вимоги ТОВ "Шляхове будівництво "Альтком" обґрунтовували тим, що зміст кредитного договору про відкриття кредитної лінії 15-93/02-3/09 від 27.01.2009, який був укладений з Промінвестбанком, та договори про внесення змін до нього, порядок, умови, строки на здійснення погашення кредиту є непогодженими між сторонами, а встановлені в них умови суперечать між собою, тому, за твердженням позивача, у нього відсутні зобов`язання по виконанню умов договору, а умови порядку сплати відсотків за кредитним договором є не погодженими. Тому, на думку ТОВ "Шляхове будівництво "Альтком", Промінвестбанк отримав відповідні кошти «без достатньої правової підстави в силу ст. 1212 Цивільного кодексу України».

Натомість Київський апеляційний госпсуд вказав, що погоджується з висновком суду першої інстанції, що грошові кошти в сумі 523 млн грн були сплачені позивачем, як проценти за користування кредитом на виконання взятих на себе зобов`язань за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 15-93/02-3/09 від 27.01.2009, тому спірні грошові кошти набуті Промінвестбанком на достатніх правових підставах, а відтак не можуть бути повернені позивачу на підставі ст. 1212 Цивільного кодексу України.

«Стосовно тверджень апелянта щодо перевищення генеральним директором ТОВ «ЩБ «Альтком» повноважень при укладанні кредитного договору, колегія суддів також вважає безпідставним, оскільки в матеріалах кредитної справи наявний протокол №20/2008-1 зборів учасників ТОВ «ШБ «Альтком» від 20.11.2008 (який міститься в матеріалах даної справи), який свідчить про прийняття вищим органом позивача рішення щодо одержання кредиту на тих умовах, на яких укладено кредитний договір (в т.ч. зі сплатою 19,5% річних, а не 18% річних, як стверджує апелянт), а також свідчить про надання повноважень генеральному директору ТОВ «ШБ «Альтком» ОСОБА_1 на укладання кредитного договору», - зауважується в постанові Київського апеляційного госпсуду.

Як писав Finbalance, Госпсуд м. Києва розглядає позов ТОВ «Альтцем» до Промінвестбанку щодо стягнення 5,01 млрд грн.

Спершу позивач пред’являв до відповідача вимоги на 1,9 млрд грн, однак згодом уточнив вимоги, включивши до них у т.ч.

- суму недотриманого прибутку внаслідок порушення фінансування будівництва цементного заводу [слід розуміти, в Криму, - ред.] за період з вересня 2011 року по червень 2014 року;
- суму різниці в бік збільшення між витратами на будівництво цементного заводу згідно зведеного кошторисного розрахунку на 2008 рік та 2014 рік;
- суму витрат по сплаті страхових внесків зі страхування обладнання компанії «PolysiusAG» тощо.
- суму недоотриманого доходу у вигляді упущеної вигоди від депозитних надходжень тощо.

На думку позивача, спір виник у зв`язку з неналежним виконанням відповідачем своїх зобов`язань за кредитним договором про відкриття мультивалютної кредитної лінії №15-93/02-902/08 від 14.03.2008 в частині надання кредитних коштів в межах сум та відповідно до термінів, обумовлених цим кредитним договором, що в свою чергу мало наслідком перенесення термінів завершення будівництва та відповідно понесення ТОВ «Альтцем» збитків. На підтвердження правильності обрахунку розміру вимог позивач надав суду висновок аудитора ТОВ АФ «Аудит-Конус».

Представник відповідача не погодився із висновками аудитора ТОВ АФ «Аудит-Конус» та вказав на недоведеність дійсного розміру понесених позивачем витрат.

21 квітня суд призначив експертизу по цій справі, яку доручено провести Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції.

Довідково. ТОВ «Альтцем» - структурний підрозділ групи «Альтком» (до якої Промінвестбанк подав судові позови на суму під 10 млрд грн за низкою кредитних договорів).

Раніше група «Альтком» називала Олександра Тісленка та Сергія Павлічева своїми кінцевими бенефіціарами, тоді як спостерігачі неофіційно пов’язували її в т.ч. з Борисом Колесніковим (віце-прем’єр в уряді Азарова, який курував підготовку до Євро-2012), однак він це спростовував.

Підставою для таких припущень стало те, що під час підготовки України до футбольного отурніру "Альтком" отримав підозріло багато великих держзамовлень на будівництво аеропортів, стадіонів, доріг тощо, часто - за процедурою закупівлі в одного учасника. За підрахунками «Наших грошей», йшлося про 13 млрд грн.

16 січня 2017 року Госпсуд м. Києва відмовився задовольнити позов ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком» до Промінвестбанку щодо стягнення 522,98 млн грн як таких, що були безпідставно отримані банком.

