Активи фінкомпаній у 2018 році зросли на 16,5% до 125 млрд грн

Все про економіку та фінанси

За даними Нацкомфінпослуг, кількість зареєстрований фінансових компаній у 2018 році зросла на 14,9% - до 940 (у 2017 році - на 1,1%).

Їх активи збільшилися на 16,5% до 125,3 млрд грн (у 2017 році - на 10,5%).

Власний капітал скоротився на 9,1% до 23,9 млрд грн (у 2017 році - зріс на 15,4%).

Обсяг наданих фінпослуг зріс на 31,4% до 119 млрд грн (у 2017 році - на 79,6%).

Фінансові послуги, які надані фінансовими компаніями по
адмініструванню фінансових активів для придбання товарів у групах

У 2018 році фінкомпанії уклали 842 договори адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах на загальну суму 258,7 млн. грн., виконали 662 договори. На 31.12.2018 найбільше діючих груп, створених фінансовими компаніями, за такою категорією товарів, як: автомобілі – 100% від загальної кількості створених груп, що на 4,1% (станом на 31.12.2016 - 98,1 %) більше порівняно з цим показником аналогічного періоду 2017 року.

Управління коштами установників управління майном з метою
фінансування будівництва житла

На 31.12.2018 56 фінансових компаній мали діючі ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на управління майном для фінансування об`єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю». Загальна кількість установників управління майном, які уклали договори з фінансовими компаніями-управителями щодо участі у фонді фінансування будівництва (ФФБ), на 31.12.2018 становила 27 365 осіб, з яких 27 184 – фізичних та 181 – юридичних.

Упродовж останніх років спостерігалося поступове збільшення кількості установників управління майном ФФБ та надходжень їх внесків до ФФБ. Порівняно з аналогічним періодом 2017 року на 31.12.2018 кількість установників управління майном ФФБ збільшилась на 6,2% (1 596 осіб). Обсяг внесків установників управління майном до ФФБ на 31.12.2018 становить 40 195,6 млн. грн., що на 16,9 % (5 801,3 млн. грн.) більше порівняно з аналогічною датою минулого року. Сума внесків фізичних осіб, зроблених установниками управління майном, становить 31 904,1 млн. грн. (79,3% від загальної суми джерел фінансування будівництва) на 31.12.2018.

На 31.12.2018 сума коштів переданих забудовнику для спорудження об’єктів будівництва становить 23 172,7 млн. грн. (57,8% від загальної суми фінансування будівництва).

На 31.12.2018 дозвіл, який надає право здійснювати емісію сертифікатів фондів операцій з нерухомістю (далі – сертифікати ФОН), мала 1 фінансова компанія.

Факторинг

На 31.12.2018 589 фінансових компаній мають діючі ліцензії, які дають право надавати послуги з факторингу. Протягом 2018 року фінансові компанії уклали 29 024 договори факторингу на загальну суму 48 105,0 млн. грн., виконали 29 551 договір. Чинними на кінець 2018 року залишалося 25 822 договори факторингу.

Кількість договорів факторингу, укладених протягом 2018 року, становила 29 024 одиниці, що на 0,1% (24 одиниці) менше порівняно з цим показником аналогічного періоду 2017 року. Вартість договорів факторингу становила 48 105,0 млн. грн., що на 53,4% (16 741,6 млн. грн.) більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Фінансовий лізинг

За даними Нацкомфінпослуг, на 31.12.2018 право на надання послуг фінансового лізингу, на підставі ліцензії, виданої Нацкомфінпослуг, мали 116 юросіб-лізингодавців та 389 фінансових компаній. Всього до Переліку юросіб, які мають право надавати окремі фінпослуги та перебувають на обліку в Нацкомфінпослуг, внесено дані про 167 юросіб-лізингодавців.

У 2018 році фінкомпаніями та юрособами, які не мають статусу фінустанов, але можуть згідно із законодавством надавати фінансові послуги, укладено 10 323 договорів фінансового лізингу на суму 22 193,1 млн. грн.

Вартість об’єктів лізингу, що є предметом договорів, станом на 31.12.2018 становила 16 150,1 млн. грн. Вартість чинних договорів фінансового лізингу станом на 31.12.2018 становила 25 226,4 млн. грн.

Близько 97,0% усіх послуг фінансового лізингу протягом 2018 року надано юрособами – суб’єктами господарювання, які не є фінустановами. При тому 95,6% лізингових послуг, наданих лізингодавцями, припадає на 20 найбільших юросіб-лізингодавців.

За підсумками 2018 року спостерігалося збільшення кількості договорів фінансового лізингу на 33,2% (2 571 одиниці) порівняно з 2017 роком. При цьому, вартість договорів фінансового лізингу збільшилась на 71,1% (на 9 225,5 млн. грн.).

Переважна кількість договорів фінансового лізингу укладається з юрособами - 5 172 з 8 892 укладених протягом 2018 року (протягом 2017 року – 4 337 з 7 735 укладених договорів).

Упродовж 2018 року найбільше договорів фінансового лізингу укладеноз лізингоотримувачами, які представляють:

- транспортну галузь, вартість договорів становить 6 095,2 млн. грн., (протягом 2017 року – 1 817,7 млн. грн., зростання на 235,3% (4 277,5 млн. грн.));
- сільське господарство, вартість договорів становить 5 113,2 млн. грн. (протягом 2017 року – 3 863,2 млн. грн., зростання на 32,4% (1 250,0 млн. грн.));
- будівництво, вартість договорів становить 1 374,1 млн. грн. (протягом 2017 року – 780,1 млн. грн., зростання на 76,1% (594,0 млн. грн.));
- сферу послуг, вартість договорів становить 1 152,9 млн. грн. (протягом 2017 року – 855,3 млн. грн., зростання на 34,8% (297,6 млн. грн.)).

На 31.12.2018 найбільшими лізингоотримувачами були

- транспортна галузь, вартість договорів становить 6 925,7 млн. грн. (на 31.12.2017 – 7 220,4 млн. грн., спад на 4,1% (294,7 млн. грн.));
- сільське господарство, вартість договорів становить 5 320,2 млн. грн. (на 31.12.2017 – 5 503,4 млн. грн., спад на 3,3% (183,2 млн. грн.));
- сфера послуг, вартість договорів становить 1 661,3 млн. грн. (на 31.12.2017 – 1 349,2 млн. грн., зростання на 23,1% (312,1 млн. грн.));
- будівництво, вартість договорів становить 1 198,7 млн. грн. (на 31.12.2017 – 1 049,5 млн. грн., зростання на 14,2% (149,2 млн. грн.)).

Упродовж 2018 року найчастіше в лізинг фінансувалися наступні предмети лізингу:

- транспортні засоби – 15 523,8 млн. грн. або 68,3% від загальної суми договорів; порівняно з аналогічним періодом 2017 року показник збільшився на 130,5% (8 788,1 млн. грн.);
- техніка, машини та устаткування для сільського господарства – 5 123,1 млн. грн. (22,5%); вартість договорів збільшилась на 68,3% (2 079,4 млн. грн.) порівняно з відповідним періодом минулого року;
- будівельне обладнання та техніка – 822,9 млн. грн. або 3,6% від загальної суми договорів. Вартість договорів зменшилась на 30,8% (367,1 млн. грн.) порівняно з відповідним періодом минулого року;
- медичне обладнання – 218,6 млн. грн. або 1,0% від загальної суми договорів; вартість договорів збільшилась на 941,0% (197,6 млн. грн.) порівняно з відповідним періодом минулого року.

Основні об’єкти фінансового лізингу за чинними договорами на 31.12.2018:

- транспортні засоби – 16 063,3 млн. грн. або 63,7% від загальної суми договорів; порівняно з аналогічним періодом 2017 року показник збільшився на 15,2% (2 115,1 млн. грн.);
- техніка, машини та устаткування для сільського господарства – 4 818,7 млн. грн. (19,1%); вартість договорів збільшилась на 9,6% (420,5 млн. грн.) порівняно з відповідним періодом минулого року;
- будівельне обладнання та техніка – 1 197,0 млн. грн. або 4,7% від загальної суми договорів; вартість договорів збільшилась на 8,6% (94,3 млн. грн.) порівняно з відповідним періодом минулого року;
- промислове обладнання – 618,1 млн. грн. або 2,5% від загальної суми договорів; вартість договорів збільшилась на 568,9% (525,7 млн. грн.) порівняно з відповідним періодом минулого року.

Упродовж звітного періоду більшість договорів фінансового лізингу укладалися на строк від 2 до 5 років (67,6% на суму 14 992,8 млн грн).

На 31.12.2018 спостерігалася тенденція збільшення частки довгострокових договорів фінансового лізингу. Вартість договорів, термін дії яких менше або дорівнює 2 рокам порівняно з аналогічною датою минулого року, зменшилась на 7,3% (386,3 млн. грн.). Вартість договорів фінансового лізингу строком від 2 до 5 років збільшилась на 13,7% (1 747,1 млн. грн.).

Вартість договорів, термін дії яких більше 5 або дорівнює 10 рокам порівняно з аналогічною датою минулого року, збільшилась на 24,1% (981,6 млн. грн.), вартість договорів з терміном дії більше 10 років збільшилась на 20,3% (125,9 млн. грн.).

Упродовж 2018 року загальний обсяг джерел фінансування юросіб-лізингодавців та фінансових компаній становить 17 930,1 млн. грн., що на 7 512,6 млн. грн., або на 72,1%, більше порівняно з 2017 роком.

У структурі джерел фінансування лізингових операцій юросіб-лізингодавців найбільшу частку займає власний капітал 31,3% (5 300,8 млн. грн.).