Свої позовні вимоги компанія обґрунтовувала тим, що зміст кредитного договору 15-93/02-3/09 від 27.01.2009, укладного з банком, та про внесення змін до нього були непогодженими сторонами, а встановлені в них умови суперечать між собою. Тому, за твердженням позивача, у нього відсутні зобов`язання по виконанню договору, у зв`язку з чим, сплачені нимкошти в сумі 522,98 млн грн, відповідно до його розрахунку, є такими, що отримані Промінвестбанком без достатньої правової підстави.

Натомість банк-відповідач констатував, що кошти отримані ним законно як відсоткові платежі за кредитом, з чим погодився суд, зауваживши, що «позивачем не доведено та документально не підтверджено того факту, що вказана сума набута відповідачем за позадоговірними відносинами».

25 січня Госпсуд Донецької області вирішив стягнути з ТОВ «Фиона», ТОВ «Дорстрой» (ЄДРПОУ 31660851), ТОВ «Дорстрой» (ЄДРПОУ 30645523), ТОВ «Гранд», ТОВ «ДЖС-Сервіс» по 2 тис грн заборгованості по комісії на користь Промінвестбанку, тоді як банк просив суд стягнути з відповідачів 1,2 млрд грн. 20 лютого суд видав накази про примусове стягнення вказаних сум.

Свої вимоги Промінвестбанк обґрунтовував неналежним виконанням зобов`язань за кредитним договором №15-93/02-3/09 від 27.01.2009 (укладався з ТОВ «Шляхове будівництво Альтком») і договорами поруки №15-94/02-99/09 від 30.01.2016, №15-94/02-108/09 від 27.01.2016, №15-94/02-102/09 від 30.01.2016, №15-94/02-105/09 від 30.01.2016, №15-94/02-106/09 від 30.01.2016.

«Оскільки за кредитним договором, день настання строку виконання основного зобов’язання по тілу кредиту є 31.12.2015, позивач мав звернутися з позовом до відповідачів по зобовязанню з повернення заборгованості по тілу кредиту в сумі 671 611 500,00 грн. - до 30.06.2016.

Позивач звернувся до господарського суду з позовом до відповідачів 05.07.2016, у зв’язку з чим, судом вбачається недотримання позивачем шестимісячного строку, визначеного ч. 4 ст. 559 Цивільного кодексу України, як преклюзивного строку від дня настання строку, виконання основного зобов`язання щодо вимог до поручителя про стягнення кредиту», - йшлося в рішенні суду від 25.01.2017.

Як писав Finbalance, 17 травня 2016 року Госпсуд Донецької області своїм рішенням (залишене без змін постановами Донецького апеляційного госпсуду від 26.10.2016 і ВГСУ 13.12.2016) частково задовольнив позов Промінвестбанку і стягнув з ТОВ «Шляхове будівництво Альтком» 466 млн грн за вказаним вище кредитним договором.

16 січня 2017 року Госпсуд Донецької області частково задовольнив клопотання ТОВ «Шляхове будівництво Альтком» і надав розстрочку на чотири роки на виконання рішення цього ж суду від 17.05.2016. Суд вирішив, що в рамках розстрочки ТОВ «Шляхове будівництво Альтком» має щомісяця виплачувати 9,72 млн грн, починаючи з лютого-2017. Ця ухвала була залишена без змін постановою Донецького апеляційного госпсуду від 06.02.2017 і постановою Вищого госпсуду від 28.03.2017.

22 березня 2017 року Госпсуд Донецької області відмовився задовольнити позов Промінвестбанку до ТОВ "Альтком" Бетон-строй", ТОВ "Альтком" Інвест-строй", ТОВ "Донспецмонтаж" і ТОВ "Будкомплект" щодо стягнення 1,2 млрд грн (як третя особа в справі фігурувало ТОВ "Шляхове будівництво "Альтком").

В обґрунтування заявлених вимог позивач посилався на неналежне виконання відповідачами зобов`язань за кредитним договором №15-93/02-3/09 від 27.01.2009, додатками до нього, та договорами поруки №15-94/02-90/09 від 27.01.2009, №15-94/02-92/09 від 30.01.2009, №15-94/02-94/09 від 30.01.2009, №15-94/02-98/09 від 30.01.2009.

Водночас суд згадав про рішення від 17.05.2016 щодо стягнення з ТОВ «Шляхове будівництво Альтком» (позичальника) 466 млн грн та, зокрема, вказав, що при зверненні про стягнення заборгованості з поручителів мало місце «недотримання позивачем шестимісячного строку, визначеного ч. 4 ст. 559 Цивільного кодексу України, як преклюзивного строку від дня настання строку, виконання основного зобов`язання щодо вимог до поручителів», а також, що «основне зобов`язання було змінено без згоди поручителів (відповідачів) таким чином, що рівень їх відповідальності збільшився».

Про фінансовий стан Промінвестбанку та його продаж читайте тут.